Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin tạo sự đột phá trong công tác nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro

Thứ tư - 24/01/2024 08:51 522 0
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn đã giúp Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ.
Năm 2023, VKSND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lựa chọn khâu công tác đột phá là tăng cường ứng dụng CNTT vào các khâu công tác kiểm sát, theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề ra những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để phấn đấu thực hiện, như số hóa 100% hồ sơ các vụ án, vụ việc trong tất cả các khâu công tác kiểm sát; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu vào các phần mềm ứng dụng của VKSND tối cao; xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ, bằng hình ảnh các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình. Ngoài việc tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thì đơn vị còn tăng cường nghiên cứu, thí điểm các giải pháp, sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số như: Văn phòng điện tử; Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác thống kê, theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; cung cấp, tự động cho kết quả số lượng nguồn tin về tội phạm, vụ án đang được phân công đến từng Kiểm sát viên trong đơn vị đang thụ lý; tự động hiển thị thời hạn còn lại và cảnh báo bằng màu sắc đối với các thời hạn tố tụng; góp phần từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin... Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự bằng cách đưa ra cảnh báo bằng màu sắc đối với các vụ án, vụ việc (tự động tính toán số ngày và chuyển màu theo các mức độ để cảnh báo đối với những trường hợp sắp hết thời hạn giải quyết vụ án) đảm bảo việc quản lý, theo dõi thời hạn giải quyết vụ án chính xác, kịp thời.
Chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn của VKSND cấp trên cùng sự chủ động, quyết liệt của lãnh đạo, sự quyết tâm của mỗi cán bộ đơn vị mà công tác ứng dụng CNTT của VKSND huyện Kông Chro trong năm 2023 đạt được những kết quả tích cực, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, nổi bật là:
- Số hóa 100% các hồ sơ vụ án, vụ việc:
Ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên phải số hóa hồ sơ vụ án, vụ việc ở các khâu công tác nghiệp vụ. Mỗi khâu công tác nghiệp vụ lãnh đạo đơn vị đều bố trí 01 ổ cứng di động SSD với dung lượng 1TB để đảm bảo bảo mật thông tin, Kiểm sát viên phụ trách vụ án, vụ việc nào thì trực tiếp số hóa hồ sơ đó vào ổ cứng, đồng thời giao một Kiểm sát viên làm đầu mối, với nhiệm vụ theo dõi kết quả số hóa hồ sơ để tham mưu lãnh đạo đơn vị có biện pháp chỉ đạo, xử lý. Số hóa hồ sơ vụ việc giúp công tác lưu trữ hồ sơ được tốt, chia sẻ thông tin nhanh chóng, thuận lợi hơn. Kiểm sát viên tiết kiệm được nhiều thời gian khi tìm kiếm, khai thác tài liệu, chứng cứ, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, làm cơ sở cho việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh khi xét hỏi, tranh tụng, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.
- Báo cáo giải quyết án bằng sơ đồ tư duy:
Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện báo cáo án vào từng giai đoạn tố tụng theo quy trình xây dựng hồ sơ kiểm sát bằng phương pháp truyền thống như: Trích cứu hồ sơ, xây dựng đề xuất, báo cáo án theo thứ tự thời gian... bằng bản word, photo hồ sơ lưu trữ, phân hóa các tập tài liệu... đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Do đó lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu Kiểm sát viên ứng dụng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong công tác kiểm sát điều tra, trích cứu hồ sơ, giải quyết án. Bước đầu đã giúp nhiều Kiểm sát viên rút ngắn thời gian hệ thống hóa toàn bộ thủ tục tố tụng, các tài liệu, chứng cứ, hiểu rõ bản chất của vụ án; giúp báo cáo án rõ ràng, linh hoạt, sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Theo phương pháp cũ, khi cần tìm thông tin, dữ liệu của vụ án, Kiểm sát viên phải tìm ở từng trang bút lục, mất nhiều thời gian và khó chủ động trong việc phân tích, đánh giá vụ án. Còn với sơ đồ tư duy, chỉ cần “nhấp chuột”, cùng một vài thao tác đơn giản, toàn bộ thông tin, dữ liệu cần tìm sẽ được hiển thị.
Tại đơn vị khi Kiểm sát viên xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, lãnh đạo đơn vị đều yêu cầu dù là báo cáo án theo loại sơ đồ tư duy nào thì Kiểm sát viên cũng phải tóm tắt được nội dung vụ án để xây dựng sơ đồ tư duy, trong đó, phải thể hiện được các vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự trên cơ sở phân tích 04 yếu tố cấu thành của từng loại tội phạm. Lưu ý, nội dung từ khóa phải ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo phản ánh đúng, khách quan, toàn diện các hành vi phạm tội của từng đối tượng, làm rõ được mục đích của sơ đồ và đề xuất của Kiểm sát viên. Nhờ áp dụng phương pháp trên việc triển khai báo cáo án bằng sơ đồ tư duy tại đơn vị đã và đang mang lại nhiều hiệu quả giúp cho lãnh đạo tiếp cận và nắm bắt vụ án nhanh, đầy đủ, toàn diện, làm rõ bản chất của vấn đề cần làm rõ một cách logic, chính xác và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu trữ, tra cứu hồ sơ, giúp Kiểm sát viên dễ trích dẫn, sử dụng các chứng cứ, tài liệu trong nghiên cứu hồ sơ vụ án. Đây cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.
- Văn phòng điện tử trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành:
Văn phòng điện tử tại VKSND huyện Kông Chro được xây dựng trên Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan kịp thời; giúp công chức, Kiểm sát viên xử lý công việc nhanh thông qua việc quản lý, theo dõi, xử lý văn bản, giải quyết công việc cụ thể: hằng ngày công chức, Kiểm sát viên chỉ cần vào hệ thống mạng Lan tại đơn vị thì sẽ biết được hôm nay mình phải làm những công việc gì. Đồng thời hệ thống sẽ tự động cảnh báo bằng màu sắc đối với các công việc mà lãnh đạo phân công sắp hết thời hạn (tự động tính toán số ngày và chuyển màu theo các mức độ để cảnh báo đối với những trường hợp sắp hết thời hạn giải quyết công việc) đảm bảo việc quản lý, theo dõi thời hạn giải quyết công việc chính xác, kịp thời, góp phần giảm thời gian, giấy tờ của đơn vị. Giúp công chức, Kiểm sát viên thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy sang giải quyết trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất làm việc của đơn vị tốt hơn, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy tiến trình xây dựng chuyển đổi số tại đơn vị.
 
Văn phòng điện tử trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro

- Nghiên cứu, thí điểm các giải pháp, sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ:
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Gia Lai, VKSND huyện Kông Chro đã nghiêm túc triển khai, trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của đơn vị, lãnh đạo VKSND huyện Kông Chro đã khích lệ các công chức, kiểm sát viên nghiên cứu, ứng dụng các tiện ích của các phần mềm hiện có nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, chủ yếu là sử dụng những tiện ích của phần mềm Excel. 
Sổ điện tử trong công tác thống kê, theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự
 
Với hai mục đích quan trọng, xuyên suốt quá trình xây dựng là giảm thời gian làm việc song song với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Công chức trong đơn vị đã xây dựng “Sổ điện tử trong công tác thống kê, theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự” và “Sổ điện tử trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự”. Phần mềm tự động thực hiện hầu hết các công việc có tính chất thường xuyên mà công chức, Kiểm sát viên phải thực hiện. Cụ thể:
- Tự động tính toán thời hạn và chuyển màu theo các mức độ để cảnh báo đối với những trường hợp sắp hết thời hạn giải quyết vụ án, vụ việc.
- Thông quá việc tính toán thời hạn, phần mềm thông báo cho người sử dụng biết các trường hợp vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện các quy định về thời hạn trên, để VKS ban hành các yêu cầu, kiến nghị hoặc đôn đốc thực hiện.
- Quản lý, tra cứu, lập danh sách các vụ án, vụ việc ở bất kỳ thời điểm nào mà người sử dụng muốn. Đồng thời trực tiếp đánh dấu các trường hợp có vi phạm hoặc cần chú ý.
- Tự động tính toán và hiển thị hầu hết các tiêu chí có tính logic của người làm báo cáo, thống kê.

Một số bài học kinh nghiệm
Từ những kết quả đạt được nêu trên, VKSND huyện Kông Chro rút ra một số bài học kinh nghiệm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành như sau:  
Một là, lãnh đạo đơn vị thường xuyên và đột xuất kiểm tra tình hình, kết quả ứng dụng CNTT của mỗi bộ phận, mỗi cán bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, cũng như phát hiện các nhân tố điển hình, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, qua đó tạo cho cán bộ đơn vị động lực phấn đấu, say mê tìm tòi, nghiên cứu phương pháp, cách làm mới, hăng hái làm việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Hai là, lãnh đạo đơn vị đa dạng các hình thức đào tạo tại chỗ, chú trọng việc tự học, tự đào tạo tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị để các cá nhân trong đơn vị có điều kiện được học hỏi lẫn nhau, tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận khi có vướng mắc trong việc ứng dụng CNTT giải quyết công việc, tạo sự thống nhất chung về nhận thức và phương pháp xử lý.
Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị phải xác định hạn chế, yếu kém, của đơn vị mình để chủ động xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện và phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm để trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng, trao đổi phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.
Ba là, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ về ứng dụng CNTT như cuộc thi “báo cáo án bằng sơ đồ tư duy”, kỹ năng “tranh tụng tại phiên tòa thông qua hình ảnh”… nhằm đã khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức rất tích cực trong đội ngũ Kiểm sát viên, công chức. Là cơ hội để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên thể hiện được năng lực, sở trường công tác của bản thân cũng như học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp từ những Kiểm sát viên, công chức khác, đồng thời rèn luyện được bản lĩnh, khả năng tranh luận, qua đó giúp cho mỗi Kiểm sát viên có được sự tự tin khi nhận nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại các phiên tòa.

Tác giả bài viết: Lê Xuân Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay7,217
  • Tháng hiện tại109,060
  • Tổng lượt truy cập17,734,051
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây