Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai với Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Thứ năm - 25/04/2019 21:25 2.119 0
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao

Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đã phát động thi đua trong toàn Ngành; trong đó, hướng trọng tâm của phong trào thi đua vào việc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, tạo môi trường ổn định cho chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị VKSND hai cấp xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung như:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm chắc tin báo, tố giác về tội phạm xảy ra ở các vùng nông thôn trên địa bàn, đặc biệt là các xã được chọn để xây dựng nông thôn mới để có biện pháp cùng với Cơ quan điều tra (CQĐT) phân loại, xử lý kịp thời, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT, chống oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đã phân công Kiểm sát viên nắm và kiểm sát kịp thời, chặt chẽ việc giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp với CQĐT hằng tuần rà soát các tố giác, tin báo tội phạm chưa giải quyết và các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết của từng tin báo cụ thể, kịp thời trao đổi với CQĐT cùng bàn hướng giải quyết. Xây dựng Quy trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã và Đồn Biên phòng; phối hợp với CQĐT tổ chức tập huấn công tác này cho lực lượng Công an cấp xã và thiết lập kênh thông tin nhanh - “Đường dây nóng” giữa Viện kiểm sát với các Đồn Biên phòng và Công an cấp xã để nắm kịp thời, đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm từ cơ sở. Bên cạnh đó, đã phối hợp với CQĐT tổ chức tập huấn, kết hợp giải đáp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho gần 150 lượt cán bộ Công an cấp xã nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hạn chế oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm hoặc hành chính hóa, dân sự hóa quan hệ pháp luật hình sự, nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự và ngay tại cấp cơ sở (địa bàn cấp xã).

Hai là, chỉ đạo VKSND hai cấp cần chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định án điểm và đưa ra xét xử lưu động, đồng thời phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định để góp phần giáo dục, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Toàn cảnh 01 phiên tòa giả định tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức cơ

Đã xác định 299 vụ án trọng điểm để truy tố, xét xử nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và phối hợp tổ chức 372 phiên tòa xét xử lưu động, 06 phiên tòa giả định (tại một số trường Trung học phổ thông và các xã trên địa bàn thành phố Pleiku, các huyện Chư Păh, Đức Cơ, Ia Pa, Chư Sê, Đak Pơ...), góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối với các vụ án phức tạp, án lớn và án dư luận xã hội quan tâm, đã chủ động và kịp thời báo cáo cấp ủy địa phương xin ý kiến chỉ đạo theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp cùng cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo luật định để bổ sung, kiểm tra hoặc thẩm định về chứng cứ chứng minh tội phạm và người phạm tội, bảo đảm các quyết định xử lý của Viện kiểm sát đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, có căn cứ và đúng pháp luật.
Ba là, VKSND hai cấp chủ động nắm chắc các vụ, việc tranh chấp dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và hôn nhân gia đình xảy ra tại địa bàn mà Tòa án đã thụ lý để có biện pháp đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng hạn, đúng pháp luật, đồng thời kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết cũng như kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án nhằm bảo đảm việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để giải quyết kéo dài gây bức xúc, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương.
Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 14.855 vụ, việc dân sự; ban hành 73 kháng nghị và 99 kiến nghị, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bốn là, chỉ đạo tăng cường việc đối thoại với công dân và nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, các đơn vị cần tiến hành giải quyết ngay những việc thuộc thẩm quyền, đồng thời hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và ngành liên quan tiến hành trực tiếp đối thoại với công dân, nắm bắt đầy đủ, toàn diện nguyên nhân, điều kiện phát sinh vụ việc, để tham mưu, báo cáo, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư, khiếu nại phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp 1.342 lượt công dân. Qua đó, đã tiếp nhận đơn để giải quyết, trả lời trực tiếp và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp 181 lượt công dân; hằng tháng, tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tổ chức.

Năm là, để góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn, các đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan thông tin, báo, đài của địa phương để cung cấp thông tin hoặc viết bài đưa tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn nói chung và từng vụ án cụ thể nói riêng; việc đưa tin, bài phải đảm bảo kịp thời để đạt hiệu quả và tác dụng cao.

Đã phối hợp với VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng 04 Chương trình “Tòa tuyên án” và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng nhiều chương trình về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, cung cấp văn bản pháp luật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh và các báo, tạp chí, trang điện tử của Ngành. Qua thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND hai cấp đã ban hành 55 kiến nghị với cơ quan, tổ chức chức hữu quan về các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại vùng nông thôn như: An toàn giao thông, tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em, quản lý và bảo vệ rừng, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu...

Sáu là, căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có nội dung “Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, tạo tiền đề quan trọng để triển khai phong trào trong giai đoạn tiếp theo”, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành cần đề ra những hình thức cụ thể để ủng hộ, giúp đỡ thiết thực khi thực hiện nội dung thi đua này, như: Giúp địa phương xây dựng tủ sách pháp luật, tủ sách khoa học về nông nghiệp, xây dựng nhà tình nghĩa cho các địa bàn nông thôn và gia đình nông dân gặp khó khăn...

Đ/c Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh (thứ 2 từ trái qua) tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại làng Kon Hleng, xã Kon Pne, huyện Kbang

Theo đó, trong thời gian qua, ngành KSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ và tặng gần 200 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; đóng góp sức người, sức của giúp đỡ hàng chục hộ thoát nghèo; phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tham gia xây dựng hơn 10 nhà tình nghĩa, xây dựng 01 Hội trường sinh hoạt chung, 01 tủ sách pháp luật đặt tại nhà Rông của làng; xây dựng hơn 20 chuồng, trại nuôi gia súc, hỗ trợ nhiều ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh thôn, làng, làm đường, khơi kênh mương, làm hàng rào; hỗ trợ hơn 100.000.000 đồng tiền mua cây giống, vật nuôi, làm vườn rau sạch cho các hộ gia đình khó khăn…Trong công tác phụ trách thôn, làng, VKSND cấp huyện đã tổ chức ký kết và thực hiện chương trình kết nghĩa với các làng, xã trên địa bàn; thường xuyên cử cán bộ, đảng viên bám sát địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời nắm bắt, báo cáo đầy đủ với cấp ủy địa phương.

 Điển hình như tại huyện Kbang – Là huyện được chọn điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, VKSND huyện Kbang đã 12 lần cử 38 lượt cán bộ vào làng kết nghĩa Kon Hleng, xã Kon Pne để thực hiện giúp đỡ theo kế hoạch ký kết, như: Giúp hệ thống chính trị của làng trong việc quản lý, điều hành hoạt động, tuyên truyền vận động giúp đỡ bà con yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, thăm hỏi tặng quà nhân ngày các lễ, tết, tổng kết năm quyên góp tặng sách vở cho các en học sinh trong làng với tổng số tiền trên 12.000.000 đồng. Năm 2016, phối hợp với Công an và Tòa án huyện xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa cho 01 hộ gia đình làng Tơ Ngông, xã Sơn Lang, tổng trị giá xây nhà trên 50.000.000 đồng. Từ năm 2016 đến năm 2018 đã hỗ trợ nhiều ngày công lao động, giống vật nuôi, giống cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hỗ trợ làm chuồng nuôi bò, hướng dẫn kĩ thuật sản xuất chăn nuôi, trồng trọt với tổng số tiền 24.000.000 đồng cho 05 hộ gia đình từ diện hộ nghèo đã phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tại huyện Chư Prông, hằng tháng, Viện trưởng VKSND huyện tham gia họp cùng với Ban chấp hành Đảng bộ xã hoặc với Chi bộ của Làng Ó, xã Ia Tôr (là Làng điểm về xây dựng nông thôn mới) để giúp cấp ủy địa phương ban hành Nghị quyết lãnh đạo việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn. Cùng với Chính quyền địa phương vận động tuyên truyền nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ từng bước các tập tục lạc hậu, tập trung sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất. Đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết xong tranh chấp đất giữa người dân với Công ty Bình Dương. Đã xây dựng xong đường giao thông nông thôn, huy động dân làm hàng rào, khuôn viên nhà, khuôn viên hội trường sinh hoạt của làng. Trong 03 năm qua kể từ khi đơn vị được phân công kết nghĩa với Làng Ó, đã giúp kéo giảm số hộ nghèo trước đây từ 55 hộ xuống còn 35 hộ. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, Kiểm sát viên xuống địa bàn, cùng với dân làng tham gia các hoạt động của làng như các ngày lễ mừng lúa mới, ngày Hội đại đoàn kết... Đơn vị đã giúp trang bị cho Hội trường sinh hoạt chung của Làng 01 bộ bàn ghế, 01 tượng Bác hồ, 01 quạt tường, trao tặng 30 xuất quà trị giá 6.000.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Phối hợp với các đơn vị khác của địa phương xây dựng một nhà tình nghĩa cho một hộ dân đặc biệt khó khăn của Làng Ó trị giá 50.000.000 đồng và hỗ trợ sửa mới Hội trường sinh hoạt chung của làng trị giá 5.000.000 đồng. Phối hợp tổ chức 03 phiên tòa xét xử lưu động tại các xã biên giới vùng sâu vùng xa, trong đó có 02 phiên tòa về tội “Hủy hoại rừng” để tuyên truyền cho nhân dân hiểu các chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng “du canh, du cư”, phá rừng làm nương rẫy.

 VKSND huyện Đak Pơ phối hợp với các cơ quan khác của huyện xây dựng 06 nhà đền ơn đáp nghĩa và giúp 01 hộ gia đình thoát nghèo. VKSND huyện Đức Cơ tham gia xây dựng 01 nhà tình nghĩa tại xã Ia Krêl; đóng góp ngày công lao động tham gia đào 15 hố rác vệ sinh, làm hàng rào cho 10 hộ dân, vườn rau sạch cho 15 hộ dân và 02 lần tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tại thôn Chư Bồ 2 và làng Sung Tung, xã Ia Kla. VKSND huyện Ia Pa hỗ trợ giống vật nuôi trị giá 2.000.000 đồng giúp 01 hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. VKSND thị xã Ayun Pa hỗ trợ 01 hộ nghèo xây dựng chuồng nuôi gia súc, hệ thống điện nước...

VKSND tỉnh đã tổ chức 03 đợt trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho gần 400 lượt người dân tại Làng Hleng, xã Kon Pne, huyện K’Bang; xã Kông Htok, huyện Chư Sê; làng Ó, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông. Cũng tại các địa phương trên, đơn vị đã hỗ trợ 01 bộ loa, amply hội trường của làng, giúp đỡ 02 hộ nghèo làng Hleng số tiền 8.000.000 đồng để phát triển kinh tế; trao tặng tặng 30 mũ bảo hiểm xe máy tại xã Kông Htok; ủng hộ xây cổng làng Ó, xã Ia Tôr số tiền 5.000.000 đồng; tặng 01 chiếc tivi cho 01 hộ nghèo tại xã Ia RTô, thị xã Ayun Pa và trao tặng 154 phần quà trị giá hơn 30.000.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo tại địa bàn huyện Ia Pa, Chư Pưh, Chư Prông, Kbang và thị xã Ayun Pa.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng thưởng Bằng khen cho 21 lượt tập thể và 65 lượt cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho 33 lượt tập thể và 134 lượt cá nhân.

Với những hoạt động thiết thực, ý ngĩa nêu trên, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực cùng toàn tỉnh thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sôi nổi trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay10,681
  • Tháng hiện tại21,638
  • Tổng lượt truy cập4,140,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây