Hưởng ứng giải Búa Liềm Vàng
Huyện Đức Cơ tôn vinh những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu hiến máu nhân đạo năm 2022

Huyện Đức Cơ tôn vinh những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu hiến máu nhân đạo năm 2022

 22:55 15/06/2022

Hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Vừa qua, tại hội trường UBND huyện Đức Cơ, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức Lễ Tôn vinh những người có thành tích tốt trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2022.
Ngành Kiểm sát Gia Lai thực hiện tốt Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Ngành Kiểm sát Gia Lai thực hiện tốt Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

 23:44 05/05/2022

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Công văn số 2406/VKSTC-V16 ngày 05/6/2019 của Viện KSND tối cao về việc phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai tham gia 13 sáng kiến trong Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai tham gia 13 sáng kiến trong Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”

 03:15 23/03/2022

Thực hiện Phong trào “CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai hưởng ứng Chương trình 01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 07/02/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai về thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang hưởng ứng tết trồng cây

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kbang hưởng ứng tết trồng cây

 07:20 18/02/2022

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ cách đây 60 năm với thông điệp “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt nam.
Viện KSND huyện Đức Cơ 03 năn liên tục đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

Viện KSND huyện Đức Cơ 03 năn liên tục đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

 03:58 25/01/2022

Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đức Cơ đã ban hành Quyết định công nhận 33 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2021.
VKSND huyện Đak Pơ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

VKSND huyện Đak Pơ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

 01:26 19/01/2022

Vừa qua, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Đak Pơ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện”.
VKSND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Triển khai công tác năm 2022

VKSND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Triển khai công tác năm 2022

 01:21 19/01/2022

Ngày 18/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 và Triển khai công tác kiểm sát, phát động phong trào thi đua năm 2022.
VKSND huyện Krông Pa được tặng Giấy khen thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

VKSND huyện Krông Pa được tặng Giấy khen thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

 19:27 29/12/2021

Trong năm qua, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa đã có nhiều giải pháp tích cực phát huy tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể lao động trong phong trào thi đua; tinh thần đoàn kết đấu tranh xây dựng nội bộ được tăng cường; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động được đảm bảo
Tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường trách nhiệm, khoa học và đổi mới của cán bộ Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 07:57 09/11/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế, vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đoàn viên Chi đoàn Tòa án Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro tham gia hiến máu tình nguyện

Đoàn viên Chi đoàn Tòa án Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro tham gia hiến máu tình nguyện

 07:23 22/09/2021

Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phát huy đạo lý “Thương người như thể thương thân”, phong trào Hiến máu nhân đạo đang dần trở thành lối sống hết sức cao đẹp của người Việt Nam, được cả xã hội tôn vinh và ghi nhận, thể hiện sự yêu thương, san sẻ giữa con người với con người.
Viện KSND huyện Đak Pơ thi đua thực hiện văn hóa công sở

Viện KSND huyện Đak Pơ thi đua thực hiện văn hóa công sở

 23:02 20/09/2021

Căn cứ Kế hoạch số: 123/KH-VKSTC ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Viện KSND tối cao về việc thực hiện phong trào thi đua “ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
Đoàn viên, thanh niên VKSND huyện Đak Pơ                 tham gia xây dựng Nông thôn mới

Đoàn viên, thanh niên VKSND huyện Đak Pơ tham gia xây dựng Nông thôn mới

 04:50 24/08/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.
Chi đoàn Viện KSND tỉnh tổ chức “Ngày đoàn viên”, góp sức chung tay vì người nghèo

Chi đoàn Viện KSND tỉnh tổ chức “Ngày đoàn viên”, góp sức chung tay vì người nghèo

 04:05 22/03/2021

Thực hiện Tháng thanh niên, hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động
Chi đoàn Viện KSND tỉnh thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên

Chi đoàn Viện KSND tỉnh thực hiện tốt chương trình phát triển thanh niên

 19:28 15/12/2020

Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 23/12/2012, hàng năm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn đều bám sát, đưa các nội dung, chỉ tiêu của chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên phù hợp với chương trình công tác của đoàn Khối và tình hình thực tiễn của Chi đoàn. Trong đó, tập trung nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.
Phong trào “Dân vận khéo” tại Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê

Phong trào “Dân vận khéo” tại Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê

 19:18 08/11/2020

Những năm qua, việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” luôn được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê chú trọng, gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Chi bộ Viện KSND huyện Đak Pơ sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”

Chi bộ Viện KSND huyện Đak Pơ sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”

 20:49 20/10/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế, vai trò của Ngành kiểm sát nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông Tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông Tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo

 05:17 07/10/2020

Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Prông phát động, vừa qua công chức Viện kiểm sát nhân dân đã tập trung tại Hội trường 15 tháng 9 tham gia hiến máu.
Lá cờ đầu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành KSND và 45 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành KSND và 45 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

 05:37 13/07/2020

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân, 45 năm ngày thành lập và xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và các ngày lễ lớn của Đất nước. Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai phát động trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê chung tay phòng chống Covid-19

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê chung tay phòng chống Covid-19

 03:51 08/05/2020

Hướng ứng phong trào cả nước chung sức phòng chống đại dịch Covid 19, vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã An Khê đã tổ chức trao tặng 300 dụng cụ hỗ trợ y tế và khẩu trang y tế cho Trung tâm y tế thị xã An Khê.
TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
 • Đang truy cập126
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm118
 • Hôm nay11,039
 • Tháng hiện tại23,000
 • Tổng lượt truy cập2,753,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây