Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Tìm hiểu về chế định phòng vệ chính đáng và kiến nghị hoàn thiện

Tìm hiểu về chế định phòng vệ chính đáng và kiến nghị hoàn thiện

 22:14 20/09/2022

Chế định “phòng vệ chính đáng” là vấn đề được nhiều người quan tâm và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau nên đã dẫn đến những quyết định khác nhau trong các vụ án trên thực tế. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tại Điều 22 về Phòng vệ chính đáng, như sau:
Viện KSND tỉnh Gia Lai tổ chức “Vui Tết Trung thu” năm 2022

Viện KSND tỉnh Gia Lai tổ chức “Vui Tết Trung thu” năm 2022

 08:46 10/09/2022

Hòa chung không khí vui Tết Trung thu rộn ràng trên khắp cả nước, được sự quan tâm của lãnh đạo Viện và các đoàn thể Viện KSND tỉnh Gia Lai. 
246 lượt tập thể, cá nhân ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021

246 lượt tập thể, cá nhân ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021

 02:41 29/04/2022

Việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong ngành KSND tỉnh Gia Lai luôn được Viện trưởng Viện KSND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực.
Ia Pa: ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022

Ia Pa: ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022

 22:25 01/03/2022

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch phối hợp năm 2021 và ký kết Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2022.
Viện KSND huyện Đak Pơ hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Hậu phương quân đội” và hoạt động “Mùa xuân chiến sĩ”

Viện KSND huyện Đak Pơ hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Hậu phương quân đội” và hoạt động “Mùa xuân chiến sĩ”

 07:44 13/01/2022

Nhằm thể hiện sự quan tâm của cán bộ, công chức, người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc trong năm 2022.
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp hiện nay

 19:17 29/12/2021

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước.
Hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở

Hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở

 06:41 08/12/2021

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ trong việc thực thi Pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm và Kế hoạch số 08 ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ về việc Tổ chức bồi dưỡng lực lượng nồng cốt tuyên truyền viên miệng ở cấp cơ sở năm 2021.
“Ngũ quý” người cán bộ Kiểm sát cần có

“Ngũ quý” người cán bộ Kiểm sát cần có

 06:25 08/12/2021

Kiểm sát chúng ta đã trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, khắc phục khó khăn trở ngại để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, góp phần xây dựng nền tư pháp cách mạng, hoàn thành trọng trách của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Tăng cường tình gắn kết với cơ sở

Tăng cường tình gắn kết với cơ sở

 07:06 13/10/2021

Trong thời gian qua, được sự phân công của Huyện ủy Đak Pơ về việc theo dõi, giúp đỡ phát triển kinh tế, tăng cường tuyên truyền pháp luật và quan tâm chăm lo đời sống của người dân làng đồng bào dân tộc thiểu số Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ.
VKSND tỉnh Gia Lai Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tỉnh Gia Lai Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

 20:23 30/09/2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương pháp, cách làm, gắn với việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành.
VKSND huyện Chư Pưh ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025

VKSND huyện Chư Pưh ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025

 20:46 13/09/2021

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (viết tắt là Quy chế 238); Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 23/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238; Công văn số: 595/VKS-VP ngày 26/7/2021 của Viện KSND tỉnh Gia Lai.
Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua mẫu chuyện “Nước nóng, nước nguội”

Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua mẫu chuyện “Nước nóng, nước nguội”

 13:41 26/07/2021

Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. Trong các cuộc tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại luôn hòa nhã, quan tâm chu đáo đến những người chung quanh.
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro với  công tác phát triển đảng viên

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro với công tác phát triển đảng viên

 11:55 16/07/2021

Qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”.
Mang Yang: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025

Mang Yang: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025

 05:30 06/07/2021

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương, ngày 05/7/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã tiến hành Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025.
Ia Pa: Ký kết Chương trình phối trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phá triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện

Ia Pa: Ký kết Chương trình phối trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phá triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện

 20:22 19/05/2021

Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các cơ quan, ban, ngành của huyện Ia Pa gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện.
VKSND thị xã An Khê hoàn thành tốt  các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành cấp trên giao, đóng góp vào công tác chung của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

VKSND thị xã An Khê hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành cấp trên giao, đóng góp vào công tác chung của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 20:10 22/04/2021

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã; quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”..., từ đó góp phần vào việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê phối hợp tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê phối hợp tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự.

 19:23 08/11/2020

Trong những năm qua, công tác kiểm sát thi hành án hình sự luôn được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê quan tâm, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành tích chung của Ngành.
07 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

07 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

 09:44 14/08/2020

Trong những năm qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đak Pơ luôn được Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ quan tâm, chỉ đạo tích cực thực hiện theo đúng chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra; qua các cuộc trực tiếp kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại, ban hành các kết luận, kiến nghị, yêu cầu Nhà tạm giữ khắc phục, sửa chữa vi phạm; góp phần đảm bảo việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai chú trọng của công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai chú trọng của công tác xây dựng Đảng

 02:38 09/12/2019

Trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa: Bám sát kế hoạch, chủ động hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa: Bám sát kế hoạch, chủ động hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ.

 23:14 09/07/2019

Lãnh đạo Viện thường xuyên động viên, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, kiểm sát viên, người lao động, tạo sự hòa đồng, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, tập thể đơn vị trong quá trình làm việc, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay5,597
  • Tháng hiện tại27,157
  • Tổng lượt truy cập4,145,581
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây