Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND huyện Chư Prông tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Thứ tư - 19/05/2021 20:17 894 0

Viện KSND huyện Chư Prông tăng cường kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử  của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội" và Điều 27 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

Như vậy, một trong các quyền chính trị cơ bản của con người chính là quyền bầu cử, cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước và việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước lá phiếu khi bầu cử, đối với người bị tạm giữ, tạm giam cũng vậy.Người bị tạm giữ là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.Người bị tạm giam là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị cáo; người bị kết án phạt tù, người bị kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật hoặc đang chờ thi hành án; người bị tạm giam để thực hiện việc dẫn độ.

Mặc dù người bị tạm giữ tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân tuy nhiên đối với những quyền cơ bản vẫn được đảm bảo hết sức chặt chẽ, đẩy đủ.Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về Quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam: Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân

Trên cơ sở các quy định đó, các cấp, các ngành đã luôn chú trọng đến việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện tốt nhất quyền bầu cử của mình như tổ chức tuyên truyền, niêm yết danh sách ứng cử viên, nhằm tổ chức việc bầu cử trực tiếp đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến công tác giam giữ, không để thông cung, trốn trại và ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác có liên quan.
Nhận thấy được vai trò, nhiệm vụ trong việc kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông, đảm bảo việc thực hiện quyền bầu cử của những người bị tạm giữ, tạm giam, vừa qua Viện KSND huyện Chư Prông đã ban hành văn bản về việctrao đổi, phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, trong đó chú trọng thực hiện 4 nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai, đề nghị Nhà tạm giữ lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân, tiến hành rà soát, lập danh sách bổ sung các trường hợp mới phát sinh và các trường hợp theo danh sách đã lập nhưng không còn ở Nhà tạm giữ hoặc có ở Nhà tạm giữ nhưng không được quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.
 
Thứ ba, đề nghị Nhà tạm giữ báo cáo với Cơ quan chủ quản, phối hợp với chính quyền địa phương để người bị tạm giữ, tạm giam nhận thẻ cử tri; yêu cầu Tổ bỏ phiếu đưa hòm phiếu đến Nhà tạm giữ để người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu; tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định tại Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình bỏ phiếu, kịp thời phát hiện ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam giữ hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 
Thứ tư,đề nghị Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Prông cử đại diện tham giam giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông theo quy định.
Cùng với việc ban hành văn bản đề nghị phối hợp, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam đã thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung nêu trên hàng ngày, kịp thời yêu cầu Nhà tạm giữ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo quy định.


Kiểm sát viên kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông
 
Kết quả, công tác tuyên truyền, thông tin về cuộc bầu cử, thông tin người ứng cử được Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Prông thực hiện thường xuyên thông qua phương tiện truyền thông như: loa phát thanh. Danh sách cử tri cũng như ứng cử viên được niêm yết công khai tại Nhà tạm giữ theo quy định.
 
Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một sự kiện chính trị lớn của đất nước.Ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân, ngày mà tất cả cử tri trong cả nước thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện KSND huyện Chư Prông đã và đang thực hiện tốt chức năng kiểm sát, nhiệm vụ được giao để góp phần nhiệm vụ chính trị của Ngành Kiểm sát và của địa phương.

Tác giả bài viết: Mai Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,460
  • Tổng lượt truy cập12,777,425
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây