Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

VKSND tỉnh Gia Lai Gia Lai: Xác định 03 công tác đột phá và đề ra 05 nhóm giải pháp, sáng kiến để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm - 15/04/2021 22:55 323 0
Năm 2021, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch công tác với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021 và thời gian tới; công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành.

Qua kiểm tra, đánh giá công tác Quý I, kết quả cho thấy, Viện kiểm sát hai cấp đã có nhiều sáng kiến, giải pháp thực chất và hiệu quả để tổ chức triển khai, thực hiện tốt 04 mục tiêu cơ bản và 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và 12 chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, cụ thể như sau:

1. Xác định công tác đột phá năm 2021
Viện KSND tỉnh Gia Lai xác định 03 công tác đột phá năm 2021 đó là: Tiếp tục nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp thời gian tới; Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự. Đã chỉ đạo các đơn vị ban hành 47 kế hoạch, đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là các hoạt động “Số hóa hồ sơ”, thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa và nâng cao chất lượng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đào tạo, kiểm tra, sát hạch nâng chất đội ngũ công chức; tăng cường xây dựng chuyên đề, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và tổ chức các cuộc thi viết Bản luận tội trong xét xử vụ án hình sự, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

(1). Nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
- Chỉ đạo Viện KSND hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. Tập trung thực hiện những chủ trương lớn của Đảng về công tác tư pháp, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ngành.
- Tiến hành tổng kết công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI và Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV và các nhiệm vụ của Viện KSND hai cấp trong Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện 12 nhóm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và chỉ đạo thực hiện sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2021 trước khi có Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trọng tâm là tăng cường trách nhiệm công tố, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; đề ra thêm chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm: Viện KSND tỉnh mở rộng trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 CQĐT cấp huyện; Viện kiểm sát cấp huyện phối hợp với CQĐT, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã, đồng thời kết hợp công tác này với hoạt động trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã để tăng cường hiệu quả công tác và đề ra thêm chỉ tiêu 100% các đơn vị tiếp tục thực hiện tổ chức các phiên tòa xét xử vụ án hình sự áp dụng “Số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa”, tiến tới mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ vụ án dân sự, hành chính. Nhiều đơn vị cấp huyện đã đề ra chỉ tiêu số hóa 100% các vụ án hình sự và mỗi Kiểm sát viên phải thực hiện ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm có áp dụng “Số hóa hồ sơ”.

(2). Nhóm giải pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện
- Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai công tác năm 2021 tại 09 đơn vị Viện KSND cấp huyện và 08 đơn vị cấp Phòng thuộc Viện KSND tỉnh. Qua đó, kịp thời chỉ đạo các đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2021 phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Ngành năm 2021. Cùng với việc kiểm tra các đơn vị cấp huyện, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai các nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương, công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
- Chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện và các Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh phải tiến hành tự kiểm tra 02 lần việc triển khai, tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao (Tự kiểm tra lần 1 ngay khi kết thúc Quý I, trước ngày 04/3/2021 và tự kiểm tra lần 2 sau 10 tháng công tác, trước ngày 04/10/2021). Theo đó, ngay trong tháng 02/2021, Viện kiểm sát tỉnh yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện và các Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh tự kiểm tra, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch. Qua đó, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị có giải pháp khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ và việc chấp hành kỷ luật nội vụ. Một số đơn vị cấp huyện thành lập Tổ Thanh tra, kiểm tra trên cơ sở kết hợp Thanh tra nhân dân của cơ quan do đồng chí Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo để thanh tra, kiểm tra trên tinh thần phòng ngừa là chính; có báo cáo, đánh giá và chỉ đạo thực hiện tại cuộc họp giao ban hằng tuần của đơn vị để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm. Thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các đơn vị, các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị, đưa vào kế hoạch kiểm tra chéo nội bộ 02 lần/năm, dịp sơ kết 6 tháng và dịp tổng kết năm để nâng cao chất lượng công tác.

(3). Nhóm giải pháp tự đào tạo để nâng chất đội ngũ cán bộ
- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ xây dựng 12 chuyên đề nghiệp vụ năm 2021, tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND tỉnh đến 17 điểm cầu Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố để tự đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho 100% Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp.
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết Bản luận tội trong giải quyết vụ án hình sự và Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự. Đối tượng dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm tra viên; yêu cầu mỗi đơn vị cấp huyện cử ít nhất 04 người tham gia dự thi, riêng Viện KSND tỉnh cử 100% Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm tra viên tham gia dự thi để tự đào tạo, bồi dưỡng nâng chất đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (dự kiến sẽ tổ chức Cuộc thi này trong tháng 5 năm 2021, tổng kết và trao giải dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Ngành).
- Viện KSND cấp huyện và các Phòng thuộc Viện KSND tỉnh tổ chức “Ngày học tập” (01 buổi/tháng) trong đơn vị mình để quán triệt, cập nhật quy định mới của pháp luật và văn bản hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ của Viện KSND cấp trên. Tiếp tục xây dựng, phát triển mô hình sáng kiến “Thư viện điện tử”, “Tủ sách pháp luật điện tử”, thực hiện tổng hợp, biên tập các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm của Ngành, xây dựng sách điện tử chỉ dẫn tra cứu để tự đào tạo, học tập nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ. Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phát hành và đưa vào sử dụng tại Viện KSND hai cấp 12 tập Sách điện tử (pdf) hệ thống văn bản và chỉ dẫn tra cứu hơn 92 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ (từ năm 2012 đến nay) và trên 300 Thông báo rút kinh nghiệm của Viện KSND tối cao và Viện KSND cấp cao (từ năm 2016 đến nay).

(4). Nhóm giải pháp về thực hiện nêu gương của Lãnh đạo, đảng viên và đổi mới thi đua, khen thưởng
- Thực hiện Quy định nêu gương của Lãnh đạo, đảng viên trong công tác nghiệp vụ, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp các vụ án vụ việc phức tạp, có khó khăn, vướng mắc; trực tiếp tham gia 07 hoạt động điều tra; thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự, hành chính để Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị cùng học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
- Từng đảng viên, công chức, người lao động xây dựng kế hoạch, ký bản cam kết học tập, tu dưỡng và rèn luyện, phấn đấu công tác theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Kiểm sát viên, công chức tự xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân trong năm 2021 với những việc làm cụ thể, theo lộ trình thời gian, có giải pháp thực hiện gắn với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xem đây là cơ sở để đánh giá, phân loại công chức, người lao động dịp tổng kết cuối năm.
- Phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành, đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua theo 04 Cụm, 04 Khối giữa các đơn vị cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh; tham gia tích cực các hoạt động thi đua trong Cụm thi đua Số 7 của Ngành, Khối thi đua Nội chính tỉnh Gia Lai và Khối thi đua Số 3 của Công đoàn Viên chức tỉnh. Thực hiện nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có phương pháp, cách làm hay, đạt hiệu quả cao để các đơn vị khác cùng tham khảo, học tập.

(5). Nhóm giải pháp về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
- Tổ chức giao ban định kỳ giữa Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện qua hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ cho cấp huyện và chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dự luận xã hội quan tâm.
- Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm để phục vụ có hiệu quả công tác như: “Phần mềm quản lý giải quyết tin báo về tội phạm”; “Phần mềm quản lý án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra”; “Phần mềm quản lý án hình sự, dân sự”; “Phần mềm quản lý việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ”; “Phần mềm quản lý hồ sơ số hóa”; “Quy trình thực hiện số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa”; “Phần mềm trích cứu hồ sơ”. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc “Thực hiện báo cáo án điện tử” và việc “Tổ chức cuộc họp 03 Ngành không giấy” để kịp thời phục vụ các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm./.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay9,834
  • Tháng hiện tại20,713
  • Tổng lượt truy cập4,139,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây