Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai ban hành 22 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong tháng 6 và 7 năm 2021

Thứ tư - 11/08/2021 12:51 570 0
Qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong  các tháng 6 và 7 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp tỉnh Gia Lai đã ban hành 04 kháng nghị, 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và 15 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với các cơ quan chức năng trong hoạt động giải quyết các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự; tạm giữ tạm giam và thi hành án. Cụ thể:
- 03 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật:
Viện KSND thị xã Ayun Pa ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND thị xã, đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Viện KSND huyện Krông Pa ban hành Kiến nghị đối với Huyện đoàn, đề nghị nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội trên địa bàn huyện.
Viện KSND thành phố Pleiku ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý trên địa bàn thành phố.
- 05 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:
Viện KSND huyện Đức Cơ ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục vi phạm về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại khoản 5 Điều 146 BLTTHS và khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương.
Viện KSND huyện Chư Păh ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Chậm chuyển hồ sơ không thuộc thẩm quyền cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 146 BLTTHS; chậm chuyển quyết định tạm giữ và tài liệu liên quan cho VKS theo quy định tại khoản 4 Điều 117 BLTTHS.
Viện KSND huyện Mang Yang ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc chuyển hồ sơ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Liên ngành Trung ương, Điều 21 Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an và Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Viện KSND thành phố Pleiku ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an thành phố, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc chậm trễ, không tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ để làm cơ sở cho việc xem xét, giải quyết tố giác về tội phạm.
Viện KSND thị xã An Khê ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an thị xã, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: chậm gửi tài liệu cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 5 Điều 88 BLTTHS; hồ sơ không thể hiện thời gian tiếp nhận, trường hợp tiếp nhận tố giác về tội phạm; trong việc lập biên bản theo quy định tại Điều 133 BLTTHS và Điều 5 Thông tư số 28/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an.
- 02 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong công tác điều tra các vụ án hình sự:
Viện KSND huyện Đức Cơ ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 01/6/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Về thời hạn điều tra và thời hạn đề nghị gia hạn thời hạn điều tra theo quy định tại Điều 172 BLTTHS; trong việc thu thập chứng cứ khi nhận quyết định ủy thác điều tra theo quy định tại khoản 3 Điều 171 BLTTHS.
Viện KSND thị xã An Khê ban hành Kiến nghị số 06/KN-VKS ngày 29/7/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an thị xã, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: trong việc giao nhận, bảo quản vật chứng trong vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 90 BLTTHS, trong việc lập lý lịch bị can theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an.
- 02 kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ, Trại tạm giam khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam:
Viện KSND tỉnh Gia Lai ban hành Kiến nghị đối với Trại tạm giam Công an tỉnh, yêu cầu khắc phục một số vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, gồm: Phiếu khám sức khoẻ không ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 của Bộ Công an; hồ sơ không thu thập lý lịch bị can để lưu giữ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; hồ sơ không có biên bản kiểm tra người chấp hành án phạt tù, kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28 Luật Thi hành án hình sự…
Viện KSND huyện Krông Pa ban hành Kiến nghị đối với Nhà tạm giữ Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Hồ sơ quản lý thiếu danh chỉ bản, lý lịch bị can theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; giam chung người chưa thành niên với người đã thành niên là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật THTGTG.
- 02 kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự, Uỷ ban nhân dân cấp xã khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự:
Viện KSND thành phố Pleiku ban hành Kiến nghị đối với Cơ quan THAHS Công an thành phố, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Sổ sách không đúng các mẫu số CĐ 72, CĐ 73, CĐ 77 ban hành kèm Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an; không cho đối tượng ký nhận cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ, án phạt cấm hành nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 85, khoản 4 Điều 97 và khoản 6 Điều 129 Luật THAHS.
Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành Kiến nghị đối với UBND xã Cư An, yêu cầu khắc phục vi phạm về việc mở sổ theo dõi người chấp hành án treo không đúng theo mẫu quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an.
- 01 kháng nghị và 02 kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính:
Viện KSND huyện Chư Păh ban hành Quyết định kháng nghị đối với Chi cục THADS huyện, yêu cầu thực hiện ngay việc thu hồi lại toàn bộ chi phí đã thanh toán không đúng quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính đối với 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá.
Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành Kiến nghị đối với Toà án nhân dân huyện, yêu cầu khắc phục vi phạm về việc chậm gửi bản án cho Chi cục THADS theo quy định tại Điều 28 Luật THADS.
Viện KSND huyện Chư Păh ban hành Kiến nghị đối với Chi cục THADS huyện, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc rà soát, xử lý tiền trong tài khoản tạm giữ chờ xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 47 và khoản 2 Điều 126 Luật THADS.
- 02 kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật:
Viện KSND huyện Ia Grai ban hành Kiến nghị đối với Toà án nhân dân huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Về thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 203 BLTTDS; chậm chuyển hồ sơ cho VKS theo quy định tại khoản 2 Điều 220 BLTTDS; trong việc tống đạt văn bản theo quy định tại các Điều 170 và 171 BLTTDS; vi phạm trong việc công khai chứng cứ theo quy định tại các Điều từ Điều 205 đến Điều 211 BLTTDS.
Viện KSND tỉnh Gia Lai ban hành Kiến nghị đối với Toà án nhân dân thành phố Pleiku, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc Toà án căn cứ vào quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự để làm căn cứ ra Quyết định đình chỉ việc dân sự và xử lý tiền tạm ứng lệ phí, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 366 BLTTDS.
- 03 kháng nghị trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật:
Viện KSND tỉnh ban hành Quyết định kháng nghị đối với Bản án số 05/2021/DS-ST ngày 15/6/2021 của Toà án nhân dân tỉnh, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Viện KSND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định kháng nghị đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 08/2021/DS-ST ngày 16/7/2021 của Toà án nhân dân tỉnh, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Viện KSND huyện Krông Pa ban hành Quyết định kháng nghị đối với Bản án số 03/2021/DSST ngày 02/6/2021 của Toà án nhân dân huyện, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác đơn yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tác giả bài viết: Phạm Hoàng Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay7,561
  • Tháng hiện tại191,567
  • Tổng lượt truy cập10,963,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây