Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

https://vksnd.gialai.gov.vn


Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai – Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối

Là đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai, với biên chế hiện có 17 người (07 công chức và 10 hợp đồng lao động theo Nghị định 68); các bộ phận công tác gồm: Tham mưu tổng hợp; kế toán, thủ quỹ; văn thư, lưu trữ; lái xe; bảo vệ; tạp vụ.
Văn phòng VKSND tỉnh Gia Lai có chức năng, nhiệm vụ chính là “tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng VKSND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai; công tác văn thư, lưu trữ; công tác hậu cần, phục vụ và các công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh”.
 

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh, một trong 04 đơn vị được tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2018
 
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đơn vị đã kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Viện ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh; trong đó, phân công, phân nhiệm cụ thể trong tập thể Lãnh đạo Văn phòng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân trong phòng thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở công việc, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao của Phòng. Lãnh đạo Phòng luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức và người lao động trong đơn vị. Duy trì đều đặn các buổi đọc báo đầu giờ, thường xuyên quán triệt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức chính trị cho công chức và người lao động, đồng thời qua thời gian sinh hoạt đầu giờ mỗi buổi sáng và các buổi họp phòng sau giao ban đã kết hợp đánh giá công tác của từng bộ phận, kịp thời đôn đốc nhắc nhở công việc, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao. Nội bộ phòng luôn đoàn kết thống nhất; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ được giữ vững. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân tại đơn vị. Tạo môi trường làm việc thuận lợi, phù hợp để công chức và người lao động phát huy sáng kiến, sở trường, năng lực công tác. Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án cải cách hành chính của Văn phòng, qua đó năng suất, hiệu quả công việc được nâng cao; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao.

Hằng năm, tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp. Trực tiếp tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, trong đó tập trung tham mưu kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch và chương trình công tác và tham mưu sơ kết, tổng kết hằng năm để nâng cao chất lượng công tác. Thường xuyên đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.

Đã tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Viện triển khai 07 nhóm giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng công tác của Viện kiểm sát hai cấp và được VKSND tối cao ghi nhận Gia Lai là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới, sáng kiến, cách làm hay để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và thông báo toàn quốc tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Ngành Kiểm sát nhân dân (Báo cáo số 04/BC-VKSTC ngày 04/01/2019 và Thông báo số 02/TB-VKSTC ngày 02/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao), cụ thể như:

(1). Tích cực, chủ động đặt ra các chỉ tiêu công tác nhằm đạt hiệu quả tốt hơn theo chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và chú trọng xây dựng, thực hiện những biện pháp, phương pháp và cách làm hay, như: Đề ra chỉ tiêu cao hơn, mở rộng hơn chỉ tiêu của Ngành và nhiều chỉ tiêu riêng phù hợp với đặc thù địa phương để thực hiện; tăng cường kiểm tra các đơn vị cấp huyện có những mặt còn yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác nghiệp vụ, từ đó tìm ra nguyên nhân, yếu kém và trực tiếp chỉ đạo khắc phục, đề ra giải pháp để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, tổ chức lại, phân công, phân nhiệm lại theo đúng năng lực, sở trường phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị...
(2). Thành lập Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ, ký các quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với các đạo luật mới có hiệu lực từ 01/01/2018; ban hành Nghị quyết của Ban Cán sự đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm (Đã ban hành 47 Quy chế phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện tốt quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp giải quyết án hình sự; tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; thi hành tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính...).
(3). Tổng hợp, ban hành các thông báo về phương pháp, cách làm hay, sáng tạo: Thường xuyên tổng hợp những phương pháp, cách làm hay và hiệu quả trong công tác chuyên môn của những tập thể, cá nhân và ban hành Thông báo để các đơn vị, cá nhân của Ngành tại địa phương cùng tham khảo, học tập và vận dụng (Gia Lai là địa phương duy nhất theo Báo cáo số 04/BC-VKSTC của VKSND tối cao đã ban hành 07 văn bản nhân rộng 10 lượt tập thể, cá nhân có phương pháp, cách làm hay để cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp cùng tham khảo, vận dụng – Đây là cách làm được VKSND tối cao đánh giá cao và đã thông báo nhân rộng các năm trước đó, điển hình như Thông báo số 104/TB-VKSTC ngày 28/4/2017).
(4). Tổ chức giao ban trực tuyến hằng tháng nhằm đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; khai thác, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để mở rộng thành phần tham dự, tiết kiệm kinh phí và nâng cao hiệu quả các cuộc giao ban. Qua đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh kịp thời chỉ đạo, khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
 

Đ/c Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị
giao ban trực tuyến
 
(5). Tổ chức xét duyệt, thẩm định chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc và VKSND cấp huyện, qua đó, kịp thời yêu cầu bổ sung, khắc phục hạn chế thiếu sót; đặt ra những chỉ tiêu mới, cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm và tình hình, kết quả công tác thực tiễn tại địa phương để phấn đấu thực hiện.
(6). Tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa trực tuyến có sự tham gia theo dõi, giám sát của Ban Nội chính và Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm từ 03 đến 05 VKSND cấp huyện.
Đã phối hợp tổ chức 06 phiên tòa giả định; 04 phiên tòa trực tuyến và 05 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm. Từ đó, Kiểm sát viên các đơn vị trong Cụm có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; Lãnh đạo VKSND tỉnh và Lãnh đạo các đơn vị cấp huyện trong Cụm cùng kiểm tra, so sánh và đánh giá chất lượng cán bộ để có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.
(7). Tổ chức thi đánh giá năng lực, trình độ của công chức: Tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” để đánh giá trình độ, năng lực, nhận thức và áp dụng pháp luật của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức trong đơn vị (Đã 02 lần tổ chức thành công cuộc thi này, mang lại nhiều kết quả thực chất và hiệu quả cao trong công tác đánh giá, phân loại, bố trí, sử dụng cán bộ).
 

Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”
 
Trong 5 năm qua, đã tổng hợp và xây dựng có chất lượng, đúng thời hạn 525 báo cáo các loại, bao gồm: 260 báo cáo tuần, 60 báo cáo tháng, 13 báo cáo quý, 05 báo cáo sơ kết và 05 báo cáo tổng kết công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh; 147 báo cáo chuyên đề, điển hình như: Báo cáo phục vụ Viện trưởng VKSND tỉnh dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo phục vụ xây dựng Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại các kỳ họp Quốc hội; báo cáo phục vụ hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh...

Về thời hạn và chất lượng các loại báo cáo, văn bản, tài liệu do đơn vị xây dựng luôn được VKSND tối cao thông báo hằng quý ghi nhận, đánh giá: VKSND tỉnh Gia Lai chấp hành nghiêm túc thời hạn gửi báo cáo và có nội dung đạt chất lượng tốt. Cụ thể như: Báo cáo khái quát được tình hình tội phạm trong các lĩnh vực, phản ánh được những vụ, việc vi phạm, tội phạm điển hình, nổi cộm xảy ra trong thời điểm báo cáo. Số liệu các báo cáo được so sánh, phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách khách quan, chính xác, cụ thể trong từng lĩnh vực, chỉ tiêu công tác. Các báo cáo đã tổng hợp được những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, qua đó đã tham mưu đề xuất, kiến nghị với cấp trên nhiều biện pháp để kịp thời khắc phục, tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành (Thông báo số 02/TB-VKSTC ngày 02/01/2019 của VKSND tối cao).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin; số hóa văn bản (trừ văn bản mật); cải cách hành chính công vụ luôn được đơn vị thực hiện tốt: Đã tiến hành số hóa hàng nghìn văn bản bằng máy Scan để thực hiện việc truyền, nhận văn bản qua Thư điện tử công vụ, Mạng nội bộ, qua đó tiết kiệm về thời gian làm việc, tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm về mực in, giấy in ước tính hàng chục triệu đồng mỗi năm, đồng thời phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đơn vị đã chủ động tự thiết kế xây dựng nhiều phần mềm để quản lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu như: Các Phần mềm Thống kê số liệu án hình sự hằng tuần của VKSND hai cấp, Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, Phụ lục các chỉ tiêu cơ bản kèm theo báo cáo tuần, tháng, quý, sơ kết, tổng kết trên ứng dụng Microsoft Office Excel; ứng dung phần mềm Power CHM xây dựng Sách điện tử (Ebook) để hệ thống hóa văn bản pháp luật, văn bản nghiệp vụ của Ngành và các lại văn bản, tài liệu khác để phục vụ có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, đã mở chuyên mục “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Gia Lai để góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trong công tác Thi đua – Khen thưởng, đã kịp thời tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao như: Thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); thi đua chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân hằng năm... Đã xây dựng và hoàn thành 35 hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định và tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành trên 40 Quyết định khen thưởng Giấy khen, công nhận các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền cho các tập thể và cá nhân Viện kiểm sát hai cấp. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức để công chức, người lao động tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hoá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm.

Từ đầu năm 2014, đã tham mưu ban hành Quy định về công nhận sáng kiến để xét khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Định kỳ, thẩm định hồ sơ, tổng hợp 234 sáng kiến của cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp để báo cáo Hội đồng Sáng kiến xét, công nhận. Đã tham mưu ban hành Quyết định công nhận hơn 200 sáng kiến, giải pháp công tác của công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp, đồng thời lựa chọn mỗi năm 10 sáng kiến xuất sắc để đăng tải trên Trang điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thông báo, nhân rộng trong toàn Ngành để cùng nghiên cứu, học tập, tham khảo và vận dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác.

Công tác tài chính, kế toán, quản lý kho quỹ, tài sản công luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.  Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường, việc quản lý, tra cứu các hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện, phục vụ có hiệu quả cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ; năm 2016, đơn vị được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặngBằng khen” vì có thành tích xuất sắc trong công tác lưu trữ.

Đơn vị đã quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận và Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong của người cán bộ Kiểm sát, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; giữ gìn đoàn kết nội bộ với tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Từ những giải pháp, sáng kiến và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trên, trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên tục 6 năm liền, từ năm 2013 đến năm 2018, đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó, có 03 lần được Viện trưởng VKSND tối cao tặng danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” các năm 2015, 2017 và 2018; được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 09 “Bằng khen” vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hằng năm./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây