Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức Sơ kết Quy chế phối hợp

Thứ sáu - 21/01/2022 01:41 609 0
Ngày 19/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án và Quy chế phối hợp trong việc kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao.
Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và toàn thể Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ 02 ngành Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ.
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình An – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Báo cáo đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, đưa ra những giải pháp, đề xuất để áp dụng thống nhất trong thời gian tới.
Đ/c Phạm Bình An- Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ phát biểu ý kiến

* Kết quả đạt được qua 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong việc kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự:
- Giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã có trách nhiệm trao đổi, thông báo cho nhau những quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đang áp dụng, những nội dung hướng dẫn, quy định mới về pháp luật thi hành án hình sự.
- Định kỳ một lần vào ngày cuối tháng hai đơn vị cùng phối hợp rà soát tình hình, đối chiếu số liệu về thi hành án hình sự.
- Định kỳ hàng tháng, cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự phối hợp cán bộ Tòa án để tiến hành rà soát việc ban hành các quyết định thi hành án hình sự; tránh trường hợp bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án quên ra quyết định thi hành án, bảo đảm các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành.
- Định kỳ hàng tháng, Cán bộ đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự tham mưu phối hợp Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền để rà soát việc tiếp nhận, tổ chức thi hành quyết định thi hành án hình sự, trong đó chú ý đến việc nhận quyết định thi hành án đối với những trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng đang tại ngoại.         
- Hai đơn vị phối hợp công tác Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự nhằm thực hiện tốt hoạt động gửi bản án, quyết định, ra quyết định thi hành án, ủy thác ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án; không để xảy ra trường hợp án có hiệu lực pháp luật mà bỏ quên không được đưa ra thi hành.
- Qua 01 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã thực hiện tốt các nội dung có trong quy chế, nhờ vậy chất lượng công tác thi hành án hình sự ngày càng được nâng cao; Tất cả các bản án, quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đều được đưa ra thi hành án kịp thời, đúng quy định.
* Kết quả đạt được qua 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án
- Phần lớn các thông báo thụ lý vụ án sau khi ban hành được gửi kịp thời cho Viện kiểm sát. Đối với những vụ án có tính chất phức tạp, Thẩm phán đã chủ động tạo điều kiện cho Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ để Viện kiểm sát kịp thời trao đổi khi phát hiện vi phạm và khắc phục trước khi quyết định ban hành kiến nghị theo luật định.
- Định kỳ một lần vào ngày cuối tháng hai đơn vị cùng phối hợp rà soát tình hình, đối chiếu số liệu về công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình.
- Giữa Tòa án và Viện kiểm sát thực hiện có hiệu quả việc phối hợp xác định những vụ án theo thủ tục cải cách tư pháp, số hóa hồ sơ, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Ngoài ra, hai đơn vị chủ động phối hợp trong việc tổ chức các phiên tòa nêu trên. Trong năm 2021 Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp thực hiện 05 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 03 phiên tòa rút kinh nghiệm có số hóa hồ sơ vụ án.
- Phần lớn các bản án, quyết định được Tòa án ban hành kịp thời, gửi đến Viện kiểm sát đúng quy định.
* Tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện:
Bên cạnh những kết quả đạt được qua 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án, thực tiễn còn gặp phải một số tồn tại, hạn chế còn gặp phải, cụ thể như:
- Vẫn còn một số trường hợp Tòa án chậm chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu. Do đó, Kiểm sát viên chưa kịp thời nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên chưa kịp thời ban hành các yêu cầu kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ.
- Một số biên bản phiên tòa tuy đã được lập nhưng chưa đầy đủ nội dung, chưa thể hiện hết toàn bộ diễn biến phiên tòa. Vì vậy, kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa khó có thể thực hiện được việc kiểm sát biên bản phiên tòa theo quy định.
- Một số Quyết định thi hành án hình sự do nhiều lý do nên thư ký chậm chuyển cho Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát theo quy định.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, chân tình và đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong thời gian qua. Hai bên đã đánh giá cao về công tác phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án; Việc thi hành án hình sự trên địa bàn huyện và việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.
Hội nghị thống nhất đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp trong năm 2022 và các năm tiếp theo như sau:
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa 02 Ngành.
- Quán triệt cán bộ Kiểm sát viên, Thẩm phán, thư ký và cán bộ của 02 ngành thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong Quy chế phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác.
- Hàng năm thực hiện sơ kết Quy chế phối hợp để kịp thời trao đổi, điều chỉnh bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp với thực tiễn công tác.


Đ/c Nguyễn Quang Đức – Chánh án TAND huyện Đak Pơ phát biểu ý kiến
Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã khẳng định công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua được thực hiện tốt và cần duy trì thường xuyên hơn trong thời gian tới; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp; cán bộ công chức hai đơn vị cần chủ động tăng cường trao đổi trong quá trình phối hợp đúng với quy chế và quy định pháp luật, lấy chức năng nhiệm vụ làm chuẩn mực, lấy quyền lợi chính đáng của người dân làm mục tiêu và lấy kết quả công việc làm thước đo. Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay5,136
  • Tháng hiện tại657,825
  • Tổng lượt truy cập12,733,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây