Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Sáng kiến: Sổ điện tử theo dõi, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thiết lập được quy trình quản lý đơn khiếu nại, tố cáo một cách chặt chẽ, khoa học dễ dàng tổng hợp số liệu trong việc xây dựng báo cáo. Đảm bảo số liệu luôn được chính xác.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến:

+ Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thiết lập được quy trình quản lý đơn khiếu nại, tố cáo một cách chặt chẽ, khoa học dễ dàng tổng hợp số liệu trong việc xây dựng báo cáo. Đảm bảo số liệu luôn được chính xác.
+ Không gian lưu trữ đơn được phân loại, sắp xếp một cách có khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, tính toán và truy xuất dữ liệu của bảng tính một cách nhanh chóng khi cần thiết. Bằng việc sử dụng các tính năng có sẵn trong Excel như tìm kiếm, lọc, liên kết dữ liệu… Ví dụ: có thể lọc dữ liệu theo ngày hoặc chọn nhiều mục chọn để lọc thích hợp cho việc truy xuất dữ liệu làm báo cáo theo yêu cầu.
+ Giảm thiểu tối đa tình trạng mất mát, thiếu sót hay thất lạc đơn khiếu nại, tố cáo.
+ Kiểm sát được việc khiếu nại, tố cáo của công dân là đúng hay sai.
+ Tạo hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất trong việc tổng hợp báo cáo số liệu của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về Phòng 12 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
+ Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tư pháp để nhằm khắc phục tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo không được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết; Không có báo cáo phản hồi từ các cơ quan chức năng đã nhận đơn cũng như có thể kiểm sát các đơn gần hết hạn hoặc đã quá hạn giải quyết để đôn đốc giải quyết kịp thời.
+  Phương thức mới mang tính khoa học, tiến bộ và hiệu quả hơn, góp phần tiết kiệm được thời gian cho cán bộ tổng hợp, báo cáo.

- Các giải pháp cũ thường làm:
Tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, quản lý, tổng hợp số liệu báo cáo hàng tuần, tháng, sơ kết, tổng kết, báo cáo Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thường tổng hợp theo cách thủ công tốn thời gian, xảy ra sai sót nhiều về số liệu.
Khó khăn trong việc phát hiện vi phạm đối với việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tư pháp.
Không thể kiểm tra, giám sát việc phản hồi từ các cơ quan chức năng đã nhận đơn cũng như kiểm sát các đơn gần hết hạn hoặc đã quá hạn giải quyết để có thể đôn đốc giải quyết kịp thời.

- Nội dung của sáng kiến:
+ Sổ điện tử gồm 02 phần chính: Theo dõi và quản lý quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của 17 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và tỉnh được xây dựng trên phầm mềm Excel, định dạng sẵn các hàm tính toán (như hàm “COUNTIF” để đếm và lấy dữ liệu cần thiết trong vùng dữ liệu), trích lọc dữ liệu đơn khiếu nại, tố cáo…
Ví dụ sau khi nhập hoàn tất dữ liệu bảng excel sẽ tự động tính toán và trả về kết quả như một vài hình sau:
Ví dụ: Để trích lọc dữ liệu đơn khiếu nại trong bảng theo dõi quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:
Bước 1: Chọn toàn bộ dòng tiêu đề của báo cáo


 
Bước 2: Click chọn Data chọn Filter, sau khi chọn kết quả sẽ hiện ra như sau:


Bước 3: Nhấn vào hình vuông bên cạnh chữ “phân loại đơn” và bỏ tick “se-lect all”, tiếp tục chọn “Khiếu nại” sau đó nhấn “ok”


Sau ki xong bước 3 tất cả những đơn khiếu nại đều được hiện lên và những đơn khác sẽ ẩn đi. Tiếp tục bôi đen các đơn khiếu nại thuộc cột “Phân loại đơn” khi đó tổng số đơn khiếu nại sẽ hiện lên thanh status bar như hình sau:


+ Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và phản hồi sau khi giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tư pháp để có biện pháp khắc phục vi phạm.
+ Kiểm sát các đơn sắp hết hạn hoặc quá hạn.
+ Thiết lập quy trình quản lý đơn khiếu nại, tố cáo một cách chặt chẽ, khoa học, hạn chế tình trạng mất mát, thiếu sót hay thất lạc đơn khiếu nại, tố cáo.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: ngày 11 tháng 9 năm 2017.

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
+ Người làm công tác báo cáo tổng hợp chỉ cần có trình độ tin học văn phòng cơ bản.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:  
+ Dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, quản lý, tổng hợp số liệu báo cáo, giảm bớt kinh phí in báo cáo kết quả theo dõi, giải quyết đơn gửi qua đường công văn.
+ Chỉ tiêu về số liệu báo cáo được thể hiện rõ ràng, chính xác (báo cáo bằng văn bản thường dài dòng, không đầy đủ số liệu được yêu cầu báo cáo).
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổng hợp báo cáo giúp số liệu luôn kịp thời, chính xác tuyệt đối.
+ Thuận lợi, nhanh chóng cho người làm công tác tổng hợp khi muốn truy xuất lại dữ liệu.
+ Quản lý, chỉ đạo điều hành chặt chẽ việc giải quyết đơn, phúc đáp việc giải quyết đơn cũng như phát hiện vi phạm đối với việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan tư pháp. 

Link tải phần mềm:
/uploads/news/2017_11/le-xuan-quang__phong-12.xlsx

/uploads/news/2017_11/le-xuan-quang__phong-12-1.xlsxTác giả bài viết: Lê Xuân Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây