Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 130 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm giai đoạn 2016 - 2021

Thứ hai - 17/05/2021 04:40 1.524 0
Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2015, tiếp tục khẳng định “Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định, Viện kiểm sát có nhiệm vụ tìm ra những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan có biện pháp khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai hằng năm đều xác định một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng là: “Tăng cường chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm”. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch công tác đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu “Chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm”, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện KSND, của Tòa án nhân dân, công tác thi hành án; triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự... để nâng cao tỷ lệ khám phá, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm của các cơ quan chức năng; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Viện KSND cấp huyện triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm”; tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế, xã hội để kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa.  
Theo đó, qua thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã ban hành 130 kiến nghị với các cơ quan, tổ chức hữu quan về các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các bản kiến nghị đã làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, từ đó giúp cho các cơ quan, tổ chức hữu quan có giải pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Điển hình như:

* Trong lĩnh vực hình sự:

- Trong lĩnh vực quản lý hộ khẩu, cấp giấy Chứng minh nhân dân: Viện KSND tỉnh kiến nghị với Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai các biện pháp khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý hộ khẩu và cấp Chứng minh nhân dân, đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự và đánh giá nhân thân đối với bị can. Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khắc phục thiếu sót; rút kinh nghiệm chung và tăng cường quản lý về hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân trong toàn tỉnh.

- Trong lĩnh vực quản lý hành chính, đăng ký hộ tịch: Qua thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án hình sự về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Viện kiểm sát tỉnh đã phát hiện Ủy ban nhân dân xã Ia Nan, huyện Đức Cơ quản lý việc đăng ký hộ tịch còn lỏng lẻo, không đúng trình tự, thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 17/12/2005 của Chính phủ, về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (trước đó không đăng ký khai sinh nhưng Ủy ban nhân dân xã Ia Nan vẫn cấp bản sao giấy khai sinh và bản sao giấy khai sinh không thể hiện số, quyển sổ đăng ký, ngày, tháng đăng ký khai sinh). Từ việc cấp bản sao giấy khai sinh không đúng, dẫn đến xác định không chính xác tuổi của người bị hại trong vụ án hình sự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến điều tra, truy tố, xét xử oan, sai, gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để khắc phục, phòng ngừa chung, Viện KSND tỉnh đã kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ chỉ đạo, chấn chỉnh Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.

- Trong công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Viện kiểm sát tỉnh nhận thấy cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Păh trong việc thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm dẫn đến việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được đăng ký thế chấp nhưng do không kiểm tra, đối chiếu với Bộ phận đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp nên đã thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Viện kiểm sát tỉnh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh kịp thời chấn chỉnh, tăng cường giáo dục trách nhiệm quản lý đối với công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong công tác quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Viện kiểm sát tỉnh đã phát hiện việc quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh còn sơ hở, lỏng lẻo, tạo điều kiện cho các bị can (là nhân viên hợp đồng của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) thực hiện hành vi lấy phôi đất của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để tiến hành in thông tin, giả chữ ký của người có thẩm quyền rồi sử dụng con dấu thật của đơn vị đóng xác nhận, sau đó mang đi chuyển nhượng. Để phòng ngừa vi phạm tương tự xảy ra, Viện kiểm sát tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh bảo đảm việc quản lý, cấp phôi, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chặt chẽ, tăng cường công tác giáo dục trách nhiệm quản lý đối với công chức chuyên ngành trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong lĩnh vưc kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhằm phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu: Viện KSND thị xã Ayun Pa và huyện Mang Yang nhận thấy trong thời gian qua, sau khi trộm cắp hoặc dùng các thủ đoạn khác chiếm đoạt tài sản, các đối tượng phạm tội đã đem tài sản chiếm đoạt được đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện để cầm cố tài sản, lấy tiền tiêu xài. Các tiệm cầm đồ vì ham lợi nên thực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, giấy chứng nhận quyền sở hữu và văn bản ủy quyền mà vẫn nhận cầm cố tài sản, tạo điều kiện cho các đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, ảnh hưởng đến trật tự trị an, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Viện kiểm sát đã kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa và huyện Mang Yang chỉ đạo, rà soát, xử lý đối với các tiệm cầm đồ có vi phạm.

- Trong lĩnh vực quản lý nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy, mại dâm, cố ý gây thương tích: Viện KSND thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và huyện Chư Sê nhận thấy trong thời gian qua nhiều loại tội phạm như ma túy, mại dâm, cố ý gây thương tích bị phát hiện tại phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn có nguyên nhân từ việc còn có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Do vậy, Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị đến Trưởng Công an thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa và Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đề nghị tăng cường chỉ đạo quản lý nhà nước về trật tự xã hội trong lĩnh vực kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường tăng cường công tác quả lý cư trú, thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện đúng quy định của pháp luật; xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp chủ cơ sở không thực hiện đăng ký tạm trú cho khách lưu trú, những trường hợp cho khách thuê phòng nhưng không yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân...

- Trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm và tội phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, Viện KSND các huyện Đak Pơ, Krông Pa, Chư Păh, Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Kbang và Kông Chro đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, huyện Kông Chro; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa, huyện Kbang; Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba, huyện Krông Pa), đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra nắm bắt tình hình, yêu cầu các Ban quản lý rừng phòng hộ nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất rừng, khai thác trái phép và hủy hoại rừng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân trên địa bàn về vai trò của rừng đối với đời sống con người và xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, phát triển rừng.   

- Trong lĩnh vực quản lý dịch vụ Internet, game online: Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án “Trộm cắp tài sản”, Viện KSND huyện Chư Prông nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến loại tội phạm này xuất phát từ việc các đối tượng thanh, thiếu niên nghiện game, trong khi công tác quản lý hoạt động đối với các đại lý internet chưa được chặc chẽ. Vì vậy, Viện KSND huyện Chư Prông đã ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về một số giải pháp tăng cường chỉ đạo các Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra hoạt động các đại lý internet trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, nhằm loại trừ một trong những nguyên nhân phát sinh vi phạm, tội phạm.

- Trong lĩnh vực an toàn giao thông: Viện KSND các thị xã An Khê, Ayun Pa, các huyện Đăk Pơ, Đức Cơ, Phú Thiện, Ia Pa, Đak Đoa, Chư Pưh và Krông Pa kiến nghị tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Trưởng ban An toàn giao thông thị xã An Khê, huyện Đak Đoa về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; rà soát và đặt biển báo tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; hạn chế các phương tiện tự chế, xe công nông, các phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông; nghiêm cấm việc phơi nông sản trên các tuyến đường; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến người chưa thành niên: Viện KSND thị xã An Khê và huyện Phú Thiện ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Thiện đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh, hành xử theo pháp luật trong bộ phận thanh thiếu niên; quản lý chặt chẽ các tụ điểm vui chơi, giải trí, nhà hàng, karaoke, các quán internet...có nguy cơ tiềm ẩn các vi phạm pháp luật, đồng thời thông báo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai lệch và vi phạm các chuẩn mực đạo đức do người dưới 18 tuổi gây ra.
- Trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ: Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật kiệu nổ trên địa bàn huyện, Viện KSND huyện Đak Đoa đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nhằm hạn chế các vụ nổ do vũ khí, vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn.
- Trong việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản: Viện KSND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, các huyện Mang Yang, Chư Păh, Krông Pa, Đăk Pơ và Chư Pưh đã kiến nghị đến Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị đẩy mạnh, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chỉ đạo lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuần tra, theo dõi các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng vãng lai; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.
- Trong việc phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích: Viện KSND huyện Đak Pơ, Ia Pa và Chư Pưh kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; định kỳ ra quân trấn áp tội phạm; tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hòa giải ở cơ sở; tăng cường tập huấn cho đội ngũ tuyền truyền viên pháp luật cơ sở; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đoàn thể nắm chắc tình hình nội bộ quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, xung đột để có biện pháp giải quyết kịp thời nhằm hạn chế vi phạm và tội phạm về “Cố ý gây thương tích”.
- Trong việc phòng ngừa các loại tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em: Viện KSND các huyện Kông Chro, Chư Prông và Chư Pưh đã kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, pháp luật phòng, chống xâm hại, bạo hành trẻ em; lồng ghép nội dung bảo vệ trẻ em tại các cuộc họp thôn, làng; quản lý chặt chẽ việc kết hôn, đăng ký kết hôn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tảo hôn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
- Trong việc quản lý và sử dụng pháo: Để hạn chế đến mức thấp nhất hành vi tàng trữ mua bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, Viện KSND huyện Đức Cơ đã kiến nghị Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật huyện, đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo bằng nhiều hình thức, ký cam kết việc chấp hành pháp luật rộng rãi để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

- Trong việc phòng ngừa các loại tội phạm về ma túy: Viện KSND thị xã An Khê, các huyện Chư Păh, Đức Cơ, Chư Pưh và Chư Sê kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, có biện pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để phòng ngừa tội phạm về ma túy trên địa bàn.
- Trong việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự: Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của huyện; đảm bảo các kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự được chính xác, khách quan, các thành viên hội đồng định giá tài sản được cấp có thẩm quyền có quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ theo quy định của của pháp luật, Viện KSND các huyện Đak Đoa và Ia Pa đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, đề nghị ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện theo quy định; tăng cường, quản lý, chỉ đạo điều hành đối với hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện để công tác này đi vào hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả.

- Trong việc phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác: Viện KSND thị xã An Khê và huyện Ia Pa kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê và huyện Ia Pa đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hòa giải ở cơ sở; tăng cường tập huấn cho đội ngũ tuyền truyền viên pháp luật cơ sở; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đoàn thể nắm chắc tình hình nội bộ quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, xung đột để có biện pháp giải quyết kịp thời nhằm hạn chế vi phạm và tội phạm về “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Viện KSND thị xã Ayun Pa kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã đề nghị áp dụng các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã. Viện KSND các huyện Krông Pa, Chư Păh và Mang Yang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tăng cường đẩy mạnh các biện pháp quản lý việc di dân tự do, đăng ký cư trú. Viện KSND huyện Chư Sê kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị xử lý về những thiếu sót của một số đơn vị trong việc quản lý, cấp phát gạo cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Viện KSND huyện Krông Pa kiến nghị trưởng Công an xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, đề nghị tăng cường công tác quản lý các đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn; quản lý tốt các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền của mình để cung cấp thông tin chính xác cho các cơ quan tiến hành tố tụng về nhân thân các đối tượng phạm tội khi có yêu cầu. Viện KSND huyện Mang Yang kiến nghị Ban Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai, đề nghị tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát đối với công nhân, người lao động, nâng cao kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp để ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm phát sinh có liên quan đến công nhân, người lao động trong công ty. Viện KSND thị xã Ayun Pa, các huyện Ia Grai và Phú Thiện kiến nghị đến Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đề nghị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, đồng thời đẩy mạnh tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại cấp xã. Viện KSND huyện Krông Pa kiến nghị Giám đốc trung tâm y tế huyện Krông Pa, đề nghị thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng con dấu của trung tâm, tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm y tế huyện, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc cấp giấy khám sức khỏe không đúng quy định nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm làm giả tài liệu trong lĩnh vực khám sức khỏe…

* Trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật:
- Trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất: Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, Viện KSND thành phố Pleiku, các huyện Ia Grai, Chư Pưh, Chư Păh và Kông Chro phát hiện một số vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, huyện Chư Pưh và Kông Chro; Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chư Păh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa bảo đảm quy định của pháp luật; cấp đất sai vị trí theo số thửa đất, số bản đồ; cấp đất chồng chéo; không phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết vụ án. Viện kiểm sát đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố đề nghị thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân về pháp luật đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai chặt chẽ; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai ở cơ sở, xác định ranh giới tứ cận, xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất cho chính xác làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Trong việc hạn chế tình trạng ly hôn: Viện KSND các huyện Đak Pơ và Phú Thiện đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em; tuyên dương những hộ gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; đồng thời tăng cường trách nhiệm và hiệu quả của các Tổ hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế tình trạng ly hôn ngày càng tăng trên địa bàn.
- Trong công tác quản lý Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách: Viện KSND huyện Đức Cơ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, đề nghị tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách nhằm hạn chế việc không thu hồi được nợ theo hợp đồng.

- Trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật khác: Viện KSND thị xã Ayun Pa kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ địa chính để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Viện KSND huyện Ia Pa kiến nghị Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chỉ đạo thực hiện tốt công tác lưu trữ, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ nhằm hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã. Viện KSND thị xã An Khê kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã triển khai tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho cán bộ làm công tác hòa giải, đảm bảo công tác hòa giải thực hiện đúng trình tự, thủ tục nhằm hạn chế việc trả lại đơn khởi kiện do chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng việc hòa giải ở cơ sở. Viện KSND huyện Chư Prông kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, đề nghị  tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đăng ký hộ khẩu, khai sinh, đăng ký kết hôn và các thủ tục hành chính khác; nâng cao trách nhiệm về nội dung và thẩm quyền được giao của cán bộ trong thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Viện KSND huyện Ia Pa kiến nghị Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, đề nghị quan tâm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Pa thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để hạn chế, khắc phục những vi phạm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho các Cơ quan tiến hành tố tụng.

Các bản kiến nghị phòng ngừa của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và 100% kiến nghị được các cơ quan, tổ chức hữu quan chấp nhận tiếp thu, tổ chức thực hiện. Thông qua việc tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong hoạt động quản lý nhà nước, xã hội, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phạm Hoàng Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập153
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại492,886
  • Tổng lượt truy cập12,568,425
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây