Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND huyện Chư Păh góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội đồng nhân dân huyện

Thứ sáu - 07/05/2021 04:50 949 0
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh được sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Huyện ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh đã triển khai nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt nhiều kết quả tích cực.


Đ/c Lê Trung Dũng - Viện trưởng VKSND huyện Chư Păh phát biểu tại hội nghị tổng kết các ngành tư pháp trên địa bàn huyện

Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Viện kiểm sát huyện Chư Păh đã thụ lý kiểm sát 409 tin báo, tố giác tội phạm, đã giải quyết 395, còn đang giải quyết 14 tin. Ban hành 100% yêu cầu xác minh giải quyết nguồn tin tội phạm. Trực tiếp kiểm sát 25 đợt tại CQCSĐT Công an huyện Chư Păh, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh và Công an cấp xã trên địa bàn huyện. Qua đó, đã ban hành 25 kết luận và 05 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong lĩnh vực này.
Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 221 vụ/328 bị can, Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố: 216 vụ/323 bị can, còn đang điều tra: 05 vụ/05 bị can.
Viện Kiếm sát thụ lý 160 vụ/288 bị can, đã truy tố: 158 vụ/287 bị can, còn lại đang giải quyết: 01 vụ/01 bị can. Tiến hành THQCT, kiểm sát việc bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt tỷ lệ 100%. Ban hành 100% yêu cầu điều tra để làm rõ tội phạm và người phạm tội. Không để xảy ra trường hợp trả điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện Kiểm sát. Phối hợp xác định 01 vụ án theo thủ tục rút gọn và 12 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
Qua kiểm sát điều tra, đã ban hành 10 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 168 vụ/309 bị cáo, Tòa án đã xét xử 158 vụ/294 bị cáo, còn lại 10 vụ/15 bị cáo đang chờ xét xử theo đúng quy định. Trong khâu công tác này, các Kiểm sát viên đã thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, bảo vệ được quan điểm truy tố và đường lối xử lý của Viện kiểm sát. Phối hợp tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm; tham gia xét xử lưu động 24 vụ, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong kỳ, không có trường hợp nào Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; không có trường hợp bản án hình sự bị hủy, sửa có lỗi của Kiểm sát viên. Ban hành 06 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử.
Trách nhiệm công tố trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hay truy tố, xét xử oan, sai; không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được chú trọng, qua công tác kiểm sát đã kịp thời ban hành nhiều văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận trong các khâu công tác đều đạt 100%.

Kết quả công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự như sau tổng số người bị tạm giữ 178 người, tổng số người bị tạm giam 151 người, đã giải quyết: 143 người, còn đang tạm giam: 08 người. Tù có thời hạn 180 bị án; chuyển thi hành án 179 bị án; hiện còn 01 bị án. Án treo 118 bị án; đã chấp hành xong 84 bị án; phạm tội mới và bị phạt tù 02 bị án; còn đang chấp hành án 32 bị án; Cải tạo không giam giữ 05 bị án; đã chấp hành xong 03 bị án; còn đang chấp hành 02 bị án. đơn vị đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm không có trường hợp vi phạm thời hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Các trường hợp hoãn thi hành án phạt tù; rút ngắn thời gian thử thách án treo; việc ra quyết định thi hành án được kiểm sát đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phúc tra việc thực hiện kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát. Trực tiếp kiểm sát 45 đợt, qua đó đã ban hành 49 kết luận, kiến nghị đối với cơ quan chức năng trên. 100% văn bản kết luận, kiến nghị được chấp nhận tiếp thu. Ngoài ra, Kiểm sát viên còn tham gia 14 phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 14 bị án.

Kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 1001 vụ, việc, đã giải quyết: 911 vụ, việc, còn 90 vụ đang giải quyết. Viện kiểm sát đã tham 100% số phiên tòa, phiên họp phải tham gia theo quy định của pháp luật. Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm và 01 công văn đề nghị kháng nghị phúc thẩm trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Phối hợp với Tòa án tổ chức 09 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Qua công tác kiểm sát, ban hành 05 kiến nghị đối với Tòa án, cơ quan, tổ chức hữu quan phòng ngừa vi phạm pháp luật. Tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận là 100%.


Kiểm sát viên VKSND huyện tại phiên tòa xét xử lưu động

Kết quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 2083 việc/60.798.926.000 đồng. Số kết thúc thi hành án 1.858 việc/34.778.783.000 đồng, hiện còn: 225 việc/26.020.143.000 đồng đang trong quá trình giải quyết. Chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát kết hợp phúc tra việc thực hiện kiến nghị kỳ trước 04 đợt tại Cơ quan THA dân sự; đã ban hành 08 kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Tỷ lệ kết luận, kiến nghị được chấp nhận tiếp thu đạt 100%. Tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế, vụ giao tài sản, tiêu hủy vật chứng và xác minh việc chưa có điều kiện thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát tiếp 26 lượt công dân, đã tiếp nhận đơn để giải quyết, trả lời trực tiếp và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thụ lý 30 đơn; đã phân loại, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật toàn bộ 30 đơn. Viện kiểm sát đã duy trì việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng theo quy định của ngành và quy định của pháp luật. Ngoài ra, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát về đơn tư pháp 04 đợt tại cơ quan tư pháp, qua đó ban hành 04 kết luận yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động này, được đơn vị bạn chấp nhận tiếp thu.
 
Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được đổi mới, đơn vị đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đề ra. Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ được giữ vững. Làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với Thường trực HĐND và Ban pháp chế HĐND, tại các kỳ họp đều có báo cáo gửi tới các vị đại biểu HĐND theo đúng quy trình, quy định. Tham gia trình bày báo cáo tại kỳ họp về kết quả công tác theo yêu cầu, nội dung các báo cáo đều đảm bảo chất lượn, bám sát tình hình thực tế tại địa phương và được các vị đại biểu HĐND đồng tình và đánh giá cao. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện Chư Păh và Viện Kiểm sát được tăng cường gắn kết trong các hoạt đông chung, từ đó đã nhận được sự tín nhiệm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chư Păh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025,  đồng chí Viện trưởng được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Hội nghị Công chức và người lao động năm 2021

Ngoài các công tác nghiệp vụ, đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành Kiểm sát.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Păh đặt ra một số nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026 như tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và các nhiệm vụ cải cách tư pháp; các Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đạo luật về công tác tư pháp. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết tốt các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ án, vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện tốt chủ trương Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn liền với phương châm “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện tốt kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát nhân dân của Ngành đề ra.

Tác giả: Trần Đinh Hoài Thương, Trần Thu Thủy
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,334
  • Tổng lượt truy cập12,777,299
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây