Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Thứ ba - 06/07/2021 05:14 5.253 0
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp sẽ góp phần bảo đảm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành vì mục tiêu chung là xây dựng và bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo Hiến pháp, pháp luật được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đặt biệt trong giai đoạn hiện nay các đạo luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung ngày càng nhiều thì mối quan hệ phối hợp đó càng thể hiện rõ vai trò hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các cơ quan tư pháp điển hình như phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (gọi tắt là tin báo) giúp tăng cường hơn nữa quan hệ gắn kết, hỗ trợ cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công tác điều tra, đấu tranh, phát hiện, xử lý tội phạm. Qua công tác thực tiễn tác giả chia sẻ những kinh nghiệm trong quan hệ phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; những giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong khâu công tác này.
Kinh nghiệm trong quan hệ phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
 Phối hợp kiểm sát chặt chẽ 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan có thẩm quyền điều tra thụ lý, giải quyết
Kiểm sát viên hàng tuần phối hợp với Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra để chủ động nắm tin báo, tố giác tội phạm và rà soát kết quả giải quyết; hàng tháng đối chiếu tình hình thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm giữa VKS với CQĐT và các đơn vị được giao tiến hành một số hoạt động điều tra để kịp thời phát hiện, khắc phục các vi phạm về thời hạn; Chủ động phối hợp, yêu cầu Cơ quan điều tra cùng cấp thụ lý giải quyết các tin báo tội phạm phát hiện qua phương tiện thông tin đại chúng, các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia xảy ra trên không gian mạng Internet…
Phối hợp trong việc xét, phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế.
KSV kiểm tra tài liệu xem xét căn cứ khi xét, phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế đã đảm bảo chưa, có cần bổ sung thêm nội dung gì nữa không để phê chuẩn. Trường hợp còn băn khoăn về chứng cứ, khi xét, phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế thì có thể trao đổi, yêu cầu CQĐT bổ sung, tài liệu, chứng cứ hoặc phối hợp cùng Điều tra viên trực tiếp gặp, hỏi như trong trường xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, biên bản ghi lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp do Kiểm sát viên lập phải được đưa vào hồ sơ vụ án.
Phối hợp trong trao đổi nội dung giải quyết tin báo giữa KSV và ĐTV.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CQĐT và VKS nhanh chóng phân công ĐTV và KSV giải quyết và kiểm sát việc giải quyết tin báo về tội phạm. Ngay sau khi được phân công, ĐTV phải cung cấp hồ sơ ban đầu để cùng KSV đánh giá và có những định hướng xác minh ban đầu, đối với những thông tin có tính chất phức tạp, KSV sẽ có văn bản yêu cầu xác minh cụ thể để ĐTV thực hiện. Trong suốt quá trình giải quyết, ĐTV và KSV thường xuyên trao đổi, nắm bắt nội dung vụ việc, trước khi dự kiến kết thúc, KSV phối hợp cùng ĐTV đánh giá chứng cứ một lần nữa để kịp thời bổ sung những thiếu sót, đảm bảo hồ sơ đầy đủ các chứng cứ chứng minh việc có tội hay không tội.
          Phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp
Đối với các tin báo, tố giác tội phạm có tính chất phức tạp, KSV phối hợp cùng ĐTV báo cáo lãnh đạo hai ngành tiến hành họp bàn thống nhất hướng giải quyết. Định kỳ hàng tháng, VKS tổ chức họp liên ngành với CQĐT để thống nhất đánh giá kết quả giải quyết tin báo tội phạm đã tiếp nhận, thống nhất hướng giải quyết đối với các trường hợp quá thời hạn quy định.
Đối với các tin báo có tính chất phức tạp ảnh hưởng đến tâm linh, tín ngưỡng của người dân, những nơi “nhạy cảm” về chính trị CQĐT và VKS phải kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy để giải quyết.
Giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Một là, tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng địa phương trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nói chung và quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan điều tra theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” Khi có khó khăn vướng mắc về đường lối xử lý, đề nghị cấp ủy Đảng cùng cấp chủ trì cuộc họp lãnh đạo liên ngành tư pháp để thống nhất giải quyết.
Hai là, VKS tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan thông qua chủ trì tổ chức ký các Quy chế phối hợp với các ngành hữu quan, như: Quy chế phối hợp giữa VKS và cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Quy chế phối hợp giữa VKS và Công an các xã, phường, thị trấn trong nắm, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; Quy chế phối hợp giữa VKS và các cơ quan chức năng có liên quan như Thanh tra, cơ quan thuế, quản lý thị trường..., ngoài ra tùy từng đặc thù tình hình vi phạm pháp luật của địa phương, VKS chủ trì tổ chức ký Quy chế phối hợp với Cơ quan điều tra để giải quyết các tố giác, tin báo cụ thể như phối hợp tiếp nhận, giải quyết các vụ tai nạn giao thông đường bộ; Quy chế phối hợp giải quyết các tin báo, tố giác về hành vi gây thương tích... những Quy chế phối hợp này sẽ là cơ sở tăng cường phối hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.
Ba là, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân chủ động trao đổi với với Cơ quan điều tra về những vướng mắc, bất cập trong Quy chế phối hợp đã ký kết phát sinh trong quá trình phối hợp giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố để bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới quy chế cho phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi để Điều tra viên, Kiểm sát viên làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình.
Bốn là, luôn quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Kiểm sát viên về vị trí, vai trò của công tác phối hợp với các cơ quan, các ngành nói chung và quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, để cán bộ, Kiểm sát viên có ý thức phối hợp. Trọng tâm công tác giáo dục nâng cao nhận thức về công tác phối hợp là Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 06/CT-VKSNDTC ngày 06/12/2013 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao về Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố ban hành kèm theo Quyết định số 111 /QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Năm là, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) tích cực xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, tổng kết kinh nghiệm, trong đó chú trọng các chuyên đề nghiệp vụ như: kinh nghiệm phối hợp trong công tác khám nghiệm hiện trường; kinh nghiệm phối hợp trong công tác thực hiện yêu cầu kiểm tra xác minh;… để tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này./.

Tác giả bài viết: Lê Xuân Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay10,393
  • Tháng hiện tại21,272
  • Tổng lượt truy cập4,139,696
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây