Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ngành Kiểm sát Gia Lai đoàn kết, sáng tạo thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

Thứ sáu - 28/01/2022 20:57 584 0
Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ động đề ra nhiều giải pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo toàn Ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; trong đó, tập trung thực hiện những chủ trương lớn của Đảng về công tác tư pháp, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành. Chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các khiếu kiện và những vụ việc phức tạp, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3
Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai
 
Quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, kết luận và Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, các Chỉ thị, Kế hoạch và Hướng dẫn công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới; Trách nhiệm, kỷ cương; Thực chất, hiệu quả” và 04 mục tiêu của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 đã được xác định trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Trong đó, đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện quyết liệt 04 nội dung trọng tâm, gồm: thứ nhất, tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; thứ hai, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021 và thời gian tới; thứ ba, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là nhiệm vụ chính trị; thứ tư, tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành.
Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với việc thực hiện tốt 3 công tác đột phá của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong năm 2021, đó là: (1). Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự. (2). Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới. (3). Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự.
Để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh đã có Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2021; từng quý ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành 12 kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tiến hành tổng kết công tác của Ngành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân hai cấp và trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV; rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đối với các vụ án tham nhũng, các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, có khó khăn, vướng mắc, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm, quản lý, theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh để chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ hoặc báo cáo Ủy ban Kiểm sát, báo cáo Ban Cán sự Đảng đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được tăng cường mạnh mẽ; Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo toàn Ngành tổ chức “Ngày học tập” (mỗi tháng 01 buổi) trong tất cả các đơn vị để quán triệt, cập nhật quy định mới của pháp luật và văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên. Viện kiểm sát tỉnh tổ chức 08 Hội nghị trực tuyến tập huấn 08 chuyên đề về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác và 04 Hội nghị trực tuyến để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trích hồ sơ, báo cáo án điện tử, nghiên cứu tổ chức “cuộc họp ba ngành không giấy”, các phần mềm quản lý tin báo, quản lý án hình sự, dân sự, quản lý hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu văn thư, lưu trữ; tiếp tục xây dựng, phát triển hiệu quả mô hình “Thư viện điện tử”, “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh để toàn Ngành cùng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.
Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2021 và đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện chỉ tiêu của Ngành theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021. Tổng số chỉ tiêu đạt và vượt là 152/152 chỉ tiêu - đạt 100% (theo Hệ thống 152 chỉ tiêu của Ngành). Chủ động phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được đổi mới, tăng cường xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chức trách nhiệm vụ được giao và cụ thể hóa đối với từng chức danh tư pháp. Nội bộ ngành KSND tỉnh Gia Lai đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ được giữ vững và tăng cường.

4
Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trao “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2021 cho tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai

Trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai; không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Đã ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện đạt kết quả tốt việc số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 138 phiên tòa xét xử vụ án hình sự để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa; đồng thời mở rộng việc phối hợp với Tòa án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, trình bày Bài phát biểu của Kiểm sát viên bằng hình ảnh tại 42 phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại. Qua công tác kiểm sát, đã kịp thời ban hành 579 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành Kiểm sát nhân dân; bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch có hiệu quả, vừa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Trong năm 2021, mặc dù còn có những khó khăn và thách thức nhưng toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu; Công đoàn, Chi đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đều đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.
Với những thành tích nổi bật nêu trên, nhiều tập thể và cá nhân của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý và khen thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ngành.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động” hạng Nhì. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2021.
Những đóng góp trên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được Đảng và Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân ghi nhận, là động lực cho toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập160
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm159
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại493,455
  • Tổng lượt truy cập12,568,994
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây