Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Đức Cơ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Ia Kla

Ngày 20/5/2021, Viện kiểm sát Đức Cơ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Ia Kla. Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn.

Qua kiểm sát 05 hồ sơ án treo và 02 hồ sơ quản chế nhận thấy: Ủy ban nhân dân xã Ia Kla, huyện Đức Cơ khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đức Cơ chuyển đến đã lập biên bản giao nhận đầy đủ, thụ lý vào sổ đúng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Đã cập nhập tương đối đầy đủ các loại sổ sách như thi hành án treo. Trưởng công xã Ia Kla, huyện Đức Cơ đã kịp thời ra quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục đối với các bị án bị phạt tù, cho hưởng án treo theo quy định. Thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục các bị án theo định kỳ một tháng một lần đối với người được hưởng án treo đều có bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật, có đánh giá nhận xét của người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục. Trong quá trình đoàn kiểm sát kiểm tra, Ủy ban nhân dân xã Ia Kla đã lập báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu trong công tác thi hành án hình sự khi Viện kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát. 


Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ – Thông qua Quyết định và Kế hoạch
           
Bên cạnh những kết quả, ưu điểm đã đạt được nêu trên trong thời gian kiểm sát Uỷ ban nhân dân xã Ia Kla vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự như sau: Công an xã Ia Kla thụ lý sổ sách chưa khoa học, không chốt sổ theo từng năm để dễ quản lý, không phân  loại số cũ và số mới từng năm. Sau khi tiến hành việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại cộng đồng đã không lập phiếu kiểm kê, điểm danh, kiểm diện để lưu hồ sơ theo mẫu số CD 79 Thông tư 84/2020. Khi tiến hành nhận xét hằng tháng đã không tiến hành xếp loại cho tất cả các bị án đang chấp hành án tại địa phương theo mục 5 hướng dẫn số 01 ngày 07/01/2020 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành án hình sự cộng đồng theo Luật thi hành án hình sự năm 2019. (Phải tiến hành xếp loại: Tốt, Khá, Trung bình hoặc Kém). Không tổ chức giám sát người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng đối với 02 trường hợp Cải tạo không giam giữ là: Siu Uok và Hà Văn Mua (Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 98 Luật THAHS 2019).


Với những tồn tại trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ sẽ ban hành Kết luận và yêu cầu UBND xã Ia Kla khắc phục những thiếu sót trên trong thời gian tới.

Thay mặt UBND xã đồng chí Ksor Kre đã ghi nhận những tồn tại mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra và hứa sẽ đôn đốc và chỉ đạo Công an xã thực hiện đúng quy định về việc giám sát giáo dục người chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương.
 
Gặp gỡ người chấp hành án
 
Viện kiểm sát đã gặp gỡ những người đang chấp hành án tại cộng đồng ở xã Ia Kla để phổ biến những quy định mới của Luật thi hành án hình sự và lồng ghép việc truyên truyền cho các bị án về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Võ Thị Nhuần

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây