Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Những đóng góp quan trọng của VKSND huyện Chư Pưh vào nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện khoá IX

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện KSND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân.
Viện kiểm sát huyện Chư Pưh luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp ở địa phương, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật với hàng trăm vụ án hình sự với hàng trăm bị can. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân, tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cụ thể:

Trong công tác THQCT và  kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tôi phạm, đơn vị  đã quán triệt triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương. Phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết đối với từng tin báo; phối hợp với Cơ quan điều tra hàng tuần rà soát các tin báo tội phạm để phân loại xử lý. Đã đề ra 544 văn bản yêu cầu xác minh tin báo, tố giác tội phạm (Đạt 100% số tin báo, tố giác  thụ lý).

Bên cạnh sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa hai ngành Công an và Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm xảy ra trên địa bàn thì các cơ quan được giao một số hoạt động điều tra như: Kiểm lâm hay một số cơ quan chức năng như: Thanh tra, Thuế, Quản lý thị trường … cũng đã sự phối hợp với các cơ quan tố tụng để cùng góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Định kỳ hàng năm, đơn vị tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ 01 đến 02 lần tại Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Qua công tác kiểm sát, đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Viện KSND huyện Chư Pưh đã ban hành 30 Kiến nghị riêng và kết luận kiến nghị trực tiếp kiểm sát yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục những vi phạm, thiếu sót, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.


Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện
 
Công tác điều tra và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong nhiệm kỳ đã được tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt. Đơn vị đã chủ động phối hợp với CQĐT kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, đã THQCT và kiểm sát điều tra 282 vụ/431 bị can; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ các vụ án tạm đình chỉ điều tra, bảo đảm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Đã ban hành 242 văn bản đề ra yêu cầu điều tra để làm rõ tội phạm, người phạm tội. Chất lượng hồ sơ giải quyết án được bảo đảm, không xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong giai đoạn truy tố, Kiểm sát viên đã trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để củng cố chứng cứ trước khi quyết định việc truy tố (phúc cung bị can): 364/364 bị can đã truy tố (Đạt 100% kế hoạch đề ra). Nhiều vụ án phức tạp, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, ngoài việc tiến hành một số hoạt động điều tra theo luật định để bổ sung, kiểm tra hoặc thẩm định về chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội. Đơn vị còn chủ động báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, đồng thời báo cáo cấp ủy địa phương xin ý kiến chỉ đạo theo quy định, bảo đảm các quyết định xử lý của Viện kiểm sát đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Viện KSND huyện Chư Pưh đã THQCT và KSXX sơ thẩm 205 vụ/380 bị cáo, các vụ án đưa ra xét xử đều  đảm bảo việc thực hiện tranh tụng tại phiên tòa chất lượng, đầy đủ đúng quy định không để oan sai xảy ra. Viện KSND huyện Chư Pưh đã thực hiện đồng bộ quyết liệt các các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, trong đó có việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm được chú trọng. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm trong đó có phiên tòa ứng dụng công nghệ thông tin trong tranh tụng thực hiện việc số hóa hồ sơ, tài liệu,  tại phiên tòa vừa xét hỏi, tranh luận kết hợp với công bố hình ảnh, chứng cứ tài liệu trong hồ sơ trên màn hình trình chiếu tại phiên tòa đảm bảo việc tranh tụng đầy đủ rõ ràng và thuyết phục.


Một phiên toà rút kinh nghiệm, kết hợp với “Số hoá hồ sơ vụ án”, công bố tài liệu, 
chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên toà

Công tác giam, giữ, thi hành án hình sự và kiểm sát việc giam, giữ, thi hành án hình sự đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan. Đơn vị thường xuyên và bất thường kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chư Pưh theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát nhà tạm giữ, quản lý và chấp hành án phạt tù, đã ban hành nhiều kết luận kiến nghị trực tiếp kiểm sát kịp thời chấn chỉnh các sai sót tại Nhà tạm giữ. Kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm không có trường hợp vi phạm thời hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Đã ban hành 22 Kiến nghị và kết luận kiến nghị trực tiếp kiểm sát yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, 100% văn bản kiến nghị đều được chấp nhận tiếp thu.

Những năm gần đây, các vụ việc thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Chư Pưh có chiều hướng gia tăng về số việc và số tiền, tính chất ngày càng phức tạp. Vì vậy, Viện KSND huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự; chủ động xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND-TAND-Chi cục THADS huyện; thường xuyên cập nhật, ghi chép vào sổ thụ lý.  Viện KSND huyện Chư Pưh đã kiểm sát chặt chẽ 100% quyết định về thi hành án dân sự; định kỳ hàng năm, trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, qua công tác kiểm sát đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm, thiếu sót và đã ban hành tổng cộng 14 Kiến nghị và kết luận trực tiếp kiểm sát, Chi cục THADS huyện Chư Pưh đã thực hiện nghiêm 100% kiến nghị của Viện kiểm sát. Nhờ sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt được những kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu giao...

Bên cạnh những kết quả về công tác nghiệp vụ đã đạt được, đơn vị luôn đẩy mạnh, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động gắn với công tác xây dựng Ngành: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Hàng năm, đánh giá phân loại công chức, đơn vị đạt 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 03-04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 01 đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở. Trên cơ sở đó, nhiều năm liền đơn vị luôn được công nhận là tập thể lao động tiên tiến của Ngành. Năm 2020, đơn vị vinh dự được nhận giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Đạt được những kết quả nêu trên là do có sự chỉ đạo nghiệp vụ của Ngành cấp trên, sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối kết hợp, giúp đỡ của UBND huyện... đồng thời tập thể lãnh đạo viện đã phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm sát viên, chuyên viên phù hợp với khả năng chuyên môn trong từng khâu công tác và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao.


Đại hội Chi bộ lần thứ lll nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trong 05 năm nhiệm kỳ (2016-2021), Viện KSND huyện Chư Pưh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, xứng đáng với truyền thống của Ngành Kiểm sát “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân".

Tác giả bài viết: Nguyễn Phỉ Long

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây