Kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Những tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020 vì lợi ích chung ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Thứ năm - 15/04/2021 22:48 155 0
Qua công tác tham mưu tổng hợp, theo dõi kết quả công tác của Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016 - 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổng hợp, giới thiệu, nhân rộng nhiều tấm gương tập thể có sáng kiến đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020 vì lợi ích chung ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và đồng nghiệp để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

I. TẬP THỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ

- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng: Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê.

- Nội dung ý tưởng: Ý tưởng phối hợp với Công an xây dựng nội dung tập huấn, quy trình tác nghiệp cho UBND và Công an cấp xã trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.
Căn cứ Luật THAHS năm 2010 và tình hình thực tiễn của địa phương, qua công tác kiểm sát THAHS từ khi Luật THAHS năm 2010 có hiệu lực thi hành (01/7/2011) đến tháng 4 năm 2017, Viện KSND thị xã An Khê nhận thấy: Công tác THAHS trên địa bàn thị xã mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế có nguyên nhân do một số UBND xã, phường chưa quan tâm đúng mức; một số cán bộ trực tiếp làm công tác này chưa làm hết trách nhiệm, chưa nắm vững quy định của pháp luật liên quan, dẫn đến công tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung, án treo theo quy định của Luật THAHS và các quy định khác của pháp luật có liên quan chưa đạt kết quả cao.
Do vậy, nhằm khắc phục hạn chế nêu trên, Viện KSND thị xã An Khê đã đề nghị và được sự ủng hộ, nhất trí cao của Lãnh đạo Thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã về việc cần thiết phải tổ chức một Hội nghị tập huấn chuyên sâu trong hệ thống UBND xã, phường để nâng cao chất lượng công tác THAHS trên địa bàn thị xã.
Trên cơ sở chủ trương, kế hoạch đã đề ra, việc chuẩn bị nội dung tập huấn được giao cụ thể cho các cơ quan như: Cơ quan THAHS Công an thị xã; Viện KSND thị xã và UBND cấp xã. Trong đó, Viện KSND thị xã An Khê đóng vai trò chủ đạo, cùng với Cơ quan THAHS thị xã chuẩn bị tài liệu, tập trung hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung công tác THAHS theo quy định của Luật THAHS và các văn bản pháp luật khác có liên quan; nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của UBND cấp xã trong công tác THAHS.
Hội nghị được tổ chức 01 buổi, tại UBND thị xã, gồm các thành phần tham dự: Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã (chủ trì Hội nghị); đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; Lãnh đạo Công an thị xã; Cơ quan THAHS Công an thị xã; Viện trưởng và một số Kiểm sát viên Viện KSND thị xã; Trưởng phòng Tư pháp thị xã và Chủ tịch, Trưởng Công an của 11 xã, phường.
+ Tại Hội nghị, đại diện Cơ quan THAHS Công an thị xã truyền đạt các báo cáo kết quả công tác tổ chức, triển khai thi hành Luật THAHS.
+ Đại diện Viện KSND thị xã An Khê truyền đạt các nội dung về mục đích, ý nghĩa của công tác THAHS và vai trò của UBND cấp xã; giới thiệu, cung cấp các văn bản liên quan; phân tích thực trạng, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, những vi phạm phổ biến; nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác THAHS nói chung và công tác quản lý, thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã nói riêng.
+ Đại diện UBND xã, phường phát biểu về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.
+ Hội nghị tiến hành thảo luận, Viện kiểm sát và Cơ quan THAHS giải đáp khó khăn, vướng mắc và thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác THAHS.
Đây là một phương pháp, cách làm hay, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và giúp cơ quan chức năng của địa phương thực hiện tốt công tác THAHS. Hoạt động này của Viện KSND thị xã An Khê được Phòng 8 Viện KSND tỉnh Gia Lai đánh giá: Là một trong những nội dung đổi mới về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc. Đây là đơn vị Viện kiểm sát đầu tiên trong ngành Kiểm sát Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị này, thấy cần thiết phải được phổ biến, nhân rộng để tham khảo, học tập trong ngành Kiểm sát Gia Lai để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát THAHS”.

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo Chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2017. Báo cáo Thị ủy An Khê và được sự đồng ý, nhất trí của Thị ủy, UBND thị xã mà trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Thị uỷ và Chủ tịch UBND thị xã.

- Về thuận lợi: Được sự ủng hộ, nhất trí cao của cấp ủy địa phương và có sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Cơ quan THAHS Công an huyện và UBND cấp xã.

- Về khó khăn: Đây là công việc mới, cần tổng kết rút kinh nghiệm giữa các đơn vị phối hợp để thực hiện tốt hơn.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 354/VKS-VP ngày 09/5/2017).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:

+ Phương pháp, cách làm nêu trên của Viện KSND thị xã An Khê được cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận, đánh giá là cách làm hay, giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng trong công tác THAHS ở địa phương; là giải pháp thiết thực để tự đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác THAHS nói riêng và cán bộ tư pháp nói chung.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã An Khê đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan tư pháp đối với công tác này, nhất là giữa Viện kiểm sát và Cơ quan THAHS Công an thị xã; đồng thời chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND, Công an xã, phường phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật THAHS, không để xảy ra vi phạm trong thời gian tới.
+ Đối với UBND các xã, phường và cán bộ trực tiếp làm công tác THAHS, có ý kiến mong muốn, hằng năm, các cơ quan tư pháp và UBND thị xã tổ chức những lớp tập huấn chuyên sâu để trang bị thêm kiến thức, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc để các đơn vị xã, phường làm tốt hơn nữa công tác THAHS.
Cách làm mới, có hiệu quả như đã nêu trên của Viện KSND thị xã An Khê trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều ý nghĩa quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và kiểm sát thi hành án hình sự nói riêng; góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị.

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Liên ngành Trung ương có cơ chế quy định rõ việc phối hợp tập huấn, trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác THAHS ở cơ sở để đảm bảo công tác này được thực hiện có hiệu quả cao, đúng quy định pháp luật.

II. TẬP THỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA

- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng: Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa

- Nội dung ý tưởng: Ý tưởng trong việc xây dựng quy trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã; Quy trình tổng hợp vi phạm, ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, bảo đảm làm tốt việc chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
 Việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Xây dựng Kế hoạch, ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát (mời tham gia cùng với Đoàn kiểm sát có: Đại diện Lãnh đạo Đội điều tra Công an huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện).
+ Bước 2: Tiến hành trực tiếp kiểm sát theo Kế hoạch.
+ Bước 3: Ban hành Kết luận, chỉ rõ vi phạm, viện dẫn căn cứ pháp lý; nêu nguyên nhân của hạn chế và kiến nghị yêu cầu Trưởng Công an xã khắc phục vi phạm. Đồng thời kiến nghị Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đối với Công an cấp xã (Chủ thể mà Viện kiểm sát kiến nghị trong Kết luận là Trưởng Công an cấp xã và Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện).
+ Bước 4: Tổng hợp vi phạm, ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó chỉ rõ vi phạm của Công an cấp xã, viện dẫn căn cứ pháp lý, nguyên nhân và kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chấm dứt, khắc phục ngay vi phạm (Chủ thể mà Viện kiểm sát kiến nghị bằng văn bản riêng là Chủ tịch UBND cấp xã).
Văn bản Kiến nghị được Viện KSND huyện Krông Pa gửi tới: Viện KSND tỉnh (Phòng 2 và Văn phòng tổng hợp); Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ủy ban nhân dân huyện; Cơ quan CSĐT Công an huyện; Chủ tịch UBND xã.

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2017.

- Về thuận lợi: Được sự ủng hộ của Cấp ủy địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các Ngành hữu quan, đặc biệt là Công an huyện. Đây là công tác đột phá của Viện KSND tỉnh Gia Lai năm 2017: “Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội”.

- Về khó khăn: Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 không quy định cụ thể về việc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo 172/VKS-VP ngày 07/3/2017). Viện KSND tối cao thông báo nhân rộng toàn quốc (Thông báo số 104/TB-VKSTC ngày 28/4/2017).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:
+ Văn bản Kết luận, Kiến nghị của Viện KSND huyện Krông Pa đã được Chủ tịch UBND, Ban Công an cấp xã có văn bản tiếp thu và nghiêm túc thực hiện việc khắc phục vi phạm như Kiến nghị mà Viện kiểm sát đã nêu.
+ Cách làm trên đã trực tiếp kiến nghị, tác động đến 02 Chủ thể có thẩm quyền đó là Chủ tịch UBND và Trưởng Công an cấp xã trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã đối với việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ sở. Đồng thời văn bản Kết luận và Kiến nghị cũng đã được gửi đến Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Cơ quan CSĐT Công an huyện để biết, nắm tình hình và chỉ đạo.
Như vậy, về phạm vi, hiệu lực và hiệu quả của Kiến nghị có sức lan tỏa rộng tới cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị của huyện và cấp xã, góp phần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là việc chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm tại cấp cơ sở; khẳng định được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Để thực hiện tốt công tác phòng, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, đề nghị Liên ngành Trung ương và Viện KSND tối cao quy định, hướng dẫn chi tiết việc phối hợp trực tiếp kiểm sát, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã. Đây cũng là việc phù hợp xu hướng “chính quy hóa” lực lượng Công an cấp xã đã được triển khai thực hiện.

III. TẬP THỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KBANG
         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng:
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang.
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng xây dựng quy trình thực hiện Kiến nghị yêu cầu khắc phục ngay vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự.
Qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự “Kiện đòi lại tài sản” giữa nguyên đơn ông Đậu Xuân Ninh với bị đơn bà Nguyễn Thị Thìn (vụ án thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa theo quy định của pháp luật), Viện KSND huyện Kbang đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật của Tòa án trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án này. Đồng thời, Kiểm sát viên đã kịp thời tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục nhiều dạng vi phạm của Tòa án về nội dung, về việc thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự kịp thời, đúng pháp luật. Quy trình thực hiện cụ thể như sau:
Trong thời hạn 15 ngày nghiên cứu hồ sơ trước khi Tòa án mở phiên tòa xét xử (thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án do Tòa án chuyển để Viện kiểm sát nghiên cứu tham gia phiên tòa). Ngoài việc kiểm sát các văn bản tố tụng đã nhận được từ khi Tòa án thụ lý vụ án, Kiểm sát viên đã chú trọng xác định thời điểm trọng tâm để tập trung kiểm sát, phát hiện vi phạm của Tòa án là 15 ngày nghiên cứu hồ sơ trước khi Tòa án mở phiên tòa xét xử; đồng thời thực hiện tốt công tác nghiên cứu hồ sơ vụ án và đã phát hiện nhiều vi phạm của Tòa án trước khi đưa vụ án ra xét xử.
Những nội dung trọng tâm mà Viện KSND huyện Kbang đã tập trung kiểm sát để làm rõ vi phạm của Tòa án gồm:
+ Đối tượng tranh chấp, quan hệ pháp luật.
+ Việc thu, nộp tiền tạm ứng án phí
+ Việc xác định đương sự trong vụ án, những người tham gia tố tụng khác và quyết định đưa họ vào tham gia tố tụng để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
+ Việc giao nộp, thu thập chứng cứ và đánh giá chứng cứ: Viện KSND huyện Kbang đã phát hiện nhiều nội dung còn mâu thuẫn, chưa được làm rõ và chưa đủ cơ sở để xác định giá trị pháp lý của chứng cứ nhưng chưa được Tòa án làm rõ...
Ngay khi phát hiện vi phạm như đã nêu ở trên, Viện KSND huyện Kbang đã có những bước triển khai xử lý như sau:
Bước 1 (Tổng hợp vi phạm): Kiểm sát viên tổng hợp ngay các dạng vi phạm, chuẩn bị tài liệu, căn cứ pháp luật kèm theo để chứng minh vi phạm đã phát hiện (Trong đó phân loại cụ thể các dạng vi phạm nào là điển hình, nghiêm trọng và dạng vi phạm nào là thiếu sót, không nghiêm trọng).
Bước 2 (Báo cáo đề xuất): Làm báo cáo đề xuất đường lối xử lý ngay những vi phạm đã phát hiện. Trong đó, phân tích cụ thể các dạng vi phạm, viện dẫn tài liệu, căn cứ pháp lý và đề xuất ban hành ngay Kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trước khi đưa vụ án ra xét xử.
Báo cáo này được chuyển tới Phó Viện trưởng phụ trách công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự của đơn vị để thẩm định, cho ý kiến chỉ đạo.
Bước 3 (Phó Viện trưởng phụ trách thẩm định, đánh giá, cho ý kiến chỉ đạo): Trên cơ sở đề xuất của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng phụ trách thẩm định lại nội dung đề xuất. Xét thấy những nội dung vi phạm của Tòa án do Kiểm sát viên đã phát hiện và đề xuất xử lý là có căn cứ và vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND huyện Kbang, Phó Viện trưởng phụ trách đã báo cáo toàn bộ nội dung vụ án, đề xuất của Kiểm sát viên và xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng.
Bước 4 (Viện trưởng thẩm định, đánh giá, cho ý kiến chỉ đạo): Viện trưởng Viện KSND huyện Kbang xem xét, thẩm định lại nội dung, đề xuất của Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên. Xét thấy, vụ việc có nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, để có biện pháp xử lý toàn diện, đúng quy định của pháp luật, cần thiết phải đưa ra bàn bạc, cho ý kiến tại cuộc họp tập thể Lãnh đạo Viện KSND huyện Kbang, nhằm phát huy tối đa trí tuệ của tập thể. Viện trưởng đã Quyết định đưa vụ án ra bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai tại cuộc họp tập thể Lãnh đạo Viện để cho ý kiến chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của Kiểm sát viên và Phó Viện trưởng phụ trách.
Bước 5 (Dự thảo văn bản Kiến nghị, thẩm định và ký ban hành): Sau khi có ý kiến của tập thể Lãnh đạo Viện và Quyết định của Viện trưởng, Kiểm sát viên xây dựng ngay dự thảo văn bản Kiến nghị, trình Phó Viện trưởng phụ trách thẩm định và trình Viện trưởng thẩm định, cho ý kiến. Sau đó, hoàn chỉnh văn bản theo ý kiến chỉ đạo, trình Lãnh đạo Viện ký ban hành (Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 08/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang).

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2018.

- Về thuận lợi: Vệc thực hiện Kiến nghị nêu trên được thực hiện thông qua kết quả thảo luận và được sự nhất trí của tập thể Lãnh đạo trên nguyên tắc dân chủ, công khai nhằm phát huy tối đa trí tuệ của tập thể, bảo đảm vụ án được giải quyết triệt để, khách quan và đúng pháp luật. Đây là công tác đột phá năm 2018 của Viện KSND tỉnh Gia Lai.

- Về khó khăn: Khâu công tác kiểm sát án dân sự là khâu công tác phức tạp, tuy nhiên biên chế để thực hiện khâu công tác này vẫn còn hạn chế.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 272/VKS-VP ngày 16/4/2018).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:
Sau khi nhận được Kiến nghị của Viện KSND huyện Kbang, Tòa án nhân dân huyện Kbang đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình giải quyết vụ án và quyết định hoãn phiên tòa (trước đó đã quyết định xét xử vào ngày 25/01/2018) để xem xét, làm rõ những nội dung chưa được làm rõ và khắc phục những vi phạm, thiếu sót như Viện KSND huyện Kbang đã nêu trong Kiến nghị.
Đồng thời, Tòa án nhân dân huyện Kbang đã có Công văn số 01 ngày 15/3/2018 trả lời, tiếp thu Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 08/01/2018 của Viện  huyện Kbang và đã nghiêm túc khắc phục các thiếu sót, vi phạm, đồng thời có trao đổi lại với Viện kiểm sát để có biện pháp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ, bảo đảm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao tiếp tục xác định và coi khâu công tác này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ngành và có cơ chế thúc đẩy hiệu quả công tác trong thời gian đến.
         
IV. TẬP THỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK ĐOA

         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng: Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Đoa.
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng xây dựng quy trình thực hiện công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Lê Thị Thanh Tâm về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện KSND huyện Đak Đoa đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 15/3/2018 đối với Thường trực huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và UBND huyện Đak Đoa, đề nghị tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác thanh tra, kiểm tra đối với UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý kinh tế; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, công chức Kế toán – tài chính trong lĩnh vực thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng, an ninh.

Về phương pháp, cách làm:
Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Đoa đã quán triệt và chỉ đạo Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các bộ phận nghiệp vụ phải nắm vững, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm: (1), Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; (2), Là một trong những nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân thông qua việc thực hiện quyền Kiến nghị được quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014: “......nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý thì kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm....”. Ngoài ra, còn được quy định tại khoản 7 Điều 15 và khoản 2 Điều 17 của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; khoản 8 Điều 166; điểm b khoản 1 Điều 237 và khoản 7 Điều 267 của Bộ luật TTHS năm 2015. (3), Nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trước cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền ở địa phương, tạo thuận lợi để Ngành thực hiện tốt hơn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Quy trình thực hiện:
Bước 1: Xác định nguồn để phát hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý kinh tế và xã hội
 + Nguồn tổng quát: Qua thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự cụ thể về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, tội phạm về trật tự an toàn xã hội... Trọng tâm là những vụ án điển hình tại địa phương, được đông đảo dư luận quần chúng quan tâm, theo dõi hoặc những vụ án có khách thể tội phạm ảnh hưởng lớn đến lợi ích chung của cộng đồng dân cư tại địa phương...
+ Nguồn trọng tâm: Qua việc đánh giá khách quan, toàn diện về động cơ, mục đích, phương thức và thủ đoạn phạm tội. Từ đó, xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm hoặc vi phạm pháp luật và những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan hữu quan.
Bước 2: Về phạm vi, phương pháp và các thao tác nghiệp vụ trọng tâm để phát hiện, tích lũy nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm
+ Phạm vi: Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Ngoài ra, đối với các lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp khác cần lưu ý phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội khi kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự liên quan đến tài chính, ngân hàng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, công chứng, chứng thực; vấn đề kết hôn theo thủ tục lạc hậu; về thi hành án, bán đấu giá tài sản... 
+ Phương pháp: Kiểm sát viên nắm vững và dựa trên các quy định của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về 02 vấn đề sau: Một là, quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan; Hai là, quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hữu quan và của những chủ thể được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ để xem xét, phân tích, đánh giá hành vi của cá nhân, tổ chức hữu quan có tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hay không.
Các thao tác nghiệp vụ trọng tâm để phát hiện, tích lũy nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm: Trong các giai đoạn tố tụng, khi xây dựng các văn bản tố tụng của Viện kiểm sát, cần lưu ý các thao tác nghiệp vụ trọng tâm sau đây để kịp thời phát hiện, xác định, tích lũy nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm:
+ Văn bản đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
+ Văn bản đề ra yêu cầu điều tra.
+ Cáo trạng và luận tội.
+ Đề cương xét hỏi.
Bước 3: Xây dựng và ban hành văn bản kiến nghị
Kiểm sát viên dự thảo văn bản Kiến nghị, báo cáo xin ý kiến Phó Viện trưởng phụ trách, đề xuất Viện trưởng xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết có thể đưa ra tập thể Lãnh đạo đơn vị để bàn và quyết định nhằm tranh thủ tối đa trí tuệ của tập thể.

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2018.

- Về thuận lợi: Đây là nhiệm vụ quan trọng của Ngành KSND được quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và là nhiệm vụ quan trọng hằng năm theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

- Về khó khăn: Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu và kỹ năng phát hiện, xử lý, tham mưu tốt.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 382/VKS-VP ngày 21/5/2018).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:
Văn bản kiến nghị của Viện KSND huyện Đak Đoa được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đánh giá cao. Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã ban hành văn bản số 395/UBND-NC ngày 05/4/2018 về việc tiếp thu, khắc phục những hạn chế như Viện kiểm sát đã nêu, đồng thời chỉ đạo, yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm những cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.
- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao có cơ chế xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ngành. Ban hành Chỉ thị chuyên đề về lĩnh vực Kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.
         
V. TẬP THỂ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KÔNG CHRO

         
1. Ý tưởng
trong công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm
         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng:
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro.
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng xây dựng quy trình thực hiện công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với vụ khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại Tiểu khu 807 thuộc địa bàn xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, Viện KSND huyện Kông Chro nhận thấy tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng và phá rừng làm nương rẫy trái pháp luật trên địa bàn các xã Đăk Kơ Ning, Đăk Tơ Pang, Chơ Long, Chư Krei và Yang Nam vẫn diễn biến phức tạp, có nguyên nhân xuất phát từ công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng chức năng còn có sơ hở, thiếu sót (thời gian qua có 23 cây Giổi xanh, đường kính từ 40 cm đến 70 cm – tương đương 45 m3 gỗ bị khai thác trái phép). Viện KSND huyện Kông Chro đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 19/4/2018, đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho kiểm tra, có biện pháp chỉ đạo UBND các xã, Hạt Kiểm lâm huyện, các Công ty lâm nghiệp và các đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ và phát triển rừng…; đồng thời xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật; tăng cường vai trò của người đứng đầu; thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng…

Về phương pháp và quy trình thực hiện: (Tương tự như Viện KSND huyện Đak Đoa đã nêu ở trên).

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2018.

- Về thuận lợi: Đây là nhiệm vụ quan trọng của Ngành KSND được quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và là nhiệm vụ quan trọng hằng năm theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

- Về khó khăn: Đây là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu và kỹ năng phát hiện, xử lý, tham mưu tốt.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 382/VKS-VP ngày 21/5/2018).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:
Văn bản kiến nghị của Viện KSND huyện Kông Chro được UBND huyện tiếp thu và ban hành văn bản số 935/UBND-NL ngày 26/4/2018 chỉ đạo các ngành chức năng của huyện áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như Viện kiểm sát đã kiến nghị; đồng thời giao Hạt Kiểm lâm chủ trì làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm. Sau đó, UBND huyện Kông Chro tiếp tục ban hành các văn bản số 1065/UBND-NL ngày 11/5/2018 và số 1123/UBND-NL ngày 18/5/2018, thông báo đến Viện KSND huyện Kông Chro về kết quả chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn. 

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao có cơ chế xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Ngành. Ban hành Chỉ thị chuyên đề về lĩnh vực Kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

2. Ý tưởng trong công tác phối hợp và ký kết quy chế phối hợp
         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng:
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng trong công tác phối hợp và ký kết quy chế phối hợp với UBND cùng cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Thực hiện phương châm "Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương –Thực chất, hiệu quả" và 5 mục tiêu của Viện KSND tối cao, tập thể lãnh đạo Viện KSND huyện Kông Chro đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt các khâu đột phá do Viện KSND tỉnh và đơn vị xác định. Trong đó, đơn vị đã đề ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tại địa phương. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành như Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp trong trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện; Quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, KDTM, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.
Nổi bật trong năm 2019, đơn vị đã chủ động nghiên cứu xây dựng và đề xuất ký kết được 02 Quy chế phối hợp công tác với UBND huyện và Tòa án nhân dân huyện. Trong các Quy chế đã quy định nhiều vấn đề quan trọng như trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc Ủy ban, cung cấp kịp thời các tài liệu chứng cứ cho VKS để phục vụ cho công tác kiểm sát ở tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính; trách nhiệm phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, KDTM, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật. Mặt khác các Quy chế cũng đã quy định rõ trách nhiệm kiến nghị, trả lời việc thực hiện kiến nghị của VKS trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; việc hỗ trợ một phần kinh phí hàng năm cho ngành Kiểm sát…

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (huyện Kông Chro)
Quy chế gồm 3 chương, 15 điều, xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phối hợp và các nội dung phối hợp cụ thể như:
+ Phối hợp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện;
+ Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện;
+ Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin;
+ Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
+ Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;
+ Phối hợp giữa UBND với Viện KSND trong xử lý tố giác, tin báo tội phạm;
+ Phối hợp giữa UBND với Viện KSND trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật;
+ Phối hợp trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư;
+ Phối hợp trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.
         
Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và Tòa án nhân dân huyện Kông Chro trong công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
Quy chế gồm 3 chương, 26 điều, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, mục đích phối hợp, nguyên tắc và phương pháp phối hợp, các nội dung phối hợp cụ thể từ Điều 5 đến Điều 24...
Về phương pháp, cách làm: Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro đã bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh để chủ động tham mưu cho cấp ủy, làm việc với UBND huyện và Tòa án nhân dân huyện để đề xuất việc xây dựng quy chế phối hợp. Đồng thời là đơn vị chủ trì việc soạn thảo và chuẩn bị các công tác cần thiết cho việc xây dựng bản dự thảo, tổ chức góp ý kiến và tổ chức ký kết chính thức...

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2019.
         
- Về thuận lợi: Được sự ủng hộ của cấp ủy, nhất trí của chính quyền địa phương cụ thể là UBND huyện. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan trong việc ký kết các Quy chế phối hợp, thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

- Về khó khăn: Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trên thực tiễn có lúc, có việc chưa đạt kết quả theo yêu cầu, cần tiếp tục tổng kết rút kinh nghiệm và bổ sung.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 715/VKS-VP ngày 02/10/2019).
         
- Về kết quả thực hiện ý tưởng:

Việc ký Quy chế phối hợp giữa UBND, Viện KSND và Tòa án nhân dân Kông Chro như đã nêu trên có ý nghĩa nhiều mặt và đạt hiệu quả tích cực như:
+ Quy chế phối hợp có nhiều nội dung tạo thuận lợi cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành.
+ Nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát đối với chính quyền địa phương và trong hệ thống chính trị của huyện; đồng thời phát huy được tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.
+ Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
+ Tranh thủ được sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Viện KSND huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.
+ Đây là đơn vị đầu tiên trong 17 Viện KSND cấp huyện ký kết được Quy chế phối hợp với UBND cùng cấp với 09 nhóm nội dung phối hợp rất sát thực và hiệu quả.
Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện KSND với Tòa án nhân dân huyện Kông Chro trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính... đã góp phần tạo điều kiện cho Viện KSND và Tòa án nhân dân huyện Kông Chro hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; nâng cao chất lượng công tác trong lĩnh vực này của Viện KSND huyện Kông Chro; đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể, có hiệu quả cao để thực hiện tốt công tác đột phá năm 2019 của Viện KSND tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính.

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao có cơ chế chỉ đạo nhân rộng mô hình phối hợp này để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho Ngành trong thực hiện nhiệm vụ.
         
3. Ý tưởng trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế phần mềm quản lý tin báo, án hình sự, dân sự
         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng:
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro.
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế phần mềm quản lý tin báo, án hình sự, dân sự.
Để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là  phần mềm quản lý án hình sự, dân sự. Năm 2019, đơn vị đã xây dựng và đưa vào sử dụng 02 phần mềm quan trọng, được thiết kế, xây dựng trên nền Microsoft Excel, định dạng sẵn các hàm tính toán, trích lọc dữ liệu... cụ thể:
 (1). Phần mềm Sổ điện tử quản lý việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; quản lý án hình sự trong giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố;
(2). Phần mềm Sổ điện tử quản lý kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự và kết quả công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án.

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2019.

- Về thuận lợi: Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, trình độ, luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ. Được sự khuyến khích, động viên kịp thời của Lãnh đạo đơn vị và Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai.

- Về khó khăn: Trang thiết bị, phương tiện về công nghệ thông tin còn có hạn chế về chất lượng.

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 815/VKS-VP ngày 12/11/2019).

- Về kết quả thực hiện ý tưởng
* Đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác chuyên môn
+ Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thiết lập được quy trình quản lý kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tin báo, các vụ án hình sự đang giải quyết ở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án một cách chặt chẽ, khoa học, dễ dàng tổng hợp số liệu trong việc xây dựng báo cáo; đảm bảo số liệu luôn được chính xác.
+ Không gian lưu trữ đơn được phân loại, sắp xếp một cách có khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, tính toán và truy xuất dữ liệu của bảng tính một cách nhanh chóng khi cần thiết.
+ Giảm thiểu tối đa tình trạng thiếu sót hay quá hạn trong việc giải quyết tin báo, các vụ án hình sự đang giải quyết ở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình của Tòa án.
+ Kiểm sát được việc gửi các văn bản tố tụng, quy trình việc giải quyết tin báo, các vụ án hình sự đang giải quyết ở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; các vụ án, việc dân sự, hôn nhân và gia đình có đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ luật TTHS hay chưa.
+ Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tin báo, các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình của đơn vị và các cơ quan tư pháp để nhằm khắc phục tình trạng thụ lý chậm, gần hết thời hạn mà cơ quan tư pháp chưa chuyển hồ sơ hoặc đã quá hạn giải quyết để đôn đốc giải quyết kịp thời.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho Viện kiểm sát kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án được bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.
* Đối với các đồng chí lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:       Phần mềm giúp cho Lãnh đạo Viện quản lý, kiểm soát và theo dõi việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiến độ giải quyết các vụ án hình sự đến giai đoạn truy tố; việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình của Tòa án nhằm đảm bảo các vụ, việc được xử lý đúng theo quy định của luật, quy chế của Ngành.

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao có cơ chế quan tâm hơn nữa việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành. Quan tâm, biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có sáng tạo, khuyến khích tự nghiên cứu, viết phần mềm, phát triển công nghệ để ứng dụng trong công việc.
         
4. Ý tưởng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
         
- Tên đơn vị áp dụng ý tưởng:
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro
         
-
Nội dung ý tưởng: Ý tưởng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự
Ngày 18/01/2020, Viện KSND huyện Kông Chro phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự (Đinh Nhất về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự). Vụ án này đơn vị đã thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời là vụ án đầu tiên của Gia Lai được Viện kiểm sát thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử. Việc “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đã được Viện KSND huyện Kông Chro thực hiện thành công, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác của ngành KSND năm 2020; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay; tăng cường tự đào tạo để nâng cao chất lượng cán bộ; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và bản lĩnh người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp.

- Việc báo cáo xin chủ trương triển khai: Thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch công tác năm 2020.

- Về thuận lợi: Kiểm sát viên đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ điện tử; các thao tác về sao chép, lưu và sắp xếp các tài liệu của vụ án theo phương pháp số hóa, kết hợp việc xét hỏi, công khai tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đảm bảo việc tranh tụng thuyết phục tại phiên tòa. Kiểm sát viên đã nắm chắc hồ sơ vụ án và hồ sơ được số hóa, đánh dấu những bút lục, nội dung cần lưu ý để tiện cho quá trình trình chiếu, công bố tài liệu theo các nội dung đã chuẩn bị và nội dung phát sinh tại phiên tòa. Đây là công tác đột phá năm 2020 của Viện KSND tỉnh Gia Lai.

- Về khó khăn: Chưa có quy chế, quy định hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng Số hóa hồ sơ vụ án hình sự là như thế nào? Khi áp dụng số hóa có cần phải áp dụng tất cả các vụ án hay không? Xây dựng hồ sơ số hóa có cần thiết phải scan hết tất cả các tài liệu như hồ sơ gốc hay không? Việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong áp dụng số hóa hồ sơ vụ án hình sự như thế nào?..., tất cả những vấn đền trên chưa được thực hiện đồng bộ và chất lượng, hiệu quả đạt được ở nhiều mức độ khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện cơ sở vật chất của từng đơn vị, thời gian scan văn bản để tạo lập hồ sơ số hóa, kiến thức về tin học, khả năng sử dụng và vận hành các thiết bị liên quan, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực hiện...

- Việc khuyến khích và bảo vệ tác giả ý tưởng: Ý tưởng, cách làm hay này đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận và nhân rộng trong toàn tỉnh để cùng nghiên cứu, tham khảo, vận dụng (Thông báo số 105/VKS-VP ngày 14/02/2020).

- Về kết quả thực hiện ý tưởng: Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời là vụ án đầu tiên của Gia Lai được Viện kiểm sát thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử.
Phiên tòa xét xử có thực hiện “Số hóa hồ sơ” của Kông Chro đã được tiến hành theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, phù hợp với yêu cầu của Ngành tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác của Ngành năm 2020. Sau phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm có sự tham dự của Viện trưởng và Chánh án hai Ngành huyện Kông Chro.
Viện trưởng Viện KSND huyện Kông Chro đã chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện sớm, có hiệu quả công tác đột phá năm 2020 của ngành Kiểm sát Gia Lai, đó là: “Nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”.
Việc thực hiện “Số hóa hồ sơ” của Viện KSND huyện Kông Chro không những là hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác đột phá năm 2020 của ngành Kiểm sát Gia Lai mà còn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay; tăng cường tự đào tạo để nâng cao chất lượng cán bộ; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và bản lĩnh người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

- Những đề xuất, kiến nghị để tạo thuận lợi cho việc triển khai: Đề nghị Viện KSND tối cao tiếp tục tập huấn, hướng dẫn thêm về “Số hóa hồ sơ vụ án”, có cơ chế cụ thể để thực hiện công tác này lâu dài, hướng tới nền tư pháp điện tử 4.0./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,476
  • Tháng hiện tại52,580
  • Tổng lượt truy cập327,657
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây