Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành KSND và 45 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ hai - 13/07/2020 05:37 747 0
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân, 45 năm ngày thành lập và xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai và các ngày lễ lớn của Đất nước. Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai phát động trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

Đak Pơ là một huyện nằm ở phía đông của tỉnh Gia Lai, ngày 09/12/2003 huyện Đak Pơ tách ra từ huyện An Khê (nay là thị xã An Khê), huyện có 7 xã và 01 thị trấn, với diện tích 502,62 km² và dân số là 48.350 người.

Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 14 tháng 01 năm 2004. Những ngày đầu mới thành lập, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ có 04 cán bộ công chức, trong đó có 01 đồng chí Viện trưởng, 01 đồng chí Phó Viện trưởng, 02 đồng chí Kiểm sát viên làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của lãnh đạo Ngành cấp trên, đơn vị đã được bổ sung thêm nhiều biên chế, nâng tổng số cán bộ, công chức của đơn vị là 12 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Viện trưởng, 02 đồng chí Phó Viện trưởng và 06 đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, 03 đồng chí hợp đồng, với cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 

Tập thể Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

 
Trải qua hơn 16 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Lãnh đạo, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã góp phần xây dựng nên truyền thống của đơn vị: “Đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị luôn thực hiện linh hoạt các giải pháp, cách làm hay trong thực thi nhiệm vụ, trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các Kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra, chủ động báo cáo lãnh đạo về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, đảm bảo việc điều tra khách quan, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, việc truy tố được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. Vì vậy trong 06 tháng đầu năm 2020, Viện KSND huyện Đak Pơ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác kiểm sát, là lá cờ đầu trong phong trào đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Viện KSND huyện Đak Pơ đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động Tư pháp trên địa bàn huyện. Đơn vị đã xác định 03 vụ án điểm, 01 vụ án rút gọn, tổ chức 06 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, 04 phiên tòa thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Không có án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội. Kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, nên mọi trường hợp bị bắt giữ đều đúng luật định. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được tăng cường, ngày càng hiệu quả. Thông qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 15 bản kiến nghị trong các lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp.


Đ/c Phạm Bình An – Viện trưởng VKSND hyện Đak Pơ (Gia Lai) thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa rút kinh nghiệm
 
Nhận thức được việc gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Viện KSND huyện Đak Pơ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa pháp luật đến với người dân, bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến, giao dục pháp luật tại các Hội trường Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các làng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên viết tin bài đăng trên trang fanpage của đơn vị nhằm tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị...


Tuyên truyền thông qua việc tổ chức phiên tòa giả định


Tuyên truyền pháp luật tại các làng, xã trên địa bàn huyện
 
Bên cạnh đó, Lãnh đạo đơn vị còn có nhiều hành động thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trên địa bàn huyện như nhận giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ làng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu trong đó phải kể đến việc hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thủy (SN: 1972), trú tại thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, hàng năm, đến các dịp lễ, tết đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo.


Tặng quà hộ gia đình khó khăn (Địa chỉ đỏ)


Tặng quà cán bộ hưu trí của Ngành
 
Để đạt được những thành tích đó, Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị phải thực hiện có hiệu quả những nội dung:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Thứ hai, Mỗi cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.
Thứ ba, Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định để thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
Thứ tư, Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.
Thứ năm, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và năm đức tính của người cán bộ kiểm sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những việc làm đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, lợi ích của nhân dân.
Thứ sáu, Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói riêng.


Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III của Ngành kiểm sát tỉnh Gia Lai
 
Thông qua phong trào thi đua để giúp cho cán bộ, công chức ôn lại quá trình 60 năm hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân và 45 năm thành lập ngành Kiểm sát Gia Lai; khẳng định và hiểu rõ những thành tựu, tiến bộ đã đạt được. Qua đó củng cố thêm niềm tự hào về vị thế của ngành, tạo động lực phấn đấu thi đua mạnh mẽ nhằm hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, góp sức với toàn ngành trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với cả hệ thống chính trị hoàn thành công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,463
  • Tổng lượt truy cập12,777,428
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây