Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 14 kiến nghị trong công tác giải quyết các vụ án hình sự tháng 4 năm 2021

Thứ năm - 13/05/2021 04:16 817 0
Qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp tỉnh Gia Lai đã kịp thời phát hiện một số vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan hữu quan khác trong việc giải quyết các vụ án hình sự.

Viện KSND tỉnh Gia Lai đã ban hành 13 kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục vi phạm và 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Cụ thể:


- 08 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:

+ Viện KSND thành phố Pleiku ban hành Kiến nghị số 76/KN-VKS ngày 19/3/2021 đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Chậm phân công Điều tra viên giải quyết tin báo và chậm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 5 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) và khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017 của Liên ngành Trung ương; chậm ra văn bản đề nghị gia hạn và chậm chuyển văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh, giải quyết tin báo theo quy định tại khoản 2 Điều 147 BLTTHS; chậm chuyển Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo đến Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 148 BLTTHS.
+ Viện KSND thị xã Ayun Pa ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 31/3/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an thị xã, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Về xác định tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng theo quy định tại Điều 55 BLTTHS năm 2015; trong việc thông báo kết luận giám định, kết luận định giá tài sản và thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định tại Điều 214, Điều 222 và khoản 4 Điều 145 BLTTHS năm 2015.
- Viện KSND huyện Chư Pưh ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 05/4/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Về thời hạn chuyển biên bản, tài liệu cho Viện kiểm sát theo khoản 5 Điều 88 BLTTHS năm 2015; trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Điều tra viên không thông báo cho Viện kiểm sát biết để cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường theo quy định tại khoản 2 Điều 201 BLTTHS năm 2015.
+ Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành Kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 06/4/2021 đối với Hạt kiểm lâm huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Chưa mở sổ theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01 năm 2017 của Liên ngành Trung ương; không thực hiện việc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tang vật thu giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
+ Viện KSND huyện Mang Yang ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 08/4/2021 đối với Công an xã Đăk Djrăng, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Không xử lý tài liệu, đồ vật đã thu giữ sau khi kết thúc việc giải quyết tin báo theo quy định tại Điều 106 BLTTHS; biên bản bắt người phạm tội quả tang, lý lịch cá nhân không ghi đầy đủ theo quy định tại Điều 133 BLTTHS.
+ Viện KSND huyện Chư Sê ban hành Kiến nghị số 06/KN-VKS ngày 15/4/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Phân loại không chính xác nguồn tin về tội phạm theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 144 BLTTHS; chậm gửi quyết định không khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 1 Điều 158 BLTTHS.
+ Viện KSND huyện Chư Sê ban hành Kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 15/4/2021 đối với Trưởng Công an thị trấn Chư Sê, yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận và chuyển tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS; khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017 của Liên ngành Trung ương
+ Viện KSND huyện Mang Yang ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 15/4/2021 đối với Công an xã Đăk Taley, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Việc xử lý vật chứng không đúng quy định tại Điều 106 BLTTHS, lập biên bản không đúng quy định tại Điều 133 BLTTHS.

- 04 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong công tác điều tra các vụ án hình sự:

+ Viện KSND thị xã An Khê ban hành Kiến nghị số 04/KN-VKS ngày 06/4/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an thị xã, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Không gửi tài liệu, chứng cứ vụ án cho VKS quy định tại khoản 5 Điều 88 BLTTHS năm 2015; không yêu cầu bị can viết giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLTTHS năm 2015; không ghi tư cách tham gia tố tụng trong các biên bản ghi lời khai để giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 183 BLTTHS năm 2015.
+ Viện KSND huyện Kông Chro ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 02/4/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Khởi tố bị can khi chưa có đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 179 BLTTHS; tống đạt quyết định khởi tố bị can, lập danh bản chỉ bản không đúng theo quy định khoản 5 Điều 179 BLTTHS.
+ Viện KSND huyện Kbang ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 12/4/2021 đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Điều tra, xác minh nhân thân bị can không đầy đủ, chính xác; bị can không biết chữ nhưng Biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung bị can không có người chứng kiến hoặc người bào chữa theo quy định tại Điều 133 và Điều 178 BLTTHS; điều tra, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án không đầy đủ; trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên không thông báo cho Kiểm sát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 138 BLTTHS.
+ Viện KSND huyện Chư Prông ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 16/4/2021 đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, yêu cầu khắc phục vi phạm về việc Viện KSND huyện ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can và gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, tuy nhiên đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa thực hiện, là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác xét xử các vụ án hình sự:

Viện KSND huyện Đức Cơ ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 15/4/2021 đối với Tòa án huyện, yêu cầu khắc phục một số vi phạm: Chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 3 Điều 286 BLTTHS; trong việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS.

- 01 kiến nghị đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện áp dụng các biện pháp  phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật:

Viện KSND huyện Đak Đoa ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 14/4/2021 đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đề nghị chấn chỉnh công tác quản lý đất đai để phòng ngừa các tội phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.
Các kiến nghị của Viện KSND tỉnh Gia Lai đã chỉ ra những vi phạm, thiếu sót của các Cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vụ án hình sự, qua đó giúp cho Thủ trưởng các cơ quan này có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm để bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự đúng pháp luật; chỉ ra những lỗ hổng trong công tác quản lý ở địa phương để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật có thể xảy ra./.

Tác giả bài viết: Phạm Hoàng Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại499,245
  • Tổng lượt truy cập12,574,784
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây