Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên truyền về Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Viện trưởng Viện KSND huyện Đức Cơ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021–2026

Viện trưởng Viện KSND huyện Đức Cơ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021–2026

 •   04/06/2021 07:02:00 PM
 •   Đã xem: 886
 •   Phản hồi: 0
Trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Ksor Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Đức Cơ đã tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện tại Đơn vị bầu cử số 8 xã Ia Pnôn.
Viện KSND các huyện Chư Sê, Phú Thiện, Đức Cơ, Đak Pơ, Chư Prông, Mang Yang và thị xã Ayun Pa phối hợp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại cơ sở giam, giữ và tham gia hỗ trợ công tác

Viện KSND các huyện Chư Sê, Phú Thiện, Đức Cơ, Đak Pơ, Chư Prông, Mang Yang và thị xã Ayun Pa phối hợp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại cơ sở giam, giữ và tham gia hỗ trợ công tác

 •   26/05/2021 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 1185
 •   Phản hồi: 0
1. Phối hợp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại cơ sở giam, giữ
 
Chi đoàn VKSND thành phố Pleiku với công tác tuyên truyền bầu cử

Chi đoàn VKSND thành phố Pleiku với công tác tuyên truyền bầu cử

 •   21/05/2021 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2021, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố Pleiku đã thực hiên clip tuyên truyền về bầu cử.
Ia Pa: Kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam và tuyên truyền quy trình bầu cử, quy trình bỏ phiếu bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Ia Pa: Kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam và tuyên truyền quy trình bầu cử, quy trình bỏ phiếu bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện

 •   21/05/2021 06:23:00 PM
 •   Đã xem: 850
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/5/2021, Viện KSND huyện Ia Pa đã tiến hành kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Ia Pa.
Đức Cơ đã sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Đức Cơ đã sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

 •   21/05/2021 06:20:00 PM
 •   Đã xem: 2069
 •   Phản hồi: 0
Những ngày này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
1

VKSND huyện Kông Chro thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   21/05/2021 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0
Lấy tiêu chí "Thi đua giỏi, về đích sớm” cùng kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác thông qua các phong trào thi đua nhằm xây dựng hình ảnh đẹp, tạo niềm tin của nhân dân vào vai trò bảo vệ pháp luật.
VKSND huyện Đak Pơ tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

VKSND huyện Đak Pơ tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

 •   20/05/2021 09:41:00 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định tại Điều 27 Hiến pháp năm 2013 thì công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5, Điều 29 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân quy định người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử, được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân.
VKSND huyện Chư Prông đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

VKSND huyện Chư Prông đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   20/05/2021 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Viện KSND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác bầu cử, nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành kiểm sát nhân dân tại địa phương.
Viện KSND huyện Chư Prông tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Viện KSND huyện Chư Prông tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện

 •   20/05/2021 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0
Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội" và Điều 27 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.
VKSND huyện Đak Pơ phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An

VKSND huyện Đak Pơ phối hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An

 •   20/05/2021 07:15:00 AM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021 là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân; là cơ hội để Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân.
Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

 •   20/05/2021 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 66620
 •   Phản hồi: 0
Nhà nước Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, trong thư gửi “Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” được đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 17.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Đây cũng chính là tư tưởng nhất quán trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
Viện trưởng Viện KSND huyện Đức Cơ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026

Viện trưởng Viện KSND huyện Đức Cơ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026

 •   17/05/2021 03:38:11 PM
 •   Đã xem: 760
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại xã biên giới Ia Pnôn. Trong đó có đồng chí Ksor Hùng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ.
Cử tri “sáng suốt” là đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử

Cử tri “sáng suốt” là đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử

 •   17/05/2021 03:33:58 PM
 •   Đã xem: 1419
 •   Phản hồi: 0
Để quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, để ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, thì một công tác không thể thiếu trong tình hình hiện nay là phải đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19 phục vụ an toàn cho công tác bầu cử.
Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026

Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026

 •   17/05/2021 03:25:13 PM
 •   Đã xem: 9152
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tìm hiểu quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

Tìm hiểu quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

 •   17/05/2021 03:20:16 PM
 •   Đã xem: 15277
 •   Phản hồi: 0
Những ngày này, cùng với cả nước, không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên cả nước đã và đang được tiến hành chặt chẽ, đúng tiến độ và luật định.
Quốc hội Việt Nam qua các bản Hiến pháp

Quốc hội Việt Nam qua các bản Hiến pháp

 •   13/05/2021 03:32:55 PM
 •   Đã xem: 208616
 •   Phản hồi: 0
Sau khi đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 03/9/1945, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc xây dựng một bản hiến pháp dân chủ là một trong sáu nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.
Điểm mới trọng tâm của Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Điểm mới trọng tâm của Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

 •   13/05/2021 03:28:56 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã quyết định ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Giữ vững niền tin hướng về ngày hội của non sông

Giữ vững niền tin hướng về ngày hội của non sông

 •   13/05/2021 03:26:29 PM
 •   Đã xem: 1611
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nên không khí, niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử lần này càng được nhân lên.
Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử tại địa bàn cấp xã

Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử tại địa bàn cấp xã

 •   13/05/2021 03:24:38 PM
 •   Đã xem: 1284
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện sự phân công của Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử tại địa bàn cấp xã.

Các tin khác

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
 • Đang truy cập24
 • Hôm nay3,204
 • Tháng hiện tại75,188
 • Tổng lượt truy cập17,700,179
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây