Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Viện KSND huyện Mang Yang góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kì 2016-2021

Thứ năm - 22/04/2021 20:29 329 0
Huyện Mang Yang có diện tích tự nhiên 1126,77 km2 với tổng dân số 7.750 người trong đó hơn 60% là người đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Banar, là địa phương có địa giới hành chính rộng, là vùng kinh tế đang phát triển, dân di cư tự do đến sinh sống ngày càng nhiều nên tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, diễn biến tội phạm có tính chất nguy hiểm và rất nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”, trước hết đã thực hiện nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, gương mẫu và tiên phong trong tác phong, lề lối làm việc và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ kiểm sát. Với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp, áp dụng quy định của Hiến pháp cũng như các đạo luật mới ban hành vào thực tiễn, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả.
         
Trong nhiệm kì 2016-2021 của Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã bám sát Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, các Nghị quyết số 63/2013/QH13, 111/2015/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc hội về công tác tư pháp và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2004 của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện để triển khai kế hoạch công tác của Ngành nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát các hoạt động tư pháp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng, Viện kiểm sát chủ trì họp ba ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án để bàn biện pháp giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án phức tạp, xác định các vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
         
Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình; tập trung thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo không để xảy ra việc khởi tố oan, sai, đồng thời không để lọt tội phạm và người phạm tội. Trong  nhiệm kì 2016-2021 đã kiểm sát giải quyết 314 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và Ban pháp chế HĐND huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát 50 cuộc kiểm sát trực tiếp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, Hạt Kiểm lâm và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm sát đơn vị đã ban hành 08 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 03 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, các bản kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận. Đồng thời, kí kết 02 Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong khâu công tác này, cấp ủy địa phương đánh giá cao việc Viện kiểm sát kiểm tra cấp xã, kết quả kiến nghị báo cáo cấp ủy địa phương để chỉ đạo hệ thống chính trị huyện tăng cường lãnh đạo đối với cấp xã trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật ở cơ sở.


Ảnh: Trực tiếp kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã
 
Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đơn vị đã kiểm sát giải quyết đối với 164 vụ/195 bị can. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 05 văn bản kiến nghị đối với Cơ quan điều tra cùng cấp và 02 kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với cơ quan hữu quan. Chủ trì cuộc họp 02 ngành, 03 ngành hàng tháng và thống nhất chọn ra 14 vụ làm án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%. Không có vụ án nào quá hạn luật định, số bị can truy tố đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%, tất cả các vụ án đều được Kiểm sát viên phúc cung trước khi giải quyết truy tố chuyển tòa.


Ảnh: Kiểm sát viên THQCT&KSXX tại phiên tòa, số hóa hồ sơ,
công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa
 
Qua công tác kiểm sát hoạt động xét xử và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã ban hành 06 bản kiến nghị đối với Tòa án nhân dân cùng cấp, các bản kiến nghị được Tòa án chấp nhận khắc phục. Đồng thời, phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 23 phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn huyện và 25 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 02 phiên tòa xét xử được thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ, hình ảnh tại phiên tòa.

Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự: Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và Ban pháp chế HĐND huyện, trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ 20 cuộc, ban hành 05 kiến nghị khắc phục vi phạm; Trực tiếp kiểm sát đối với 24 Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ; kiểm sát trực tiếp 05 lần tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Qua đó đã ban hành 05 văn bản  kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, nội dung các kết luận, kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu.


Ảnh: Người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử
 
Công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật: Ban hành 10 văn bản kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện khắc phục những vi phạm trong giải quyết án dân sự và 02 văn bản kháng nghị phúc thẩm, nội dung kháng nghị phúc thẩm được cấp trên bảo vệ và tòa án chấp nhận. Ngoài ra, đơn vị ban hành 01 văn bản kiến nghị phòng ngừa đối với Ủy ban nhân dân xã Lơ Pang phòng ngừa vi phạm về tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã.
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Trong nhiệm kì 2016-2021, đơn vị đã trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 05 cuộc, ban hành 04 văn bản kháng nghị và 13 văn bản kiến nghị đối với những vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan có liên quan, nội dung kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu. Trực tiếp xác minh đối với 19 việc được phân loại chưa có điều kiện thi hành án. Kiểm sát 100% các quyết định thi hành án, việc xác minh phân loại điều kiện thi hành án, kiểm sát việc tổ chức thi hành đối với những việc có điều kiện thi hành án; kiểm sát chặt chẽ từng hồ sơ hoãn, đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, chưa có điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật.


Ảnh: Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng
 
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp được thực hiện theo đúng quy định. Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại các cơ quan tư pháp 05 lần, ban hành 05 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và được chấp nhận khắc phục, sửa chữa. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%, không xảy ra trường hợp khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát để quá hạn mà không giải quyết. Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, đảm bảo đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài, gây dư luận xấu tại địa phương.


Ảnh: Thực hiện ký kết quy chế phối hợp trong công tác phụ trách làng
 
Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và công tác đoàn thể:
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị được Thường trực Huyện ủy phân công phụ trách làng Thương và làng Đê Tar, xã Kon Chiêng. Đơn vị đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện, Đảng ủy, UBND xã Kon Chiêng, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng thôn xây dựng quy chế phối hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm đưa làng yếu kém vươn lên mạnh về mọi mặt, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ổn định tình hình an ninh chính trị, đồng thời từng bước giúp làng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã tặng nhiều phần quà cho các em học sinh nhân ngày khai trường, kêu gọi các nhà hảo tâm xây dựng 01 nhà tình thương cho 01 hộ gia đình nghèo tại làng Thương, xã Kon Chiêng. Đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới dân làng, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động nhân dân không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của kẻ địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, phản cách mạng như “Tà đạo hà mòn”, “FULRO”. Kịp thời tháo gỡ những bức xúc trong nhân dân, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật.


Ảnh: Đoàn viên công đoàn tham gia giải thể dục thể thao do Liên đoàn lao động huyện tổ chức
 
Công tác đoàn thể cũng được chú trọng quan tâm, các đoàn viên công đoàn và chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động của cấp trên tổ chức như Hiến máu tình nguyện, chung tay vì người nghèo, tham gia văn hóa - thể dục thể thao.... nhằm nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Công đoàn và chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án được đoàn cấp trên đánh giá cao, nhiều năm liền được đoàn cấp trên khen tặng.


Ảnh: Đoàn viên chi đoàn tuyên truyền
về tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em
 
* Nhìn chung, trong nhiệm kì 2016-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp. Đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, triển khai các đạo luật mới và các Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến từng cán bộ, kiểm sát viên thực hiện. Thực hiện phương châm “Cầm tay chỉ việc” và đào tạo trực tiếp ngay trong đơn vị đã từng bước nâng cao được trách nhiệm và vai trò của từng cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng công tác của các khâu đột phá mà Ngành đã lự chọn. Bằng phương pháp nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, gương mẫu và tiên phong trong tác phong, lề lối làm việc và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ kiểm sát đã giữ vững kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện.
Những kết quả, thành tích mà đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: Đạt được những kết quả nêu trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về nghiệp vụ và sự chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy địa phương. Bên cạnh đó, toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, cố gắng vượt qua những khó khăn. Đơn vị đã chủ động bám sát kế hoạch công tác của ngành đề ra ngay từ đầu năm, trên cơ sở đó từng bộ phận đã có kế hoạch cụ thể cho bộ phận công tác cũng như kế hoạch cá nhân nhằm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch. Hàng tháng, quý Lãnh đạo viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nên trong thời gian qua đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.


Ảnh: Một buổi họp 03 ngành CQĐT-VKS-TA huyện Mang Yang

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kì 2021-2026 được đơn vị xác định, đó là:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác của Ngành theo Nghị quyết của Quốc hội.
         
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2013/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”; bảo đảm việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự.
         
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa” theo tinh thần cải cách tư pháp.

- Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bảo đảm việc quản lý và thực hiện các chế độ giam, giữ và sinh hoạt đối với người bị giam, giữ theo đúng quy định; chú trọng kiểm sát thi hành án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú tại địa phương.
         
- Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử hoặc vi phạm tố tụng khác do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên; kiên quyết và làm tốt việc thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị của Viện kiểm sát đã được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính năm 2015.
         
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, có giải pháp hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành.
         
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ phân loại, xử lý và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay10,825
  • Tháng hiện tại43,909
  • Tổng lượt truy cập4,162,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây