Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ VKSND huyện Đak Pơ với công tác xây dựng Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương

Thứ năm - 24/02/2022 23:24 806 0
Chi bộ VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.

Viện KSND huyện Đak Pơ triển khai Kế hoạch công tác

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, chi ủy chi bộ VKSND huyện Đak Pơ đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung các khâu công tác đột phá vào sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Chi bộ và toàn đơn vị. Năm 2022 xác định phương châm hoạt động của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng. Trên cơ sở đó để có định hướng chỉ đạo hoàn thành tốt 04 mục tiêu của Ngành Kiểm sát nhân dân đó là: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp liêm chính, nghiêm minh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhờ vào sự phát huy tích cực của chi ủy chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, chi bộ VKSND huyện Đak Pơ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, luôn tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn.
VKSND huyện Đak Pơ thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ tại Bệnh viện điều trị Covid 19 huyện Đak Pơ
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Ngành, của các cấp, VKSND huyện Đak Pơ luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đối với các chỉ tiêu chủ động, không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, đơn vị đã tích cực phối hợp liên ngành, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay khi có thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Nhờ vậy, VKSND huyện Đak Pơ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được quan tâm, đơn vị đã chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát, tất cả các tố giác, tin báo về tội phạm mới phát sinh đều đề ra yêu cầu xác minh để Điều tra viên thực hiện, qua đó giúp Điều tra viên giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng.

Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đak Pơ
VKSND huyện Đak Pơ luôn tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đối với từng bị can và đảm bảo tất cả các vụ án mới khởi tố đều đề ra yêu cầu điều tra để Điều tra viên tiến hành các hoạt động đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng và thời hạn, từ đó các hoạt động điều tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Lãnh đạo VKSND huyện Đak Pơ luôn chú trọng đổi mới, tăng cường các biện pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là việc nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo mọi phiên tòa được tranh luận dân chủ, công khai, không giới hạn thời gian tranh luận.
Kiểm sát viên thực hành quyền công tố KSXX tại phiên tòa hình sự"số hóa hồ sơ vụ án"
Ngoài ra, trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án.
Viện kiểm sát luôn chủ động phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án họp bàn bạc và giải quyết tốt án hình sự không để án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng hay để cấp phúc thẩm hủy hoặc sửa án. Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là đối với các cơ quan tư pháp luôn được VKSND huyện Đak Pơ chú trọng, phát huy, kịp thời trao đổi, giải quyết những vụ án khó khăn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Liên ngành các cơ quan tư pháp huyện đã phối hợp để chọn các vụ án trọng điểm, án đủ điều kiện để áp dụng theo thủ tục rút gọn, phối hợp tổ chức tốt các phiên tòa dân sự, phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, số hóa hồ sơ, xét xử lưu động  nhằm phục vụ yêu cầu tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị tổng kết Liên ngành Tư pháp huyện Đak Pơ
Ngoài công tác chuyên môn, VKSND huyện Đak Pơ là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; tham gia các chương trình văn hóa, thể thao với các đơn vị đóng trên địa bàn nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giữa các đơn vị. Trong đợt dịch Covid-19, VKSND huyện Đak Pơ đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19”, và các chương trình hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bện của địa phương. Công tác tuyên truyền về hoạt động của đơn vị, của ngành Kiểm sát được 11/11 đồng chí cán bộ, người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng viết tin, bài và đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử VKSNDTC, VKSND tỉnh Gia Lai và các báo của Ngành. Bên cạnh đó còn phối hợp tổ chức tốt các phiên Tòa giả định hoặc tuyên truyền trực tiếp cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nhân dân trên địa bàn huyện.

VKSND huyện Đak Pơ phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, thống nhất và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, chi bộ VKSND huyện Đak Pơ sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tiếp tục giữ vững phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tác giả bài viết: Phạm Bình An

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay3,427
  • Tháng hiện tại75,411
  • Tổng lượt truy cập17,700,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây