Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Thứ ba - 07/01/2020 02:55 2.011 0
Thi hành án dân sự (THADS) là hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền về tài sản và nhân thân của các bên đương sự, để giải quyết việc thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải tiến hành nhiều thủ tục như: Thông báo, xác minh, áp dụng các biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án…
Đây là một khâu công tác cực kỳ khó khăn và nan giải vì thực tế đã thường xảy ra trường hợp không chấp hành (thậm chí mang tính chống đối, bất hợp tác) của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (chủ yếu là người phải thi hành án). Do đó, Cơ quan THADS không thể một mình thực hiện tốt các công việc trên, mà cần có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài việc phải tuân thủ pháp luật để đảm bảo mọi quyết định, hành vi của Cơ quan THADS và Chấp hành viên được tốt, thì Cơ quan THADS cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan (trong đó có Viện kiểm sát nhân dân). Việc phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức, ban, ngành liên quan trong THADS là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công tác THADS.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung là bảo vệ pháp chế, đảm bảo việc thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân, ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự được quy định tại Luật Thi hành án đân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản dưới Luật như Nghị định, Thông tư; công tác kiểm sát thi hành án dân sự được quy định tại 28 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 12, Điều 159 Luật Thi hành án dân sự, các cơ quan bao gồm Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan THADS hai cấp tỉnh Gia Lai đã ký quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt giữa Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai và Cục thi hành án còn ký thêm quy chế phối hợp hai Ngành nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.
         
Trong  những năm vừa qua, công tác phối hợp giữa Cơ quan THADS và VKSND tỉnh Gia Lai đạt được một số kết quả tích cực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và thi hành các vụ án lớn, phức tạp, khó thi hành; phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác thi hành án dân sự, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, cụ thể:
           
1. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp và kiểm sát thi hành án dân sự

Nhìn chung, công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp trong công tác THADS của cơ quan THADS tương đối tốt, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Viện kiểm sát nhân dân hoàn thành được chức năng kiểm sát của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và một số khó khăn, vướng mắc như sau:
Thứ nhất, đối với các hồ sơ thi hành án đình chỉ hoặc không có điều kiện thi hành án, khi Chi cục THADS huyện ra quyết định nhưng không gửi kèm theo biên bản xác minh hoặc biên bản làm việc, tài liệu xác minh (những căn cứ ra quyết định) gửi cho Viện kiểm sát, gây khó khăn cho quá trình kiểm sát các quyết định trên.
Thứ hai, một số đơn vị cấp huyện chưa ký kết Quy chế liên ngành giữa Cơ quan THADS và VKSND do đó đối với các vụ cưỡng chế thi hành án, Chi cục THADS ban hành kế hoạch cưỡng chế và giấy mời Viện kiểm sát tham gia kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên tài sản, giao tài sản cho người mua trúng bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng... Chi cục THADS không giao hồ sơ vụ cưỡng chế đó cho Viện kiểm sát nghiên cứu trước khi cưỡng chế theo Quy chế phối hợp, nên quá trình trực tiếp kiểm sát tại buổi cưỡng chế, kê biên Viện kiểm sát còn bị động.
Thứ ba, Luật Thi hành án dân sự cũng như các văn bản hướng dẫn có liên quan không quy định về thời hạn Cơ quan THADS trả lời kiến nghị cho Viện kiểm sát. Từ đó, dẫn đến có kiến nghị của Viện kiểm sát Cơ quan THADS chậm trả lời, hoặc chỉ trả lời sau khi có đôn đốc, nhắc nhở.
Thứ tư, pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính vẫn còn những quy định chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến công tác THADS, thi hành án hành chính và công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngoai ra quá trình thực hiện Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 và Nghị định số 62/2105/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự nhận thấy vẫn còn nhiều nội dung vướng mắc, bất cập; văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương chưa kịp thời thiếu đồng bộ, một số quy định chưa cụ thể chưa phù hợp với thực tiễn làm cho việc tiếp thu, vận dụng của Cơ quan THADS ở địa phương thiếu thống nhất.
Thứ năm, qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND nhận thấy công tác phối hợp giữa Cơ quan THADS và các cơ quan có liên quan chưa được thực hiện tốt, cụ thể:
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn chậm trả lời xác minh của cơ quan THADS, thậm chí có những trường hợp cơ quan THADS làm văn bản nhiều lần nhưng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vẫn không trả lời hoặc còn có trường hợp cung cấp sai thông tin tài sản của người phải thi hành án, nhưng Cơ quan THADS chưa có biện pháp để giải quyết tồn tại này.
- Phòng kinh tế hạ tầng trong việc mời tham gia buổi cưỡng chế kê biên nhưng một số trường hợp không có mặt, hoặc có mặt nhưng không đúng giờ (đến quá muộn) làm ảnh hưởng đến tác nghiệp của cả Hội đồng cưỡng chế, kê biên (xảy ra đối với 01 số cấp huyện).
- Trong công tác phối hợp với Trại giam khi tiếp nhận phạm nhân vào chấp hành hình phạt tù hoặc phạm nhân được chuyển trại nhưng có trường hợp chưa kịp thời thông báo cho cơ quan THADS nơi có tòa án đã xét xử sơ thẩm về nơi chấp hành hình phạt tù của người phải thi hành án (THA), nên cơ quan THADS không nắm được thông tin về đương sự, gây khó khăn trong quá trình tổ chức THA.
Ngoài ra, do công tác phối hợp giữa Cơ quan THADS và Trại giam không chặt chẽ, nên có nhiều trường hợp người nhà của người phải thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù đã đến Cơ quan THADS nộp tiền thay cho người phải thi hành án, nhưng Cơ quan THADS không thông báo kết quả thi hành án cho Trại giam, nên Trại giam tiếp tục thu và chuyển về cho Cơ quan THADS. Do hậu quả của việc ủy thác đến Cơ quan thi hành án dân sự nơi cư trú của người phải THA đang thụ lý án (theo Bản án xét xử), sau đó Cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác xếp hồ sơ lưu trữ, nhưng không thông báo cho Trại giam biết về việc đã ủy thác đi, nên khi thu được tiền của phạm nhân, Trại giam vẫn chuyển tiền về cho Cơ quan THADS nơi có Bản án, hồ sơ đã đưa vào lưu trữ lâu năm, nên không kiểm tra xác định được, vì vậy đã làm tồn số tiền tạm thu kéo dài nhiều năm không xử lý được.

2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Để bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực thi, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân và nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong THADS trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp như sau:
Một là, công tác phối hợp giữa Cơ quan THADS, Chấp hành viên với cá nhân, tổ chức hữu quan cần được đặt đúng tầm, phải quy định chặt chẽ và có chế tài cụ thể để thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan hữu quan với Cơ quan THADS, để các cơ quan cùng thực hiện và thực hiện đầy đủ, thống nhất hạn chế những vấn đề thiếu sót trong công tác phối hợp trong thời gian qua.
Hai là, thời gian tới cần tiếp tục tôn trọng và thực hiện có hiệu quả Quy chế liên ngành tư pháp tại địa phương liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự. Hiện nay, có một bất cập thực tế là Quy chế phối hợp Liên Ngành và Quy chế phối hợp hai Ngành được ký kết năm 2014 dựa trên các quy định pháp lý của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, tuy nhiên Luật THADS năm 2008 đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 nhiều điều luật đã có sự thay đổi dẫn đến nội dung trong công tác phối hợp trên cơ sở đó cũng không còn hiệu lực thi hành và không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó trong thời gian tới Cục THADS tỉnh Gia Lai cần phối hợp với VKSND tỉnh Gia Lai xây dựng Quy chế phối hợp cho phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế.
Ba là, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung của Luật THADS năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác THADS đến các cấp, các ngành và phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân để người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật nói chung và công tác THADS nói riêng. Đặc biệt đối với công tác phối hợp, nếu ngành nào thực hiện chưa tốt, chưa đúng quy định pháp luật thì Cơ quan THADS cần có các cuộc họp tổng kết công tác phối hợp từng năm để nêu lên những mặt đạt, chưa đạt trong công tác phối hợp của mỗi ngành và có những bài học kinh nghiệm rút ra cho những năm tiếp theo, để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn, đẩy nhanh tiến độ chất lượng, kết quả giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh.
Bốn là, cần nâng cao vai trò Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để chỉ đạo điều hành hoạt động phối hợp thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo THADS cần có biện pháp đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự./.

Tác giả bài viết: Vũ Quỳnh Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,792
  • Tháng hiện tại18,268
  • Tổng lượt truy cập170,395
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây