Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Toàn văn Bài phát biểu chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022

Thứ tư - 12/01/2022 02:54 1.530 0
Sáng ngày 12/01/2022, Viện KSND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai. Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh đăng toàn văn Bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh để toàn Ngành quán triệt, thực hiện.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
         
Trên cơ sở Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2021, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, Kế hoạch công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và các báo cáo tham luận của các đơn vị, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong năm 2022.

         
Năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác của Ngành, tuy nhiên, Viện kiểm sát hai cấp đã tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trách nhiệm công tố được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự. Làm tốt công tác chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các hoạt động số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự; đồng thời nhiều đơn vị đã mở rộng việc số hóa hồ sơ trong giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại. Bên cạnh đó, toàn Ngành đã tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm có chất lượng để Kiểm sát viên, công chức cùng học tập, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

         
Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án, giải quyết vụ việc dân sự, hành chính, khiếu nại, tố cáo được tăng cường, đạt vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và yêu cầu của Ngành.

         
Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án, vụ việc tham nhũng (nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương và Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo); thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         
Các phong trào thi đua thường xuyên được phát động và thực hiện sâu rộng; qua đó đã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

         
Chúng ta cũng đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành Kiểm sát. Viện KSND hai cấp đã chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn tại địa phương trong tình hình mới.

Với những cố gắng và kết quả đạt được trong năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã vinh dực được Đảng và Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhì.
Năm 2021, Viện KSND tỉnh Gia Lai được được Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ngành công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021.  
Kính thưa các đồng chí!
Để thực hiện tốt và có hiệu quả công tác kiểm sát năm 2022, Tôi đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí Trưởng phòng Viện KSND tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị.
2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và 152 chỉ tiêu của Ngành theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND tối cao.
Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021) và các Thông tư liên tịch của Liên ngành Trung ương hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.
3. Quán triệt 04 mục tiêu và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác nghiệp vụ. Đề nghị các đơn vị phải cụ thể hóa các nội dung này vào kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị để có giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả, gắn với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”.
4. Đề ra các giải pháp cụ thể trong Chương trình, Kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện tốt 03 công tác đột phá năm 2022, đó là:
(1). Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
(2). Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới.
(3). Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị và kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án trong giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.
5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết tin về tội phạm và trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; bảo đảm làm tốt việc chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và trường hợp Toà án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh tội phạm về tham nhũng, chức vụ và kinh tế, các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Nâng cao chất lượng giải quyết án và hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung do bỏ lọt tội phạm và người phạm tội có trách nhiệm của Kiểm sát viên. Hạn chế tối đa trường hợp Toà án xét xử khác với tội danh, điều khoản Viện kiểm sát truy tố và các trường hợp huỷ án, sửa án có trách nhiệm của Kiểm sát viên.
Tiếp tục thực hiện việc “Số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” để nâng cao chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự và dân sự.
6. Tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Tích cực nghiên cứu, xây dựng chuyên đề nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất nhận thức trong áp dụng pháp luật.
7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác. Chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quan hệ tốt với chính quyền địa phương; phát huy vai trò chủ động, tích cực trong quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiến nghị các biện pháp, giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.
8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Ngành và yêu cầu các đơn vị tự thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời khắc phục sai phạm, thiếu sót. Tăng cường thanh tra về nghiệp vụ, nhất là các vụ việc có dấu hiệu để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; trường hợp trả hồ sơ yêu cầu khởi tố tội phạm, người phạm tội hoặc có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Công chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
 9. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực phát triển Ngành.
10. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp, hỗ trợ; sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.
Sau Hội nghị này, yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Trưởng phòng Viện KSND tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm nêu trên; cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Viện KSND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022 của Viện KSND tỉnh Gia Lai.
Nhân dịp đón năm mới 2022 và Xuân Nhân Dần, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới !
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Văn phòng tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập171
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại489,661
  • Tổng lượt truy cập12,565,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây