Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Giải pháp hạn chế án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng

Thực hiện tốt Chỉ thị Công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, trong những năm qua Viện KSND huyện Đak Pơ luôn thực hiện có hiệu quả việc “hạn chế án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”

Hàng năm Viện KSND huyện Đak Pơ đã xây dựng kế hoạch công tác, chú trọng  thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất số lượng án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với mục tiêu nâng cao trách nhiệm và phát huy năng lực của Kiểm sát viên, cán bộ trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Ngay từ đầu năm, Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Pơ luôn quán triệt tới toàn bộ Kiểm sát viên, cán bộ làm nghiệp vụ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố trong hoạt động điều tra” nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Quá trình kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát hoạt động điều tra, Kiểm sát viên phải thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra và xâm nhập kiểm sát các tin báo, cũng như các vụ án ngay từ đầu. Nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, luôn bám sát tiến độ điều tra để kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra cụ thể, khách quan của từng vụ án, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với cơ quan điều tra để kịp thời giải quyết tốt các vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình kiểm sát hoạt động điều tra, khi xét thấy các vụ án chứng cứ yếu, quan điểm đánh giá chứng cứ để xác định tội danh giữa các cơ quan tố tụng chưa thống nhất thì Kiểm sát viên kịp thời báo cáo với Lãnh đạo đơn vị hoặc trao đổi với phòng nghiệp vụ cấp trên để có ý kiến chỉ đạo hoặc trao đổi nghiệp vụ thống nhất giải quyết một cách kịp thời.

Để công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án hình sự trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tôi đề xuất một số kinh nghiệm, giải pháp mà đơn vị đã áp dụng, thực hiện có hiệu quả trong những năm qua như sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố ngay từ giai đoạn kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin tội phạm và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Thường xuyên triển khai, quán triệt các Bộ luật, Luật và văn bản hướng dẫn mới ban hành, tiến hành sinh hoạt các chuyên đề có liên quan đến Luật Tổ chức Viện kiểm sát, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các Nghị quyết, Thông tư, Chỉ thị của Ngành cấp trên nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

Tổ chức triển khai kế hoạch công tác ngày từ đầu năm

 
Thứ hai: Ngay từ khi kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Kiểm sát viên cần phải thực hiện hoạt động thực hành quyền công tác, kiểm sát chặt chẻ việc tiếp nhận và giải quyết ngay từ đầu, thực hiện việc đề ra các yêu cầu xác minh nguồn tin về tội phạm đầy đủ, hiệu quả; Thường xuyên trao đổi với Điều tra viên về tiến độ giải quyết nguồn tin tội phạm đó. Khi cần thiết, trực tiếp cùng với Điều tra viên tiến hành các hoạt động điều tra xác minh như: Tham gia lấy lời khai các đối tượng, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, đánh giá các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ...để kịp thời phối hợp với Điều tra viên giải quyết nhanh chóng, triệt để và đúng quy định các nguồn tin tội phạm.

Thứ ba: Cần phải tăng cường công tác kiểm sát điều tra án hình sự. Cán bộ, kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm sát theo quy chế nghiệp vụ của Ngành trong quá trình kiểm sát điều tra, nhất là tăng cường sự “hiện diện” của Kiểm sát viên trong quá trình điều tra. Kiểm sát viên phải xâm nhập án để nắm bắt các nội dung tình tiết của vụ án ngày từ khi điều tra đến khi vụ án đã được đưa ra xét xử. Nghiên cứu kỹ hồ sơ, phải thuộc án, đề ra các yêu cầu điều tra cụ thể, khách quan đối với từng vụ án, tham gia hỏi cung, lấy lời khai để củng cố chứng cứ, đánh giá chứng cứ một cách toàn diện khách quan, có làm được như vậy thì Điều tra viên mới phản ánh trung thực, khách quan toàn bộ nội dung của vụ án.

Thứ tư: Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán trong quá trình thụ lý tin báo tội phạm đến giai đoạn khởi tố, truy tố, xét xử. Những vụ án có những vướng mắc trong phạm vi Điều tra viên, Kiểm sát viên không giải quyết được thì cần báo cáo Lãnh đạo liên ngành để bàn bạc trao đổi, thống nhất hướng giải quyết; nếu không thống nhất hướng giải quyết thì xin ý kiến chỉ đạo của Liên ngành hoặc trao đổi nghiệp vụ với Ngành cấp trên để xử lý một cách phù hợp, tránh để xảy ra các trường hợp không thống nhất quản điểm giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên dẫn đến việc phải hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung ảnh hưởng đến công tác giải quyết án và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Thứ năm: Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra phải luôn bám sát tiến độ điều tra, nắm được tình hình diễn biến của vụ án, kết quả điều tra để kịp thời trao đổi, yêu cầu điều tra bổ sung khi cần thiết, Kiểm sát viên cần phối hợp với Điều tra viên thực hiện việc hỏi cung, nhận dạng, đối chiếu, tổ chức thực nghiệm điều tra để củng cố chứng cứ vụ án một cách chặt chẽ. Đồng thời, trước khi kết thúc điều tra, Kiểm sát viên và Điều tra viên cần phải chủ động trao đổi với nhau để đánh giá, rà soát hệ thống các tài liệu chứng cứ để kịp thời bổ sung hoặc báo cáo lãnh đạo hai ngành cho ý kiến chỉ đạo nhằm đảm bảo tính khách quan của vụ án và bảo đảm đúng quy trình tố tụng của vụ án.

Thứ sáu: Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, trích lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ, rà soát đánh giá lại các tài liệu chứng cứ của vụ án và tiến hành phúc cung, lấy lời khai bị hại và người liên quan để giải quyết tốt các mâu thuẫn của vụ án; đề xuất quan điểm trước khi ban hành quyết định truy tố. Trong quá trình được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Kiểm sát viên phải chuẩn bị tốt đề cương xét hỏi, luận tội, báo cáo án với Lãnh đạo đơn vị, họp báo cáo về đường lối xét xử vụ án, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, phát sinh tại phiên tòa để chủ động, bình tĩnh xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tăng cường mối quan hệ phối hợp tốt với Thẩm phán để kịp thời khắc phục những thiếu sót nhằm hạn chế mức thấp nhất án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thứ bảy: Lãnh đạo Viện phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đối với những vụ án phức tạp, cần phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm, đồng thời thường xuyên tổ chức họp liên ngành để bàn hướng, thống nhất giải quyết vụ án.

Thứ tám: Cán bộ, Kiểm sát viên được phân công công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát án hình sự cần phải nắm vững các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đồng thời phải biết học hỏi những kinh nghiệm sáng tạo của các đồng nghiệp, các đồng chí đi trước để có kỹ năng ứng xử, kỹ năng thẩm vấn cũng như kỹ năng trình bày bản luận tội, tranh tụng tại phiên tòa.

Thứ chín: Thường xuyên chủ động lựa chọn các vụ án điểm, xây dựng và tổ chức các phiên tòa “xét xử theo tinh thần cải cách Tư pháp” để Lãnh đạo đơn vị, đánh giá trình độ, kỹ năng của các Kiểm sát viên và để các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên học tập, trau dồi các kỹ năng, cũng như rút kinh nghiệm trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử của Kiểm  sát viên tại phiên tòa. Phối hợp tổ chức các “phiên tòa xét xử lưu động”, nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị địa phương; Thực hiện việc “số hóa hồ sơ” các vụ án hình sự, góp phần giải quyết các vụ án có hiệu quả cao.

Thứ mười: Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan. Xây dựng, sửa đổi các Quy chế phối hợp Liên ngành cho phù hợp với những quy định mới của pháp luật. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng của Ngành cấp trên, các phòng nghiệp vụ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác một cách kịp thời./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây