Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” và xây dựng “môi trường lành mạnh không khói thuốc lá”

Thứ năm - 23/11/2017 22:05 1.044 0
Để thực hiện tốt Phong trào thi đua này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan Viện KSND tỉnh đã phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện 06 nhóm giải pháp cơ bản

Những năm qua, Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” và xây dựng “môi trường lành mạnh không khói thuốc lá” đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với thực tiễn đời sống sinh hoạt và công tác chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tạo nên không khí làm việc nghiêm túc, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân.
         
Để thực hiện tốt Phong trào thi đua này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan Viện KSND tỉnh đã phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện 06 nhóm giải pháp cơ bản sau:
         
1. Tăng cường và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của Thủ trưởng cơ quan
         
Đơn vị đã xác định một trong những nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị là có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng. Do vậy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ, phối hợp của Thủ trưởng cơ quan trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” và xây dựng “môi trường lành mạnh không khói thuốc lá”. Chính bởi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ quan và sự đoàn kết nhất trí trong tập thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị nên nhưng năm qua Phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai hưởng ứng, tham gia; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả; tạo lên không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa; tích cực thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy chế văn hóa, văn minh công sở, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ, không khói thuốc. 
         
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

         
Bên cạnh việc hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động như: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Viện KSND tỉnh luôn chủ động đề ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, với nhiều phong trào thiết thực; trọng tâm là thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” theo 02 phương châm “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Qua đó, chất lượng cán bộ và hiệu quả ngày công lao động không ngừng được nâng lên; công tác chuyên môn bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế, xã hội; ngăn chặn, đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
         
3. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức
         
Theo đó, tại Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 10 nội dung công việc như: Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào cuối năm...Cán bộ, công chức có trách nhiệm phải thực hiện 5 nội dung công việc như: Nghiêm chính chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm túc 9 việc người đứng đẩu cơ quan, đơn vị  phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức được biết; 8 việc cán bộ, công chức được tham gia ý kiến; 5 việc cán bộ, công chức được quyền giám sát…
         
Cùng với đó, căn cứ quy định mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đơn vị đã xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc của Cơ quan, của tập thể Lãnh đạo; của 12 Phòng nghiệp vụ và Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan; đồng thời ký kết thực hiện nhiều quy chế, quy định phối hợp công tác với các cơ quan hữu quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.
         
4. Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới
         
Trong những năm qua, Viện kiểm sát đã cử hàng trăm lượt cán bộ, công chức tham gia theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nghiệm thu và đưa vào áp dụng trên 150 đề tài khoa học, chuyên đề nghiệp vụ, sáng kiến, giải pháp công tác, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác của Ngành...100% cán bộ, công chức có bản cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” , nhằm triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức, từ đó triển khai áp dụng Luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Thông qua Cuộc thi nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được trách nhiệm của cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền Pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Cuộc thi còn nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; qua đó khơi dậy lòng tự hào về Ngành của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai; góp phần nâng cao vị thế của ngành tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nhân dân nói riêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Qua 02 lần tổ chức Cuộc thi, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt 01 giải nhì, 01 giải ba khu vực phía Nam do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.


Trao giải cho các đội thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên"
         
Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh còn tổ chức hàng chục Hội nghị trực tuyến trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai để tập huấn chuyên sâu các quy định mới của pháp luật; nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi năm đơn vị tổ chức gần 20 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp để tự đào tạo, nâng cao kỹ năng tranh tụng, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho Kiểm sát viên, công chức.
         
5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng việc Cải cách hành chính, Cải cách tư pháp
         
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điển hình như: Đã sáng tạo, thiết kế, xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả phần mềm Quản lý án hình sự; phần mềm Tủ sách pháp luật điện tử (ebook); Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; duy trì kết nối, truyền và nhận văn bản hành chính (lịch công tác, công văn, thông báo, báo cáo nội bộ...) qua Mạng Nội bộ, Thư điện tử (email); 100% cán bộ, công chức có email công vụ. Nhiều hoạt động nghiệp vụ khác của cơ quan cũng được thực hiện thông qua các phần mềm như: Phần mềm kế toán, quản lý tài sản, quản lý văn bản, quản lý nhân sự..v.v
         
Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã bố trí Phòng tiếp công dân riêng, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp công dân tại cơ quan được thực hiện đúng quy định của ngành, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người dân; thường xuyên xây dựng, tạo được niềm tin và là địa chỉ tin cậy để người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong hoạt động tư pháp...
         
Hằng năm, Cơ quan được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí và tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc lá

Công tác này được đơn vị xác định và đưa vào chỉ tiêu thi đua, phân loại công chức hằng năm. Tại Viện kiểm sát tỉnh thực hiện nghiêm túc việc treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc lá ở các phòng làm việc, phòng họp, phòng tiếp công dân, khuôn viên cơ quan…theo đúng quy định của Ngành. Đồng thời, Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh và Thanh tra nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định nêu trên đối với cán bộ, công chức trong đơn vị.
         
Công đoàn đã phối hợp với cơ quan, các tổ chức đoàn thể khác thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định của cơ quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Tổ Công đoàn thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này; tổ chức tổng kết, thi đua – khen thưởng hằng năm để khen thưởng đột xuất cũng như thường kỳ các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá... Nhiều năm qua, tại cơ quan không còn tình trạng hút thuốc lá trong phòng làm việc, góp phần đem lại môi trường trong sạch, không khói thuốc lá tại nơi làm việc.

Từ việc thực hiện tốt 06 nhóm giải pháp nên trên đã giúp cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tự giác làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả; tạo lên không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa; tích cực thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm và Quy chế văn hóa, văn minh công sở, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ, không khói thuốc...

Qua việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” và xây dựng “môi trường lành mạnh không khói thuốc lá”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cũng xin được chia sẻ 04 bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt Phong trào thi đua này, cụ thể như sau:

          Một là, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đề cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của chính quyền trong việc thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
          Hai là, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
          Ba là, thực hiện Phong trào thi đua phải gắn liền với yêu cầu, đòi hỏi khách quan, tình hình thực tiễn tại địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.
          Bốn là, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh.
 

Tác giả bài viết: BCH công đoàn viện KSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,877
  • Tháng hiện tại18,353
  • Tổng lượt truy cập170,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây