Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai ban hành 08 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong quý I năm 2021

Thứ sáu - 16/04/2021 04:55 871 0
Để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, trong những năm qua ngành Kiểm sát đã tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, góp phần ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Trong các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hàng năm về công tác của ngành Kiểm sát đều nêu lên tư tưởng chỉ đạo đối với Viện kiểm sát nhân dân các cấp là phải chú trọng nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Để thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo trên hàng năm, khi triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Gia Lai đều nhấn mạnh: Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và người phạm tội, các đơn vị còn phải chú trọng nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, trong đó đặc biệt quan tâm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời nhằm ngăn ngừa tội phạm xảy ra, qua đó tham mưu cấp ủy Đảng về việc quản lý Nhà nước và giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương một cách toàn diện.
Qua công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện KSND hai cấp đã tích cực, chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và xã hội; kịp thời ban hành 57 văn bản (06 kháng nghị, 31 kiến nghị và 20 kết luận) yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục vi phạm, thiếu sót, trong đó, Viện KSND hai cấp chú trọng ban hành các bản Kiến nghị phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật, tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
         
Trong quý I năm 2021, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai ban hành 08 Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực hình sự và dân sự, cụ thể:

* Trong lĩnh vực hình sự:

- Kiến nghị phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em: Nhận thấy trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em qua các năm không hề giảm, mức độ hậu quả gây ra cho xã hội ngày càng lớn, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần và sự phát triển bình thường của trẻ em. Chính vì vậy, trong quý I năm 2021, Viện KSND huyện Kông Chro và Viện KSND huyện Chư Prông đã ban hành 02 bản Kiến nghị trong công tác này, cụ thể:
         
(1) Viện KSND huyện Kông Chro ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 04/12/2020 đối với Chủ tịch UBND huyện, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kông Chro có biện pháp chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau:

+ Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kông Chro thực hiện nghiêm túc Luật trẻ em (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017); Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 “về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
+ Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cần tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu; quản lý chặt chẽ việc kết hôn, đăng ký kết hôn nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tảo hôn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
+ Chỉ đạo cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội như: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các trường học trên địa bàn huyện xây dựng và hoàn thiện chương trình bảo vệ trẻ em, đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm phạm tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết. Khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình cần trình báo ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết, tránh để bỏ lọt;
+ Các địa phương có các trường hợp Tảo hôn khẩn trương xác minh xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức Tảo hôn theo quy định của pháp luật.
+ Cơ quan điều tra Công an huyện tiến hành thụ lý, xác minh, giải quyết đối với 23 trường hợp Tảo hôn dưới 16 tuổi  theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
         
(2) Viện KSND huyện Chư Prông ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 26/02/2021 đối với Chủ tịch UBND huyện, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Chư Prông có biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp sau:

+ Chỉ đạo UBND các xã, các ban ngành có liên quan, phối hợp với hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các cơ quan chuyên môn thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa vi phạm, đấu tranh tích cực hơn nữa với tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em, nâng cao ý thức tích cực tố giác tội phạm của nhân dân đối với loại tội phạm này.
+ Chỉ đạo UBND các xã phối hợp cùng hệ thống chính trị triển khai thực hiện ngay việc nắm chắc diễn biến trong đời sống bộ phận thanh, thiếu niên trên địa bàn để kịp thời có những giải pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, có hiệu quả nhằm tạo lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật để loại trừ nguyên nhân phát sinh vi phạm và tội phạm về xâm hại tình dục đối với trẻ em.

- Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự: Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ia Pa; đảm bảo các kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự được chính xác, khách quan, các thành viên hội đồng định giá tài sản được cấp có thẩm quyền có quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ theo quy định của của pháp luật, Viện KSND huyện Ia Pa ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 11/01/2021 đối với UBND huyện, đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa thực hiện các nội dung sau:

+ Ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ia Pa theo quy định tại Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chỉnh phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 (Phụ lục số 01).
+ Tăng cường, quản lý, chỉ đạo điều hành đối với hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện để công tác này đi vào hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả.
         
- Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc quản lý và sử dụng pháo: Để hạn chế đến mức thấp nhất hành vi tàng trữ mua bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, Viện KSND huyện Đức Cơ ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 08/01/2021 đối với Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật huyện, đề nghị Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật có biện pháp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cấp huyện, cấp cơ sở tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháp bằng nhiều hình thức, ký cam kết việc chấp hành pháp luật rộng rãi để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân sư, góp phần giữ vững, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137/2020/NĐCP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo. Qua đó đề xuất Cơ quan chức năng có giải pháp siết chặt quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các cá nhân vi phạm, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân (đặc biệt là lứa tuổi học sinh) không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép.
         
- Kiến nghị phòng ngừa đối với loại tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện: Viện KSND thị xã An Khê ban hành Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 02/02/2021 đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Chỉ đạo UBND xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hội Phụ nữ của thôn, làng, tổ dân phố trong việc quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho các em ngay từ khi còn nhỏ về cách đối nhân xử thế, giáo dục lối sống tốt đẹp, đúng chuẩn mực nhằm giúp cho các em hiểu được hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật, biết mình nên làm gì và không nên làm gì, từ đó các em có ý thức tránh xa hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội.
+ Chỉ đạo Phòng giáo dục thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luậy trong Nhà trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và gia đình, thông báo thường xuyên, kịp thời về kết quả học tập, thời gian học tập những thay đổi về tư cách đạo đức, những biểu hiện lệch lạc trong lối sống của các em với gia đình để có biện pháp kết hợp cùng giáo dục giữa nhà trường và gia đình.
+ Chỉ đạo Công an thị xã tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú và các hoạt động dịch vụ; quản lý khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là các khách sạn,  nhà nghỉ, nhà trọ. Tăng cường tuần tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm cũng như tranh, ảnh, băng, đĩa, mạng internet có nội dung xấu, kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu tới tâm lý, nhận thức và hành động của người dưới 18 tuổi.
+ Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý chặt chẽ các tụ điểm vui chơi, giỉa trí, nhà hàng, karaoke, các quán internet...có nguy cơ tiềm ẩn các vi phạm pháp luật, đồng thời thông báo với các cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai lệch và vi phạm các chuẩn mực đạo đức do người dưới 18 tuổi gây ra.
    
- Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành Kiến nghị số 05/KN-VKS ngày 24/02/2021 đối với Chủ tịch UBND huyện, đề nghị thực hiện các biện pháp sau:

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phân công cụ thể và quy định trách nhiệm cá nhân rõ ràng trong xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Kiện toàn Ban an toàn giao thông của huyện, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vi phạm, nhằm hạn chế các điều kiện có thể dẫn đến vi phạm an toàn giao thông nghiêm trọng.
+ Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật, Luật giao thông đường bộ và các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ. Tuyên truyền sâu, rộng tới các cụm dân cư, thôn, làng, các tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân, trong các trường học để học sinh và nhân dân trên địa bàn hiểu biết, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực giao thông.
+ Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện mở chuyên mục An toàn giao thông hàng ngày để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.
+ Chỉ đạo Công an huyện, Công an các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên các tuyến đường, nhất là vào các giờ cao điểm tại khu vực ngã ba đường kem đến khu vực cầu Tà ly và tại các địa bàn trọng điểm. Xử lý nghiêm về việc lấn chiếm lòng, lề đường, chở hàng cồng kềnh.
+ Cấp kinh phí để lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, cảnh báo nguy hiểm tại những điểm thường xảy ra tai nạn, nơi giao nhau giữa các tuyến đường, nơi tập trung đông người, nhất là giờ cao điểm. Lắp đặt hệ thống camera để ghi lại hình ảnh các phương tiện tham gia giao thông tại những địa điểm này để có biện pháp ngăn ngừa, có cơ sở xử lý khi xảy ra tai nạn.
+ Tuyên truyền, vận động nhân dân không chăn thả gia súc gần các tuyến đường giao thông; không để tình trạng gia súc di chuyển trên đường không có người chăn dắt, đặc biệt là vào ban đêm.
+ Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật giao thông đường bộ.
+ Quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối hợp với các ban, ngành của huyện để tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa giả định nhằm góp phần tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, học sinh chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.
         
- Kiến nghị phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản: Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành Kiến nghị số 06/KN-VKS ngày 26/02/2021 đối với Chủ tịch UBND xã Phú An, đề nghị thực hiện các biện pháp sau:

+ Thực hiện thường xuyên, liên tục Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm.
+ Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong toàn xã, phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện báo tin tội phạm cho các cơ quan chức năng xử lý, xây dựng khu dân cư tự quản.
+ Chỉ đạo các ban, hội, tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân tại các thôn, làng và trường học. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân có tập quán chăn thả động vật tại các khu vực xa dân cư, vắng người có biện pháp xây dựng chuồng, trại khu vực gần nơi ở để phòng chống việc kẻ gian lợi dụng không có người để chiếm đoạt tài sản, đồng thời nâng cao ý thức của người dân tự quản lý tài sản của mình.
+ Chỉ đạo Công an xã, tổ chức thực hiện thường xuyên việc tuần tra canh gác, nhất là các khu vực phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm. Đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các ban, hội, các tổ chức đoàn thể và lực lượng Công an xã để thực hiện công tác tuyên truyền và mua sắm trang thiết bị phòng, chống loại tội phạm này.
         
* Trong lĩnh vực dân sự:                 

- Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án trong giải quyết án dân sự: Để hạn chế, khắc phục những vi phạm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho các Cơ quan tiến hành tố tụng, Viện KSND huyện Ia Pa ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 25/12/2020, đề nghị Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp:

+ Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Pa thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của Tòa án nhân dân huyện Ia Pa đầy đủ, kịp thời.
+ Quán triệt đến toàn thể Lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đát đai huyện Ia Pa các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, đặc biệt là việc cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
         
Việc ban hành các kiến nghị phòng ngừa xuất phát từ thực tiễn, đã chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, được các cơ quan hữu quan chấp nhận và chỉ đạo cho các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm. Từ đó cho thấy không những việc ban hành Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm phát huy được vai trò tích cực, chủ động của Viện kiểm sát trong hoạt động phối hợp phòng ngừa tội phạm, mà đồng thời còn duy trì được mối quan hệ công tác tốt với các ngành, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành kiểm sát nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập162
  • Hôm nay102,602
  • Tháng hiện tại491,787
  • Tổng lượt truy cập12,567,326
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây