Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự” là công tác đột phá năm 2020 của Viện KSND huyện Đak Pơ

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã thực hiện tốt khâu đột phá trong lĩnh vực kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự), đơn vị đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

Đơn vị đã tiến hành kiểm sát 100% các thông báo thụ lý của Tòa án. Vào sổ thụ lý đầy đủ. Kiểm sát 4 vụ Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho đương sự. Phân công kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia. Kiểm sát viên xét xử nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị đề cương xét hỏi, kiểm sát chặt chẽ thủ tục diễn biến phiên tòa, không có vụ án nào bị cấp trên hủy, sửa. Tổ chức 3 phiên tòa rút kinh nghiệm (Dân sự: 01 phiên tòa, Hôn nhân và gia đình: 02 phiên tòa), các cán bộ, kiểm sát viên tham gia đóng góp ý kiến và gửi biên bản về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Bên cạnh đó đơn vị tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm cụm do Viện kiểm sát tỉnh tổ chức để học tập kinh nghiệm. Kiểm sát 100% các bản án, quyết định của Tòa án, lập phiếu kiểm sát và gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai theo quy định. Qua kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong giải quyết các vụ, việc dân sự và được Tòa án chấp nhận.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, ngay từ đầu năm lãnh đạo đơn vị đã họp triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 02/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và Hướng dẫn số 06/HD-VKS-P9 ngày 07/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai về hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2020.

Ngoài việc thực hiện tốt hai khâu công tác đột phá chung của ngành Kiểm sát Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ xác định khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự là một khâu công tác quan trọng. Vì vậy, Lãnh đạo đơn vị xác định tiếp tục lựa chọn khâu đột phá riêng trong năm 2020 của Viện KSND huyện Đak Pơ đó là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Lãnh đạo đơn vị xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhất là trong điều kiện các vụ việc dân sự, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động, … ngày càng phức tạp, cần phải bố trí, sắp xếp công chức công tác ổn định, lâu dài, chuyên sâu, có bề dày kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Viện KSND huyện Đak Pơ tổ chức hội nghị xây dựng và thống nhất kế hoạch công tác năm 2020
 
Những nhiệm vụ trọng tâm mà Kế hoạch thực hiện công tác đột phá của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đề ra là:

Thứ nhất, bố trí Kiểm sát viên có năng lực để làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; chỉ đạo kịp thời và thường xuyên công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện các biện pháp tự đào tạo, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng của cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự để hạn chế thiếu sót, thực hiện đầy đủ các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực này.

Thứ ba, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ kiểm sát; xây dựng hồ sơ kiểm sát, báo cáo đề xuất quan điểm đường lối giải quyết vụ án và xây dựng Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên bảo đảm có chất lượng và đúng quy định, Quy chế của ngành.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc quy định về việc gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cấp trên đầy đủ, đúng thời hạn.

Thứ năm, tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, công tác thỉnh thị cấp trên.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra. Tập trung vào việc thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu chính của khâu công tác kiểm sát này, không có án bị hủy, sửa liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát,…

Thứ bảy, kiểm sát 100% các bản án, quyết định của Tòa án. Gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát tỉnh 100% trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản án, quyết định do Tòa án cùng cấp giao và gửi Phiếu kiểm sát bản án, quyết định cho Viện kiểm sát tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án. Phát hiện, tập hợp vi phạm, vào sổ theo dõi cụ thể các vi phạm. Kịp thời ban hành kiến nghị với Tòa án: Ít nhất 01 kiến nghị, đảm bảo kiến nghị được chấp nhận 100%.

Để thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng công tác đột phá đã lựa chọn, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã đề ra 05 giải pháp sau:

Một là, phân công 01 đồng chí Phó viện trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo khâu công tác kiểm sát dân sự và bố trí 01 kiểm sát viên trực tiếp làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, …

Hai là, Lãnh đạo Viện phải quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của đơn vị

Ba là, đề ra các giải pháp chi tiết, cụ thể để nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ kiểm sát; xây dựng hồ sơ kiểm sát, báo cáo đề xuất quan điểm đường lối giải quyết vụ án và xây dựng Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên bảo đảm đúng Quy chế của ngành.

Bốn là, bố trí sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và duyệt án dân sự, gắn chất lượng vào việc bình xét thi đua.

Năm là, Lãnh đạo Viện tổ chức cho Cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát án dân sự rút kinh nghiệm ở đơn vị mình thông qua các thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát cấp cao mà đơn vị nhận được./.

Tác giả bài viết: Phạm Hồng Phong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây