Hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn các đạo luật mới về tư pháp

Từ ngày 03/4/2016 đến ngày 06/4/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn các đạo luật mới về tư pháp trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Hội nghị đã được truyền hình trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến 754 điểm cầu Viện kiểm sát các cấp.

Hơn 200 công chức là các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên các cấp, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 17 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
 
Qua gần 4 ngày làm việc, Hội nghị đã được các chuyên gia đầu ngành (là các đồng chí trực tiếp làm việc tại Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Tổ chuyên gia) đến từ Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao truyền đạt đầy đủ, toàn diện về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và những điểm mới quan trọng, nhất là về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015.
 
Toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã tập trung học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung truyền đạt tại Hội nghị, nhất là các nội dung, yêu cầu mới đặt ra cho ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời xác định và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cập nhật kiến thức mới và nắm vững quy định của pháp luật, tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật trên thực tiễn.

Sau Hội nghị này, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tập trung nghiên cứu, tổ chức tập huấn chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên đề, nhất là các điểm mới có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân để chủ động nắm chắc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trên thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy