Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta nói chung, trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người chấp hành án, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cũng như bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ của công dân.

Trong những năm qua, công tác kiểm sát thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thành tích chung của ngành kiểm sát tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác này còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các cuộc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự huyện, việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua các cuộc kiểm sát phát hiện những vi phạm, thiếu sót của Cơ quan thi hành án hình sự huyện trong việc thi hành án hình sự, của UBND cấp xã, thị trấn trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án như: Không thu thập đầy đủ tài liệu trong hồ sơ bị án, không yêu cầu bị án thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện; không lập hồ sơ đề nghị xét giảm án đối với các trường hợp đủ điều kiện…


VKSND huyện Đak Pơ trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND xã

 
Nguyên nhân để xảy ra những vi phạm trên là do: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự huyện, UBND cấp xã làm công tác thi hành án hình sự chưa được quan tâm kịp thời, thường xuyên, đúng mức; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục bị án chấp hành án hình sự  ở cấp xã thường phải kiêm nhiệm nhiều công việc và có sự thay đổi vị trí công tác thường xuyên. Các văn bản pháp luật chưa quy định cụ thể dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng thực tiễn…

Qua công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai trong những năm qua. Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự, tác giả đề xuất một số giải pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với công tác kiểm sát quyết định thi hành án hình sự: Kiểm sát viên cần phải kiểm sát chặt chẽ thời gian Tòa án ra Quyết định thi hành án: Tức là trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra Quyết định thi hành án hoặc ủy thác cho Tòa án khác cùng cấp ra Quyết định thi hành án.

Kiểm sát nội dung của Quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án: Quyết định thi hành án (THA) phải ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành quyết định THA; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án; thời hạn chấp hành án phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung. Đối với người bị kết án đang tại ngoại, thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thi hành án, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó cư trú, nếu quá thời hạn trên mà không có mặt thì sẽ bị áp giải thi hành án.
Kiểm sát việc ủy thác ra Quyết định thi hành án trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định ủy thác thi hành án.
Kiểm sát viên phải kiểm sát được ngày Tòa án ra Quyết định thi hành án, kiểm sát việc chấp hành thời hạn gửi và nơi gửi Quyết định thi hành án của Tòa án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án phạt tù và hình phạt bổ sung, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án cho cá nhân, cơ quan sau: Người chấp hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan THAHS Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ hoặc đang tại ngoại.
Kiểm sát ngày cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn thi hành án nhận được quyết định thi hành án. Kiểm sát việc cho phép người bị kết án gặp người thân trước khi thi hành án, nếu người đang bị kết án đang bị tạm giam và người thân của họ có yêu cầu. Kiểm sát việc áp giải người bị kết án đi thi hành án, nếu người bị kết án đang tại ngoại và không tự giác đi thi hành án.

Thứ hai, cán bộ được phân công đảm nhận khâu công tác kiểm sát thi hành án hình sự phải chủ động, thường xuyên thống kê toàn bộ số bị án đang thi hành trên địa bàn còn trong thời gian giám sát, giáo dục để tiếp tục theo dõi trong sổ thụ lý đồng thời lập hồ sơ kiểm sát để theo dõi, nắm chắc số ngày hết hạn giám sát, giáo dục hoặc ngày bị án được giảm thời gian thử thách.

Thứ ba, trong các cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát kết hợp mời đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tham gia giám sát và đại diện Cơ quan THAHS Công an huyện cùng Đoàn kiểm sát làm việc với UBND cấp xã và các bị án đang chấp hành án trên địa bàn.

Thứ tư, trong mỗi cuộc kiểm sát Viện kiểm sát sẽ tiến hành triệu tập các bị án đến trụ sở UBND xã được kiểm sát để Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc, nắm bắt được quá trình chấp hành của bị án, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành án của các bị án, nhằm nâng cao chất lượng cuộc kiểm sát, kịp thời kiến nghị với Ngành cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giám sát, giáo dục các bị án đang chấp hành án trên địa bàn.
 

Đại diện Đoàn kiểm sát làm việc trực tiếp với các bị án
 
Thứ năm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã xây dựng “Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự” nói chung và “Quy chế phối hợp trong công tác kiểm sát các bị án tha tù trước thời hạn có điều kiện giữa Viện kiểm sát, Cơ quan THAHS và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện”. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác này; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, biểu dương những cá nhân thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự./.

Dự thảo Quy chế : /uploads/news/2019_12/du-thao-quy-che-phoi-hop-trong-viec-quan-ly.doc

 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây