Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Tìm hiểu về chế định phòng vệ chính đáng và kiến nghị hoàn thiện

Tìm hiểu về chế định phòng vệ chính đáng và kiến nghị hoàn thiện

 22:14 20/09/2022

Chế định “phòng vệ chính đáng” là vấn đề được nhiều người quan tâm và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau nên đã dẫn đến những quyết định khác nhau trong các vụ án trên thực tế. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tại Điều 22 về Phòng vệ chính đáng, như sau:
Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Đoa báo cáo chuyên đề tại Trung tâm chính trị huyện

Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Đoa báo cáo chuyên đề tại Trung tâm chính trị huyện

 04:06 07/06/2022

Thực hiện Chương trình phối hợp số 02 ngày 16/7/2021 giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm của Nhân dân trên địa bàn huyện Đak Đoa, giai đoạn 2021-2025 và nhận lời mời từ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.
Ia Pa: ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022

Ia Pa: ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022

 22:25 01/03/2022

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch phối hợp năm 2021 và ký kết Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022.
Phương pháp và kinh nghiệm trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện

Phương pháp và kinh nghiệm trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện

 04:53 23/02/2022

Qua thực tiễn công tác trực tiếp kiểm sát định kỳ tại Nhà tạm giữ Công an huyện chúng tôi nhận thấy: vấn đề cơ bản trong công tác kiểm sát nói chung và các cuộc trực tiếp kiểm sát nói riêng là phát hiện những ưu điểm trong công tác tạm giữ, tạm giam để phát huy, đồng thời tìm biện pháp khắc phục những vi phạm, thiếu sót, tồn tại (nếu có) của Nhà tạm giữ.
Một số lưu ý về xử phạt hành vi vi phạm  quy định tham gia giao thông đường bộ

Một số lưu ý về xử phạt hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ

 02:29 26/01/2022

Trong những năm gần đây, an toàn giao thông (ATGT) đang là vấn đề lớn, phức tạp được cả xã hội quan tâm.
Hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở

Hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở

 06:41 08/12/2021

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ trong việc thực thi Pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm và Kế hoạch số 08 ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ về việc Tổ chức bồi dưỡng lực lượng nồng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở năm 2021.
Viện KSND huyện Krông Pa tham gia ký kết chương trình phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW

Viện KSND huyện Krông Pa tham gia ký kết chương trình phối hợp theo Quyết định 238-QĐ/TW

 20:17 30/09/2021

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nuớc cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
VKSND huyện Chư Pưh ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025

VKSND huyện Chư Pưh ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025

 20:46 13/09/2021

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (viết tắt là Quy chế 238); Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 23/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238; Công văn số: 595/VKS-VP ngày 26/7/2021 của Viện KSND tỉnh Gia Lai.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê ký kết Chương trình phối hợp công tác

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê ký kết Chương trình phối hợp công tác

 08:37 06/09/2021

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.
Cần hướng dẫn áp dụng, sửa đổi Điều 134 Bộ luật hình sự

Cần hướng dẫn áp dụng, sửa đổi Điều 134 Bộ luật hình sự

 05:26 27/08/2021

Sau hơn 03 năm Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 có hiệu lực và được triển khai vào thực tiễn, những quy định mới của BLHS năm 2015 đã tháo gỡ được nhiều vấn đề mà BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 còn khó khăn trong quá trình giải quyết
Tiếp tục nâng cao chất lượng tự đào tạo thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự

Tiếp tục nâng cao chất lượng tự đào tạo thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự

 03:28 15/07/2021

Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay đã và đang là vấn đề cấp thiết của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và tại VKSND huyện Kông Chro nói riêng.
Gia Lai: Ký kết Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

Gia Lai: Ký kết Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

 23:07 08/07/2021

Sáng ngày 08/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ia Pa: Ký kết Chương trình phối trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phá triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện

Ia Pa: Ký kết Chương trình phối trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phá triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện

 20:22 19/05/2021

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các cơ quan, ban, ngành của huyện Ia Pa gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện.
Trao đổi về cách hiểu và viết tên Viện kiểm sát nhân dân

Trao đổi về cách hiểu và viết tên Viện kiểm sát nhân dân

 03:05 01/03/2021

Hiện nay, việc nhận thức và viết tên Viện kiểm sát nhân dân trong các văn bản, nhất là các văn bản tố tụng đang có sự khác nhau và không thống nhất. Tưởng chừng như chỉ là đơn giản nhưng khi đi vào thực tiễn, ta sẽ thấy đây là một vấn đề cần được thống nhất và thực hiện một cách nhất quán.
Việc Xác định tư cách tố tụng đối với một người bị thiệt hại về tài sản trong vụ án hình sự từ lý luận đến thực tiễn

Việc Xác định tư cách tố tụng đối với một người bị thiệt hại về tài sản trong vụ án hình sự từ lý luận đến thực tiễn

 03:26 24/02/2021

Việc xác định tư cách tố tụng trong một vụ án hình sự là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án hình sự một cách toàn diện, triệt để. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc xác định tư cách tố tụng đối với một người bị thiệt hại về tài sản hoặc liên quan đến tài sản trong vụ án hình sự lại chưa đồng nhất.
Chi bộ 4 Đảng bộ Cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ 4 Đảng bộ Cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

 05:10 13/09/2019

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng... Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".
TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay5,111
  • Tháng hiện tại38,195
  • Tổng lượt truy cập4,156,619
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây