Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đak Pơ: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thể trong việc xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh

Thứ tư - 16/03/2022 07:21 1.872 0
Các tổ chức Đoàn thể giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nhất là trong tình hình mới hiện nay
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ban hành Luật Công đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công đoàn: “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”.
Bên cạnh đó, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt. Người nhận thức được tiềm năng to lớn của thanh niên trong cuộc đấu tranh cách mạng và sự phát triển xã hội. Người từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà..., nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Và những người thanh niên Việt Nam khi được Người giác ngộ, có lý tưởng cách mạng soi đường, họ đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám.
Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Viện KSND huyện Đak Pơ hiện nay gồm có: Công đoàn cơ quan với 11 đoàn viên; Chi đoàn thanh niên là chi đoàn ghép mang tên Chi đoàn Khối Tư pháp gồm có 07 đoàn viên của ba cơ quan Viện kiểm sát – Tòa án – Thi hành án. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan trong nhiều năm qua được đánh giá là hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, luôn thể hiện rõ vai trò và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, gắn với chức năng nhiệm vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng được các tổ chức đoàn thể luôn xác định và thường xuyên thực hiện với phương châm: Mạnh về tư tưởng, mạnh về tổ chức và mạnh về phong trào. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để đoàn viên ngày càng hiểu sâu sắc về Đảng, về bản chất và sứ mệnh của giai cấp công nhân, đóng góp ý kiến cho Đảng, tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...
Trong những năm qua, công tác tham gia xây dựng Đảng đã tập trung thực hiện các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và đã giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tham gia với Thủ trưởng cơ quan, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ, đoàn viên được học tập nâng cao trình độ, nhiều đồng chí đã hoàn thành các lớp cao cấp, trung cấp chính trị, cao học, bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính.
Các hoạt động, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, như: Phong trào thi đua hàng năm cán bộ đoàn viên xây dựng giải pháp, sáng kiến, cải thiện, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; duy trì và phát động các phong trào thi đua theo tinh thần Nghị quyết Công đoàn cấp trên gắn với xây dựng người cán bộ công chức “ Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” và phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên theo các tiêu chí cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan…với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tham gia các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng chuyền, bóng đá và các phong trào thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả thu hút đoàn viên tham gia, phát huy được thế mạnh, tăng cường giao lưu và tính đoàn kết.

Công đoàn Viện kiểm sát phối hợp tặng quà cho Cơ sở điều trị Covid 19

Bên cạnh việc tham gia hăng hái, nhiệt tình các phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể đã kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ động viên khi có gia đình đoàn viên có việc hiếu – hỉ, trợ giúp khó khăn cho gia đình đoàn viên, tặng quà cho cán bộ đoàn viên nhân dịp sinh nhật, ngày tết, ngày lễ; phối hợp với Chi đoàn thanh niên cơ quan tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm”, tặng quà Tết thiếu nhi và tổ chức biểu dương các cháu học sinh có thành tích trong học tập. Vận động cán bộ, đoàn viên chung tay tham gia cùng khối Mặt trận và các đoàn thể giải cứu rau xanh giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, vận động cán bộ đoàn viên chung tay ủng hộ phòng chống dịch, nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ các cơ sở y tế, cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh, Chi đoàn đã tham gia thu hoạch rau xanh gửi đồng bào nơi diễn biễn dịch Covid phức tạp. Đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ do huyện Hội phát động, tham gia hiến máu theo tinh thần “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”(có 01 đồng chí được giấy khen vì thành tích tham gia hiến máu 5 năm liền)

Đoàn viên thanh niên tham gia thu hoạch rau, củ, quả hỗ trợ người dân miền Nam chống dịch Covid 19
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh được cán bộ công chức và đoàn viên trong cơ quan tích cực hưởng ứng; các Chỉ thị, Nghị quyết, nội dung, nhiệm vụ công tác của cấp ủy Đảng, được quán triệt đến cán bộ đoàn viên và triển khai tổ chức một cách hiệu quả.
Ngay từ đầu năm công tác lãnh đạo Chi bộ đã đề ra yêu cầu các tổ chức Đoàn thể xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm của từng tổ chức gửi về Chi bộ để được sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng lúc, kịp thời và có hiệu quả. Chi bộ luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng cuối năm đối với các tổ chức đoàn thể, vì tổ chức đoàn thể có vững, có mạnh thì Chi bộ mới vững vàng, trong sạch.
Tuy nhiên, hoạt động của các đoàn thể vẫn còn một số hạn chế như:
- Vì cán bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đều là kiêm nhiệm nên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời; kinh nghiệm quản lý, xây dựng tổ chức đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn.
- Nội dung sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chưa có nhiều sáng tạo, hoạt động của chi đoàn thanh niên chưa được thường xuyên vì là Chi đoàn ghép, còn bị phụ thuộc lịch công tác của từng đơn vị.
Để xây dựng tổ chức Đoàn thể trong thời gian tới thêm vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả, nâng chất, nâng tầm, chúng tôi đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ mang tính giải pháp như sau:
Thứ nhất, Chi bộ phân công một đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách theo dõi, đôn đốc hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức đoàn thể, coi trọng việc phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Công đoàn cho đoàn viên gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nâng cao nhận thức đoàn viên về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng. Định hướng, giáo dục đoàn viên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho đoàn viên trong tổ chức đoàn thể trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.
Thứ ba,  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ truyền thông số, công nghệ thông tin trong hoạt động đoàn thể; nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động gắn với nhu cầu của đoàn viên và điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên; khẳng định vai trò của tổ chức thể trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thật sự là người bạn tin cậy của đoàn viên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.
Thứ tư, chú trọng trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên.
Thứ năm,  Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Mạc Thị Thu Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay20,464
  • Tháng hiện tại58,757
  • Tổng lượt truy cập7,986,404
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây