Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Đak Pơ triển khai công tác phối hợp Liên ngành Tư pháp năm 2022

Chiều ngày 25/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Liên ngành Tư pháp huyện Đak Pơ năm 2021 nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp liên ngành năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ; Đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện, Viện kiểm sát, Tòa án, Hạt kiểm lâm, Chi cục Thuế, Thanh tra, Đội quản lý thị trường huyện Đak Pơ và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Liên ngành Tư pháp huyện Đak Pơ
Theo báo cáo, năm 2021 Liên ngành Tư pháp huyện Đak Pơ đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, hàng tháng đều duy trì việc họp liên ngành và các cuộc họp đột xuất để bàn hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, việc điều tra, truy tố, xét xử, việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, công tác bắt tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự. Qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
* Kết quả công tác phối hợp liên ngành trong năm 2021
- Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các ngành
Năm 2021, lãnh đạo các Cơ quan: Công an – Hạt kiểm lâm – Viện kiểm sát- Thanh tra – Chi cục thuế khu vực – Đội quản lý thị trường huyện Đak Pơ xác định công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Các ngành đã phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, quản lý và báo cáo việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm; định kỳ hàng tháng, quý, năm cán bộ chuyên trách các ngành đã tiến hành đối chiếu, lập bản kê báo cáo cơ quan cấp trên theo đúng quy định. Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp với Điều tra viên, Kiểm lâm viên để phân loại xử lý nguồn tin về tội phạm ngay từ đầu, bảo đảm tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được xử lý kịp thời, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 91,5%, không có nguồn tin nào quá hạn giải quyết; quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Điều tra viên, Kiểm lâm viên và Kiểm sát viên nên khi có căn cứ khởi tố hay không khởi tố thì quan điểm giữa các Ngành đều thống nhất.
Trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các cơ quan Công an – Hạt kiểm lâm – Viện kiểm sát- Thanh tra – Chi cục thuế khu vực – Đội quản lý thị trường huyện Đak Pơ đã thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Quy chế phối hợp số  01/2021/QCPH- VKS-CA-HKL-TTr-CCT-QLTT của liên ngành huyện Đak Pơ trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
- Công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự
Trong năm 2021, tình hình trật tự trị an trên địa bàn huyện vẫn còn phức tạp, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi; các đối tượng thường có tiền án, tiền sự, khai báo gian dối gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng gây mất ổn định tình hình an ninh, chính trị trật tự địa phương. Tuy nhiên, các vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện đều được cơ quan điều tra khám phá làm rõ, khởi tố điều tra chuyển truy tố, xét xử kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần duy trì trật tự trị an trên địa bàn huyện.
Với tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp với các ngành chức năng kịp thời điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án phức tạp đảm bảo ổn định trật tự trị an trên địa bàn huyện. Định kỳ hàng tháng và đột xuất ba ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án họp bàn giải quyết tin báo, các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm... Không để xảy ra án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, Tòa án đều vượt so với chỉ tiêu Quốc hội và các Ngành đề ra. Trong năm đã xác định được 04 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
- Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật: Hai ngành Toà án, Viện kiểm sát xác định đây là công tác đột phá, nhiệm vụ trong trọng tâm nên đã thực hiện tốt việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự. Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, hai ngành đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin và thống nhất thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật để giải quyết đúng theo quy định.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã chủ động phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ xây dựng, ký kết quy chế phối hợp trong việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính… và các việc khác theo quy định của pháp luật. Nên chất lượng công tác kiểm sát trong khâu công tác này được nâng cao.
- Công tác thi hành án dân sự, hành chính: Các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, do đó số bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành kịp thời, đúng pháp luật. Cơ quan Thi hành án dân sự đã chủ trì phối hợp với ngành liên quan tổ chức các vụ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm sát chặt chẽ các trường hợp có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành án để yêu cầu thi hành án kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động cưỡng chế thi hành án, cho hoãn thi hành án và việc thu, chi tiền thi hành án dân sự. Đảm bảo các vụ cưỡng chế, kê biên, giao tài sản thi hành án và tiêu hủy vật chứng đều được tiến hành đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
- Công tác tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, thi hành án hành chính: Công tác bắt tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đối với người phạm tội đảm bảo đúng quy định pháp luật, tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự 100%, không có trường hợp nào quá thời hạn tạm giữ, tạm giam, không xảy ra trốn trại hoặc chết trong Nhà tạm giữ. Viện kiểm sát thực hiện việc kiểm sát thường kỳ theo đúng quy chế, trong năm đã trực tiếp kiểm sát 04 lần tại nhà tạm giữ và 02 lần tại Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Đak Pơ và 05 đơn vị UBND cấp xã có sự tham gia của Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Ngoài ra trong năm 2021, lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự đã thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan tư pháp để phân công cán bộ, chiến sỹ để bảo vệ các phiên tòa xét xử hình sự, dân sự, phiên tòa lưu động, giả định,... và bảo vệ các vụ vụ cưỡng chế, kê biên tài sản không để xảy ra việc gây rối, đảm bảo ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ địa phương.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã trực tiếp xây dựng, chủ trì và phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức ký kết Quy chế phối hợp số: 01/2021/QCPH ngày 04/01/2021 về việc kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự theo Hướng dẫn số: 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện KSND tối cao, nhằm đảm bảo tất cả các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật
- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan tư pháp đã quan tâm đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Việc giải quyết đơn đúng quy định của pháp luật.
Đ/c Phạm Bình An – Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ phát biểu ý kiến tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành năm 2022

* Khó khăn, vướng mắc: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước đang diễn biến phức tạp nên trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, các vụ án hình sự vẫn còn tồn đọng kéo dài về thời hạn xác minh, thu thập chứng cứ lấy lời khai của đối tượng bị tố giác, đưa bị hại đi giám định thương tích, giám định pháp y tâm thần..., nên phải gia hạn thời hạn điều tra hoặc phải tạm đình chỉ nguồn tin về tội phạm, án hình sự. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm: Năm 2021 trên địa bàn huyện Đak Pơ xảy ra nhiều vụ Cố ý gây thương tích, tuy nhiên hiện nay chế tài về “dẫn giải” đối với bị hại trong các vụ Cố ý gây thương tích hoặc các loại tội phạm khác xâm phạm đến sức khỏe của người khác quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự chưa có văn bản hướng dẫn của liên ngành Trung ương nên khó khăn trong việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về loại tội phạm này.
Hiện nay công tác số hóa hồ sơ vụ án, thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đang được Ngành bắt đầu triển khai, đơn vị bước đầu đã thực hiện số hóa hồ sơ một số vụ án hình sự, và thực hiện thông tư liên tịch số 03/2018 của liên ngành trung ương về việc ghi âm ghi hình trong việc hỏi cung bị can, lấy lời khai những người tham gia tố tụng... Tuy nhiên hiện nay trang thiết bị (Máy chiếu, màn hình TV, máy quay ghi hình…) phục vụ cho công tác này chưa đảm bảo, mang lại hiệu quả chưa cao.
Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên trong thời gian qua thông qua công tác kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Viện kiểm sát đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế vi phạm luật thi hành án hình sự năm 2019 của Ủy ban nhân dân cấp xã, nên Viện kiểm sát đã ban hành các bản kiến nghị yêu cầu khắc phục, rút kinh nghiệm nguyên nhân là do các cơ quan hữu quan chưa nghiên cứu hoặc nhận thức pháp luật chưa thống nhất nên còn để xảy ra vi phạm, tồn tại.
* Đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục
- Hiện nay một số quy định của pháp luật vẫn còn quy định chung chung, chưa có văn bản hướng dẫn việc áp dụng, nên mỗi cơ quan nhận thức và thực hiện khác nhau. Vì vậy, đề nghị liên ngành cấp tỉnh và trung ương ban hành văn bản hướng dẫn để có sự áp dụng thống nhất đối với những khó khăn, vướng mắc nói trên.
- Thực hiện hỗ trợ kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa cũng như ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
Viện kiểm sát đang phối hợp với Cơ quan THAHS – Công an huyện Đak Pơ tổng hợp các điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và các tồn tại, thiếu sót điển hình, thường xuyên lặp đi lặp lại của các đơn vị UBND xã để xây dựng chuyên đề tập huấn công tác Thi hành án hình sự cho các cán bộ trực tiếp quản lý và thực hiện công này tại các xã trên địa bàn huyện (Dự kiến đầu năm 2022 sẽ tổ chức). 
Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo liên ngành đã phân tích những điểm tích cực trong công tác phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, thi hành án dân sự, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đồng thời đưa ra những khó khăn cần lãnh đạo liên ngành thống nhất tháo gỡ trong năm 2022 với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Đak Pơ đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đ/c Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị
* Năm 2022, liên ngành tố tụng huyện Đak Pơ thống nhất những nội dung trọng tâm cần phối hợp thực hiện như:
- Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Thi hành án; các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự, luật thi hành án hình sự và các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết.
- Thứ hai, Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp để thực hiện tốt TTLT số: 01/2017 ngày 29/12/2017 và TTLT số: 03/2018 ngày 18/10/2018 giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Thanh tra Chính phủ, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và các cơ quan chức năng khác trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm để kịp thời thông báo, tiếp nhận và giải quyết các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
- Thứ ba, Hàng tháng duy trì họp ba ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án hoặc liên ngành để bàn biện pháp giải quyết những tin báo, những vụ án, vụ việc phức tạp có vướng mắc, xác định án trọng điểm, án rút gọn để giải quyết nhanh phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tồn động của năm 2021 chuyển qua.
- Thứ tư, Lãnh đạo các ngành Công an, Hạt kiểm lâm, Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra huyện, Chi cục thuế khu vực, Đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Phân công Điều tra viên, Kiểm lâm viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác có năng lực phù hợp với tính chất, mức độ của từng công việc, không để xảy ra tình trạng làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm.
- Thứ năm, Các Ngành cần thực hiện nghiêm túc TTLT số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017, hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nâng cao trách nhiệm trong việc điều tra, truy tố, xét xử để hạn chế thấp nhất tình trạng án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Khi có quan điểm chưa thống nhất giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra hoặc giữa Toà án với Viện kiểm sát thì Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán cần trao đổi bàn bạc trước để thống nhất tránh tình trạng án phải trả hồ sơ không cần thiết dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết vụ án.
- Thứ sáu, Ba ngành Công an – Viện kiểm sát- Tòa án nhân dân huyện đề xuất ngành cấp trên cấp phát kinh phí hoặc các trang thiết bị để phục vụ công tác ghi âm, ghi hình trong việc hỏi cung bị can, lấy lời khai của những người tham gia tố tụng hình sự trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện.
- Thứ bảy, Hai ngành Toà án và Viện kiểm sát thực hiện tốt các quy định của Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính để nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự, án hành chính. Nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết các vụ án và có biện pháp chấn chỉnh đối với công tác này để hạn chế tình trạng án sơ thẩm bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm huỷ, sửa.
- Thứ tám, Lãnh đạo 02 ngành Viện kiểm sát và Tòa án tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự, hình sự qua đó nâng cao vai trò của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử và Người bào chữa trong việc xét xử các vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
- Thứ chín, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.
- Thứ mười, Các Ngành cần tăng cường và chú trọng đến công tác giải quyết đơn tư pháp, đảm bảo đúng quy định, tránh để xảy ra tình trạng đơn tồn đọng, kéo dài.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây