Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Thứ hai - 19/12/2016 03:59 2.988 0
Thi hành án dân sự là giai đoạn tiếp nối cuối cùng của quá trình tố tụng, nếu những phán quyết của Tòa án không được đưa ra thi hành thì các giai đoạn trước đó của quá trình tố tụng sẽ không còn ý nghĩa trên thực tế.

Hiến pháp 2013 khẳng định: "Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành". Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng theo quy định của pháp luật, điều này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, Việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế. Để công tác thi hành án dân sự (THADS) được thi hành đúng theo qui định của pháp luật thì vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự hết sức quan trọng, được qui định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và qui định tại Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
 
Xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự có vị trí quan trọng nên hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tối cao có chỉ thị về công tác kiểm sát trong đó có công tác kiểm sát thi hành án dân sự; Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai trong Kế hoạch công tác hàng năm của mình đều đề ra kế hoạch cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự với nội dung trọng tâm là: “ Nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại các bản án và quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật để kiến nghị cơ quan thi hành án thi hành đối với các bản án, quyết định có điều kiện thi hành. Phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự báo cáo Cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm những việc không có điều kiện thi hành…”

Từ thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại địa phương trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai thấy công tác thi hành án dân sự tại địa phương đã luôn được coi trọng, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện. Trong năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai có nhiều đổi mới trong công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 02 đợt, thông qua việc kiểm sát trực tiếp đã phát hiện các vi phạm, từ đó ban hành 02 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và được Chi cục Thi hành án huyện chấp nhận và khắc phục vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm sát THADS vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Viện Kiểm sát chưa chủ động trong việc ra quyết định yêu cầu Chi cục THADS tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với những vụ việc có điều kiện thi hành mà không tổ chức thi hành, việc xác minh điều kiện thi hành án cũng như đôn đốc thi hành án chưa được thực hiện thường xuyên.

Trên cơ sở những  thiếu sót, tồn tại trong công tác kiểm sát thi hành án đã nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai đề ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát Thi hành án dân sự trong thời gian tới như sau:

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Viện Kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án, duy trì tốt công tác giao ban hàng tháng cùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân loại xử lý án, ra quyết định thi hành án chủ động, hoãn, tạm hoãn, đình chỉ thi hành án đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc thẩm tra, xác minh, ra quyết định hoãn, tạm hoãn, đình chỉ thi hành án không có căn cứ. Kịp thời kiến nghị yêu cầu khắc phục khi phát hiện vi phạm.

- Nghiên cứu hồ sơ thi hành án có dấu hiệu vi phạm pháp luật tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức thẩm tra, xác minh các trường hợp chậm thi hành án, hoãn,   đình chỉ thi hành án không đúng, kịp thời yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự đưa ra thi hành.

- Tác động lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, qua đó nhắc nhở các khâu nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Những vụ việc có khó khăn, phức tạp, vướng mắc cần báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để có hướng chỉ đạo giải quyết.

- Kiểm sát chặt chẽ việc cấp, gửi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Tòa án cho cơ quan thi hành án, người được thi hành án, người phải thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân, để các bản án, quyết định được thi hành đúng thời gian theo pháp luật quy định.  Kiểm sát việc gửi các quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp, cho đương sự. Những quyết định cưỡng chế thi hành án đều được gửi cho UBND xã, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án.  Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án, trực tiếp đi xác minh làm rõ những trường hợp nêu trên để đảm bảo tính chính xác, khách quan khi cơ quan thi hành án ra quyết định. Kiểm sát tốt việc trông coi, bảo quản vật chứng trong kho thi hành án nên đã không có trường hợp vật chứng bị rút ruột hay bị đánh tráo.

- Thực hiện tốt công tác kiểm sát xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đúng đối tượng và đủ điều kiện để xét miễn, giảm. Quan tâm kiểm sát thứ tự, thủ tục thanh toán tiền thi hành án nhất là trong trường hợp có nhiều người được thi hành án.

- Những trường hợp phải cưỡng chế thi hành án thì Kiểm sát viên đã làm tốt công tác kiểm sát việc thực hiện các quy định chung của pháp luật về cưỡng chế thi hành án như các căn cứ cưỡng chế, các biện pháp cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, chi phí cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung, xử lý tài sản cưỡng chế khi có tranh chấp.

- Để việc xác minh điều kiện thi hành án được hiệu quả, tránh việc các Chấp hành viên của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện làm qua loa đại khái thì thông qua hoạt động kiểm sát, Kiểm sát viên phân loại số việc cơ quan Thi hành án xác định chưa có điều kiện thi hành án theo địa bàn xã, thị trấn; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn yêu cầu phối hợp để xác minh điều kiện thi hành án với thành phần tham gia gồm: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Công an, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc và cán bộ Tư pháp xã. Đồng thời, Kiểm sát viên cung cấp danh sách người phải thi hành án trên địa bàn, số tiền và lý do phải thi hành án; trên cơ sở đó, cán bộ địa phương các thành phần ở xã nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến, cung cấp các vấn đề về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, thu nhập, tài sản của từng người phải thi hành án. Căn cứ  vào ý kiến của các cán bộ cơ sở, Kiểm sát viên phân loại và tiến hành trực tiếp kiểm tra, xác minh các trường hợp được cho là có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và có tài sản.

Với cách làm trên thì có thể xác minh tối đa số việc mà Cơ quan Thi hành án dân sự xác định chưa có điều kiện thi hành án với thời gian ít nhất và đỡ tốn công sức. Đem lại hiệu quả xác minh cao, đảm bảo tính chính xác và khách quan đồng thời có cơ sở để yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện. Khắc phục được tình trạng cán bộ cấp xã ký khống hoặc xác nhận điều kiện thi hành án nhưng không biết rõ về người phải thi hành án, mặt khác còn tranh thủ được sự tác động của cán bộ ở địa phương đối với đối tượng thi hành án khi người phải thi hành án có tài sản để tiếp tục thi hành án.

Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại địa phương cho thấy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân  đã góp phần đảm bảo việc tổ chức thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật đúng theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, quyền lợi ích của nhà nước và của cơ quan, tổ chức khác. 
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,551
  • Tháng hiện tại18,438
  • Tổng lượt truy cập12,772,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây