Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Sáng kiến: Giải pháp ứng dụng Microsoft Access để xây dựng phần mềm Quản lý án hình sự nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và xây dựng các báo cáo, thống kê án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân

Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến: Tại Điều 34 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 đã quy định rõ Viện kiểm sát có trách nhiệm chủ trì thống kê tội phạm và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thống kê án hình sự.

Đây là một trách nhiệm có thể nói là rất quan trọng và đòi hỏi cần phải có sự đầu tư về thời gian để tổng hợp số liệu hình sự, cũng như theo dõi sự biến động số liệu về tình hình tội phạm. Từ những số liệu từ công tác thống kê, báo cáo này thì các cơ quan tư pháp, ngành có liên quan mới có thể đánh giá một cách tổng quan, toàn diện về tội phạm hình sự nói riêng cũng như tình hình trật tự trị an, xã hội của địa phương nói chung. Đồng thời, nếu công tác thống kê, tổng hợp số liệu hiệu quả sẽ giúp Lãnh đạo đánh giá được chính xác khối lượng công việc của đơn vị, kết quả đã đạt được và những chỉ tiêu nghiệp vụ đang ở mức độ nào, từ đó có biện pháp chỉ đạo đúng đắn, riêng Kiểm sát viên có thể chủ động hơn trong công tác giải quyết án hình sự (nói riêng) của mình.

Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giải pháp được đưa ra trong sáng kiến này nhằm áp dụng trong công tác tham mưu tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu án hình sự, có thể áp dụng trong thống kê tin báo, nguồn tin về tội phạm và báo cáo số liệu án dân sự.
       
Các giải pháp cũ thường làm:
Xuất phát từ tình hình trật tự, kinh tế và xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku vô cùng phức tạp và tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây, do đó số liệu hình sự của đơn vị thường xuyên biến động, tăng giảm đột ngột chỉ trong một thời gian ngắn. Vì thế, để phục vụ cho công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, Viện kiểm sát thành phố Pleiku đã lập rất nhiều sổ sách có liên quan để theo dõi, cụ thể tại đơn vị Viện kiểm sát thành phố Pleiku đã mở 35 sổ để ghi chép, phân công Kiểm sát viên và phê chuẩn các Quyết định, Lệnh, thông báo cho những cơ quan, cá nhân liên quan. Để báo cáo số liệu hình sự hàng tuần, tháng, quý, năm cũng như những báo cáo đột xuất thì trước đây, cán bộ làm báo cáo tại đơn vị chỉ theo dõi và báo cáo dựa trên việc theo dõi trực tiếp sự biến động trực tiếp trên các sổ sách đó.
       
Cách theo dõi và báo cáo thủ công như vậy chưa thực sự khoa học vì tiêu tốn rất nhiều thời gian để lật giở từng sổ sách, việc cộng trừ, đối chiếu số liệu không thật sự chính xác, khó tìm ra lỗi sai để khắc phục. Trong những năm công tác trước đây, vì tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Pleiku chưa phức tạp như hiện nay, tội phạm ít hơn về số lượng và cả về tính chất nghiêm trọng, thế nên việc theo dõi số liệu bằng phương pháp thủ công như vậy có thể còn phù hợp, có thể thực hiện mà ít xảy ra sai sót. Tuy nhiên nếu đối chiếu với công tác hiện tại thì phương pháp này thật sự không phù hợp, chất lượng báo cáo không tốt, quan trọng nhất là không thể hiện được chuẩn xác kết quả công tác của đơn vị.
       
Ví dụ: Một vụ án khởi tố về một tội danh đối với 01 bị can nhưng Kiểm sát viên ghi chép vào sổ thụ lý án Hình sự 02 lần, khi vụ án kết thúc thì Kiểm sát viên chỉ ghi chép vào sổ Kết thúc điều tra 01 vụ/01 bị can, vào sổ Truy tố 01 vụ/01 bị can. Nếu làm theo phương pháp thủ công như trước thì khi báo cáo tuần, tháng đó sẽ không có sự sai sót về số liệu, tuy nhiên đến báo cáo tuần, tháng sau nữa sẽ dư ra 01 vụ/01 bị can mà Cơ quan điều tra chưa giải quyết. Nếu theo dõi số liệu chỉ dựa vào số liệu trực tiếp trên sổ sách, thì người làm công tác báo cáo sẽ khó phát hiện ra để điều chỉnh kịp thời, khi phát hiện ra sai sót thì có thể đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Chỉ một sai sót nhỏ này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra, đến công tác kiểm sát án điều tra của Viện kiểm sát trong tuần, tháng, quý, năm, từ đó đánh giá không đúng về chất lượng công tác kiểm sát của đơn vị, đặc biệt ảnh hưởng đến thi đua cuối năm của đơn vị.
       
Hoặc một ví dụ cụ thể khác: Khi có yêu cầu báo cáo về tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, nếu báo cáo theo cách thủ công như trên thì buộc người báo cáo phải tìm lại sổ Thụ lý án hình sự, sổ Kết thúc điều tra, sổ Truy tố, sổ Xét xử và sổ Tạm đình chỉ, Đình chỉ án hình sự từ năm 2013 đến năm 2018 để lọc từng điều Luật, từng vụ án, từng bị can mới có thể tổng hợp số liệu để báo cáo. Cách làm như vậy thật sự mất rất nhiều thời gian, nhưng nếu sử dụng phương pháp theo dõi sổ sách cá nhân kết hợp với phần mềm ứng dụng trên máy tính như tôi sắp trình bày dưới đây thì việc tìm kiếm vụ án, điều luật vô cùng nhanh chóng, cụ thể và rất chính xác.
       
Mô tả nội dung của sáng kiến: Từ năm 2016 đến nay, tác giả được phân công, tiếp nhận công tác thống kê, báo cáo hàng tuần, tháng, năm của đơn vị, trong đó tác giả trực tiếp quản lý sổ sách và báo cáo các số liệu có liên quan đến án hình sự. Nhận thấy những nhược điểm, khó khăn của công tác báo cáo trước đây để lại và từ tình hình thực tiễn trong công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tại đây, tác giả đã học hỏi từ những đồng nghiệp đi trước và tự nghiên cứu, tự tìm tòi cách thức thống kê cho riêng mình. Và phương pháp mà tác giả áp dụng hiện tại chính là: Lập riêng một sổ theo dõi số liệu hình sự bằng giấy của riêng cá nhân để theo dõi song song với việc thống kê án hình sự bằng ứng dụng Microsoft Access. Tác giả nhận thấy, việc áp dụng phương pháp mới giúp ích rất nhiều trong việc theo dõi, phân loại số liệu hình sự để báo cáo, cụ thể như sau:
Hàng tuần, theo quy định của Ngành, mỗi cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp, báo cáo thống kê của Ngành (trong có có cá nhân tác giả) đều phải tổng hợp số liệu án hình sự từ tất cả các sổ nghiệp vụ riêng lẻ (ví dụ như Sổ Thụ lý án, sổ Kết thúc điều tra, sổ Truy tố, sổ Kiểm sát án xét xử, sổ Án tạm đình chỉ, sổ Án đình chỉ…) vào một sổ số liệu của riêng mình, gọi là Sổ theo dõi số liệu Hình sự. Sổ theo dõi này tác giả thiết lập theo dạng bảng biểu Table trên ứng dụng Microsoft Word, số liệu phân chia thành 12 tháng riêng biệt. Đối với mỗi tháng, tác giả chia thành nhiều mục nhỏ gồm: Số khởi tố, số kết thúc, số tạm đình chỉ - đình chỉ, án trả điều tra bổ sung – phục hồi điều tra – di lý, số truy tố, án xét xử (xét xử rút kinh nghiệm), án điểm, án trả điều tra bổ sung (điều tra lại) hoặc án phục hồi điều tra trong tháng, số vụ - số bị can là dân tộc thiểu số, số vụ có người tham gia bào chữa/ trợ giúp pháp lý, người phiên dịch, Kiểm sát viên nào thụ lý, v.v... Đây cũng là cơ sở để tác giả tiến hành thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu để làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm và là nền tảng để theo dõi, đối chiếu với dữ liệu trên Microsoft Access mà không cần phải lật giở tất cả các sổ sách khác.

Từ các số liệu đã ghi chép vào sổ theo dõi cá nhân, tác giả tiến hành các bước nhập số liệu vào phần mềm Quản lý án đã xây dựng trên ứng dụng Microsoft Access, mục đích để theo dõi số liệu theo từng giai đoạn một cách cụ thể, chi tiết: Tổng số vụ án đã thụ lý, tổng số bị can/bị cáo đã giải quyết, giải quyết như thế nào, vụ án cần lưu ý vấn đề gì (Thời hạn, Kiểm sát viên nào thụ lý,…), những vụ án chưa giải quyết xong, đang ở giai đoạn nào (Điều tra, truy tố hay xét xử) tính đến thời điểm báo cáo. Ngoài ra, tôi có thể phát hiện ra sai sót trong việc nhập dữ liệu và khắc phục nhanh chóng, ví dụ: vụ án nào đã thụ lý 02 lần, vụ án nào đã truy tố nhưng chưa thụ lý vào sổ kết thúc, hay vụ án có khởi tố thêm bị can mới nhưng Kiểm sát viên không thông báo, không vào số thụ lý mới…

Trên ứng dụng này, tác giả phân làm 02 file thống kê: Thống kê án tồn theo tuầnThống kê án tồn theo tháng. Dù là file thống kê tuần hay tháng thì đều theo mẫu và nguyên tắc như sau:

- Tác giả tạo 02 loại gồm 06 bảng biểu (Table): Án chưa giải quyết xong gồm 03 bảng: Án tồn tại Cơ quan điều tra, Án tồn tại Viện kiểm sát, Án tồn tại Tòa án; Án đã giải quyết xong gồm 03 bảng: Án Cơ quan điều tra đã giải quyết, Án Viện kiểm sát đã giải quyết, Án Tòa án đã giải quyết.
+ Bảng biểu Án tại Cơ quan điều tra, Án tại Viện kiểm sát, Án tại Tòa án gồm có các trường dữ liệu sau: Tháng nhập án, Tên vụ án, điều luật, số vụ, số bị can, án kinh tế, án trị án, án ma túy, án tư pháp, tạm giam, nam, nữ, tuổi từ 14 đến dưới 16, tuổi từ 16 đến dưới 18, tuổi trên 18, nhóm người dân tộc thiểu số, người bào chữa/trợ giúp pháp lý, người phiên dịch, án điểm, án trả điều tra bổ sung, án hủy điều tra lại, án phục hồi điều tra, Kiểm sát viên thụ lý, ghi chú. Ba bảng biểu này thể hiện số liệu chưa giải quyết xong tại các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Mục đích chia thành nhiều trường nhỏ như vậy để theo dõi chính xác và nhanh chóng lọc số liệu theo từng nhóm tội danh, nhóm án có đặc điểm riêng biệt.
+ Bảng biểu Án Cơ quan điều tra đã giải quyết gồm các trường dữ liệu: Tháng nhập, tên vụ án, điều luật, số vụ, số bị can, án kinh tế, án trị án, án ma túy, án tư pháp, tạm giam, nam, nữ, tuổi từ 14 đến dưới 16, tuổi từ 16 đến dưới 18, tuổi trên 18, nhóm người dân tộc thiểu số, người bào chữa/trợ giúp pháp lý, người phiên dịch, án điểm, án kết thúc, án tạm đình chỉ, án đình chỉ, án di lý, lý do, Kiểm sát viên thụ lý, ghi chú.
+ Bảng biểu Án Viện kiểm sát đã giải quyết gồm có các trường dữ liệu: Tháng nhập, tên vụ án, điều luật, số vụ, số bị can, án kinh tế, án trị án, án ma túy, án tư pháp, tạm giam, nam, nữ, tuổi từ 14 đến dưới 16, tuổi từ 16 đến dưới 18, tuổi trên 18, nhóm người dân tộc thiểu số, người bào chữa/trợ giúp pháp lý, người phiên dịch, án điểm, truy tố, án tạm đình chỉ, án đình chỉ, án trả điều tra bổ sung, lý do, Kiểm sát viên thụ lý, ghi chú.
+ Bảng biểu Án Tòa án đã giải quyết gồm có các trường dữ liệu: Tháng nhập, tên vụ án, điều luật, số vụ, số bị can, án kinh tế, án trị án, án ma túy, án tư pháp, tạm giam, nam, nữ, tuổi từ 14 đến dưới 16, tuổi từ 16 đến dưới 18, tuổi trên 18, nhóm người dân tộc thiểu số, người bào chữa/trợ giúp pháp lý, người phiên dịch, án điểm, án xét xử, án trả điều tra bổ sung, án xét xử rút kinh nghiệm, án tạm đình chỉ, án đình chỉ, tù có thời hạn, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, vô tội, lý do, mức án, Kiểm sát viên thụ lý, ghi chú.
Để nhập dữ liệu vào 06 bảng dữ liệu đó, tác giả lập ra 06 mẫu nhập dữ liệu (Form) dựa trên chính các trường dữ liệu của từng bảng biểu. Sau khi dữ liệu được nhập vào Form thì kết quả sẽ hiện trực tiếp trên bảng biểu Table, và khi cần chỉnh sửa dữ liệu thì ta có thể thao tác trực tiếp trên Table hoặc chỉnh sửa trong Form số liệu.

Minh họa bằng chính bảng biểu số liệu của đơn vị trong tháng 9/2018:


 

 

 
 

  
 

Trên đây là các bảng số liệu hình sự của tháng 9/2018.
 


Minh họa cách nhập dữ liệu từ Form Án tồn tại Cơ quan điều tra

Ví dụ khác: Cần tìm và đối chiếu số vụ án, bị cáo Tòa án đã xét xử, phạt tù có thời hạn trong tháng 9/2018, chỉ cần vào biểu Án Tòa án đã giải quyết, nhập vào trường Tháng - chọn tháng 9, vào trường án xét xử - chọn tất cả và chọn trong trường tù có thời hạn, sẽ hiện ra kết quả 10 vụ/10 bị cáo – chỉ bằng 06 click chuột.
 

 
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu:

Tôi bắt đầu lập sổ theo dõi số liệu Hình sự cá nhân bằng giấy (bảng Table) từ giữa năm 2016 – cùng lúc với tiếp nhận công tác thống kê, báo cáo. Tuy nhiên, từ tháng 01/2017 đến nay, tôi mới bắt đầu theo dõi song song số liệu trên sổ cá nhân và cả trên ứng dụng Microsoft Access. 

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Điều đáng nói ở đây là phương pháp mà tác giả áp dụng lại không cần bất kỳ một công cụ hỗ trợ nào đặc biệt hay khó sử dụng cả, chỉ sử dụng ứng dụng Microsoft Access sẵn có trong bộ Microsoft Office và một sổ theo dõi tổng hợp các loại số liệu hình sự là có thể thực hiện ngay. Tuy nhiên, phương pháp này lại cần sự tỉ mỉ và chính xác trong giai đoạn ghi chép số liệu từ các loại sổ sách vào sổ theo dõi cá nhân.

- Đánh giá lợi ích thu được từ ý kiến đánh giá của cá nhân tôi:

Theo sự đánh giá của riêng của cá nhân tác giả, từ khi áp dụng ứng dụng Microsoft Access song song với sổ theo dõi số liệu cá nhân thì các số liệu hình sự phục vụ công tác tham mưu tổng hợp chuẩn xác hơn giai đoạn trước đó, kiểm soát được sự biến động của số liệu, biết được chính xác vụ án đang ở giai đoạn nào, vụ án nào đã giải quyết, giải quyết như thế nào, vụ án nào cần chú ý về thời hạn giải quyết, về việc bị cán/bị cáo là đối tượng cần được trợ giúp pháp lý, có người bào chữa, án đã trả điều tra bổ sung, v.v… để theo dõi, kiểm tra và đối chiếu với Kiểm sát viên thụ lý khi cần thiết. Trong trường hợp có sai sót về dữ liệu thì ứng dụng Accsess đã giúp tác giả và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nhanh chóng tìm ra dữ liệu đã sai, sai tại giai đoạn nào và nhanh chóng có điều chỉnh phù hợp. Ứng dụng Access đặc biệt phát huy tác dụng trong những trường hợp cần số liệu về loại tội danh cụ thể, số liệu phục vụ cho các báo cáo đột xuất, báo cáo quý, hay trong trường hợp cần tính tổng án của từng Kiểm sát viên tại thời điểm báo cáo. Hiện nay, tại đơn vị, số liệu Hình sự từ ứng dụng Access của tác giả là số liệu chính xác nhất mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku đang sử dụng để phục vụ các loại báo cáo, đồng thời được đơn vị sử dụng để tính toán, đánh giá tỷ lệ giải quyết án hình sự trong năm công tác. Việc áp dụng sáng kiến đã rút ngắn được thời gian thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu, từ đó rút ngắn được thời gian xây dựng các loại báo cáo, thống kê án hình sự; việc cập nhật, truy xuất dữ liệu luôn kịp thời, nhanh chóng, khoa học và chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và hiệu quả đem lại vượt trội so với phương pháp quản lý trước đây.

Đồng thời, kết quả ứng dụng phần mềm Quản lý án nêu trên đang là công cụ, phương tiện quan trọng để phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo Viện KSND thành phố Pleiku, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự của đơn vị./.

Tải Phần mềm: /uploads/news/2018_12/quynh-nhu_sang-kien-phan-mem-quan-ly-an-hinh-su.rar

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phan Quỳnh Như

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây