Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Kông Chro

Thứ ba - 09/11/2021 07:57 2.387 0
Bảo vệ và phát triển rừng là một trong trong những yếu tố, nội dung thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đảng ta đã luôn đề ra trong các văn kiện đại hội của Đảng.
Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững của địa phương, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở Thông báo 191/TB-VPCP, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và ban hành Kết luận số 59-KL/TU, ngày 30 tháng 8 năm 2016 chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các chủ rừng quán triệt, thực hiện.
Tiếp đó để thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2018 của  Chính phủ, ngày 29 tháng 3 năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 38-CTr/TU; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban Kế hoạch số 3671/KH-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2017 chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cụ thể theo theo đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phát huy, tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Biểu dương những việc làm tốt, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nhất là các vụ việc xâm hại tài nguyên rừng mà các cơ quan quản lý chậm phát hiện, xử lý hoặc có biểu hiện tiếp tay, bao che, bảo kê cho các đối tượng vi phạm…         
Đối với Kông Chro là huyện miền núi, diện tích tự nhiên 143.970,57 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp 95 708,89 ha, chiếm 66,47%, diện tích tự nhiên, tổng diện tích 3 loại rừng là 76.694,29 ha, trong đó rừng sản xuất là 70.966 02 ha, rừng phòng hộ là 5.728,27 ha.
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kông Chro đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, qua đó đã đạt được những kết quả khả quan như các vụ, việc vi phạm Luật lâm nghiệp có tính chất nghiêm trọng có chiều hướng giảm; diện tích trồng rừng hàng năm tăng lên. Chỉ tính từ năm 2017 đến thời điểm hiện nay, huyện đã triển khai trồng mới được 4.262.34 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42.1%.  Hàng năm trên địa bàn huyện đã cung cấp ra thị trường hàng vạn m3 gỗ từ rừng trồng, nhờ đó lợi ích kinh tế từ rừng được khẳng định, đời sống của nhân dân nói chung và người dân tộc thiểu số được cải thiện, an sinh xã hội được giải quyết cơ bản; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng khai thác, tàng trữ, mua bán vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm nương rẫy trái phép trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra khá phức tạp; Công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa đạt hiệu quả cao. Một số cơ quan hữu quan có liên quan có lúc còn  buông lỏng quản lý, thiếu sự kiên quyết trong việc ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Chưa thực hiện nghiêm Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16 tháng 12 năm 2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện (viết tắt là Nghị quyết 11-NQ/HU) để lãnh đạo thực hiện. Theo đó đã phân công, phân nhiệm cụ thể như  cho các tổ chắc, cá nhân như phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn các xã, cụm xã, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; phân công Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nhằm tạo đồng thuận cao trong tỗ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện; kịp thời giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương, bảo đảm thực hiện một cách có hiệu quả, đạt được các mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Từ khi có Nghị quyết 11-NQ/HU, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến rõ nét, theo đó bộ máy quản lý nhà nước các cấp được kiện toàn, cũng cố; hiệu lực, hiệu quả từ huyện đến cơ sở được nâng cao.
Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng và ký kết các Quy chế phối hợp giữa huyện Kông Chro với các huyện giáp ranh như huyện Ia Pa, Mang Yang, Đắk Pơ, An Khê về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế phối hợp số 252/QC-LN ngày 22/7/2020 2019 về việc thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Các Ngành Kiểm lâm, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm chỉnh các Quy chế đã ký kết; tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó đã phát hiện và kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị chuyên trách đã phát hiện 134 vụ, thu giữ trên 202.5m3 gỗ các loại, thu phạt và bán lâm sản, phương tiện vi phạm nộp ngân sách nhà nước trên 2.595.000.000 đồng.
Các cơ quan tư pháp đã quyết định khởi tố 09 vụ án hình sự; khởi tố 09 bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra các tổ chức Đảng và Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua đó kiểm điểm 02 tổ chức cơ sở Đảng, xử lý kỷ luật 02 đảng viên; các cơ quan chủ quản điều chuyển công tác 02 cán bộ có vi phạm.
Viện kiểm sát nhân dân huyện(VKSND) với chức năng thực hành quyền Công tố và kiểm sát các hoạt động Tư pháp, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các cơ quan, đơn vị hữu quan; chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện chủ trương trên của Đảng và nhà nước, vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành để đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nói riêng. Hàng năm VKSND huyện đã trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và Hạt kiểm lâm huyện trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kịp thời phê chuẩn 09 quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn bắt tạm giam 06 đối tượng để điều tra, cương quyết không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ trì xác định được 03 vụ án điểm với 08 bị can để kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội để răn đe riêng và phòng ngừa chung.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ giải pháp nêu trên, VKSND huyện đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 – CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, theo đó đã  thường xuyên tham mưu, báo cáo kịp thời cho Thường trực huyện ủy về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án để huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.
Ngoài ra, thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, đơn vị đã làm tốt công tác dự báo tình hình; làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm và tội phạm, từ đó đã kịp thời ban hành ban hành 03 kiến nghị, đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan có biện pháp chỉ đạo hữu hiệu để phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Các kiến nghị của VKSND được cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.
Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, các cấp, các Ngành cần thực hiện nghiêm tốt các giải pháp sau đây được nêu tại Kết luận sơ kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, cụ thể:
Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị quyết 11-NQ/HU và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh như: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Kế hoạch 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh; Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục bền vững rừng Tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 59-KL/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
Hai là, tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đã được giao đối với UBND cấp xã, thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, huy động phương tiện, trang thiết bị, công cụ tại chỗ; UBND các xã, Thị trấn tạo điều kiện chủ động trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng và dịch vụ môi trường theo đúng quy định.
Phối hợp với các ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng người dân, từng đối tượng trên địa bàn; lập danh sách các đối tượng có biểu hiện vi phạm Luật lâm nghiệp để có hình thức răn đe, giáo dục; tổ chức kỷ cam kết bảo vệ rừng nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng
Ba là, thường xuyên kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tận gốc, giữ vững diện tích rừng hiện có nhất là rừng tự nhiên, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản, động vật rừng, lâm sản khác trái với quy định của pháp luật tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường giao thông ra, vào rừng trên địa bàn và các tuyến đường liên thông với các huyện khác.
Bốn là, kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn gốc gỗ ở các cơ sở kinh doanh chế biến gỗ và mộc dân dụng trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến gỗ không có nguồn gốc hợp pháp; kiểm tra và quản lý việc khai thác, lưu thông gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán trên địa bàn.
Năm là, khuyến khích, hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình tham gia trồng rừng, phát triển chính đáng nghề rừng, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
 Sáu là, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở những nơi trọng điểm không để cháy rừng xảy ra; triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ, phát triển lâm nghiệp công tác giao rừng, cho thuê rừng; công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp đúng quy trình và thời gian cũng như thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đúng quy định.
Bảy là, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn tiếp tục sâu sát cơ sở, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện./.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay5,020
  • Tháng hiện tại657,709
  • Tổng lượt truy cập12,733,248
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây