Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai công tác Quý II năm 2022

Thứ năm - 17/03/2022 06:04 579 0
Ngày 17/3/2022, Viện KSND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh; tại điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND 17 huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh
 
Theo Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2022, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. 100% các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2022 bám sát Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh.
Ban Cán sự Đảng có Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2022; đồng thời ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của quý I. Viện KSND tỉnh ban hành 12 kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.
Năm 2022, toàn ngành KSND tỉnh Gia Lai xác định và thực hiện 03 khâu công tác đột phá, đó là: (1). Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. (2). Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới. (3). Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
Bên cạnh đó, có 10 đơn vị chủ động lựa chọn, xác định và thực hiện thêm công tác đột phá riêng của đơn vị mình gồm: Phòng 2, Phòng 7 và Phòng 8 Viện KSND tỉnh; Viện KSND thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kông Chro, Chư Păh, Kbang, Ia Pa và Chư Sê.

1
Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác năm 2022 tại Viện KSND huyện Đức Cơ
 
Nhiều đơn vị có sáng kiến, cách làm hay, đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2022 và công tác đột phá đã xác định, điển hình như:
Ngay từ đầu năm, Viện KSND huyện Kông Chro đã chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện ngay một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 trong khi chờ Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh. Đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành năm 2022, trong đó có cách làm mới, đó là: mở rộng thêm thành phần, mời Trưởng Công an cấp xã tham gia Hội nghị nhằm tăng cường trách nhiệm của Công an cấp xã và công tác chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ cơ sở. cũng tại Hội nghị, liên ngành tư pháp huyện Kông Chro đã ký kết 02 Quy chế phối hợp, gồm: gồm: Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

2
Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành năm 2022 của VKSND huyện Kông Chro mở rộng thành phần mời thêm Trưởng Công an cấp xã tham dự
 
Viện KSND huyện Đak Pơ phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ xây dựng chuyên đề và tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an cấp xã về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, các điểm mới của Luật Thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc biệt là trao đổi, hướng dẫn về những tồn tại, thiếu sót mà Ủy ban nhân dân các xã còn gặp phải trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

3
Viện KSND huyện Đak Pơ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án hình sự cho UBND và Công an cấp xã của huyện Đak Pơ
 
Trong Quý I năm 2022, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 860 tin báo; kiểm sát điều tra 711 vụ/1.141 bị can; quyết định truy tố 199 vụ/415 bị can; kiểm sát xét xử 474 vụ/992 bị cáo và kiểm sát giải quyết 4.032 vụ việc dân sự… Trách nhiệm công tố được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 01 vụ và 03 bị can, ban hành hơn 1.000 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm và yêu cầu điều tra vụ án. Phối hợp tổ chức 24 phiên tòa rút kinh nghiệm và 31 phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Ban hành 06 kháng nghị và 48 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Nhiều đơn vị đã tổ chức thực hiện sớm và đồng đều tất cả các khâu công tác nghiệp vụ; đến nay, một số chỉ tiêu chủ động đã được các đơn vị này hoàn thành sớm, điển hình như:
Viện kiểm sát huyện Kbang đã ban hành 11 kiến nghị trên 04 lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp (nhiều chỉ tiêu chủ động về kiến nghị đã vượt chỉ tiêu của Ngành); hoàn thành chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát trong giai đoạn giải quyết tin báo, chỉ tiêu về án điểm.

4
Kiểm sát viên VKSND huyện Kbang thực hiện kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản
 
Viện kiểm sát huyện Đak Pơ đã ban hành 07 kiến nghị trên 04 lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp; đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại 03 Công an cấp xã và 04 Ủy ban nhân dân cấp xã; hoàn thành chỉ tiêu về án điểm, xác định được án theo thủ tục rút gọn.
Viện kiểm sát huyện Chư Pưh đã ban hành 01 kháng nghị và 07 kiến nghị trên 03 lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp; hoàn thành chỉ tiêu về phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự; xác định được án theo thủ tục rút gọn.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh biểu dương Viện kiểm sát hai cấp đã có nhiều cách làm hay, giải pháp thực chất và hiệu quả để tổ chức triển khai, thực hiện tốt 04 mục tiêu cơ bản và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 12 chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Trong đó lưu ý thực hiện tốt những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến chức năng của Ngành.  Đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đề ra các giải pháp sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2022; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm; bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch có hiệu quả, vừa hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay7,934
  • Tháng hiện tại191,940
  • Tổng lượt truy cập10,963,800
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây