Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Viện KSND thành phố Pleiku kiến nghị yêu cầu khắc phục 06 dạng vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

Thứ tư - 08/12/2021 06:31 900 0
Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku đã phát hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku có các vi phạm như sau:
 
1. Vi phạm về việc ra Quyết định thi hành án, theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Quyết định (QĐ) thi hành án chủ động số 73 ngày 10/10/2021 đối với ông Nguyễn Văn T G, phải thi hành án phí HSST 200.000 đồng; tịch thu sung công quỹ nhà nước 2.000.000 đồng.
Tại hồ sơ thể hiện: Ngày 13/8/2013, đương sự đã nộp số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 100.000 đồng tiền sung công quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, do Chấp hành viên (CHV) không kiểm tra, đối chiếu nên đến ngày 09/6/2014 vẫn ban hành QĐ hoãn thi hành án số 172 với số tiền án phí hình sự sơ thẩm (HSST) 200.000 đồng và tịch thu sung công 2.000.000 đồng. Sau đó, CHV ban hành QĐ thu hồi QĐ hoãn thi hành án nêu trên; ngày 28/8/2015 ban hành QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án vẫn với số tiền án phí HSST 200.000 đồng và tịch thu sung công 2.000.000 đồng. Đến ngày 11/02/2020, CHV mới rà soát và ban hành QĐ tiếp tục thi hành án số 28 để thi hành QĐ thi hành án số 347 ngày 06/11/2015, nhưng QĐ thi hành án số 347 không liên quan gì đến hồ sơ đang thi hành này; khoản tiếp tục thi hành vẫn là tiền án phí HSST 200.000 đồng và tịch thu sung công 2.000.000 đồng. Đến ngày 10/9/2020, CHV tiến hành xác minh và ban hành QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án số 110 ngày 14/9/2020, với số tiền 1.900.000 đồng (đến thời điểm này CHV mới xác định đương sự đã thi hành được số tiền 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 100.000 đồng tiền sung công).   

2. Vi phạm về thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân theo quy định tại Điều 40 Luật THADS.
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 1659 ngày 22/7/2021 đối với bà Trần Thị Thanh T, phải trả số tiền 240.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án cho bà Lê Thị T. Sau khi ra QĐ thi hành án, CHV chưa tiến hành việc tống đạt QĐ cho người phải thi hành án.
- QĐ chưa có điều kiện thi hành án số 83 ngày 18/8/2020 đối với bà Dương Thị L, phải trả số tiền 90.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án cho bà Lê Thị Thu N. Sau khi ra QĐ thi hành án, CHV chưa thông báo QĐ cho người được thi hành án.

3. Vi phạm về việc xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44 Luật THADS:(43 trường hợp có danh mục kèm theo).
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 57 ngày 02/10/2017 đối với ông Phan T phải liên đới bồi thường số tiền 32.886.000 đồng.
Tại hồ sơ thể hiện chỉ có 01 biên bản xác minh ngày 11/01/2018 tại Tổ 10, phường Hội Phú, TP.Pleiku, ngoài ra không có bất cứ tài liệu hay biên bản xác minh nào khác (vụ việc này được chuyển giao giữa 02 CHV, CHV nhận hồ sơ không tiến hành thao tác nghiệp vụ gì để tổ chức thi hành án).
- QĐ thi hành án chủ động số 164 ngày 02/11/2011 đối với ông Nguyễn H thi hành án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 24.810.000 đồng.
Tại hồ sơ thể hiện QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án số 115 ngày 10/7/2017 đến nay CHV chưa tiến hành xác minh lại (quá hạn 04 năm); bên cạnh đó, các QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án chưa tiến hành thông báo cho đương sự.
- QĐ thi hành án chủ động số 543 ngày 09/02/2012 đối với ông Võ Công D phải thi hành án phí HSST 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 680.000 đồng.
Tại hồ sơ thể hiện có QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án số 345 ngày 29/9/2015, nhưng đến ngày 21/12/2020 CHV mới tiến hành xác minh lần đầu tại xã An Phú, TP.Pleiku (quá thời hạn xác minh là 05 năm).

4. Vi phạm về việc ra QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án chưa đảm bảo căn cứ, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 44 Luật THADS.
- QĐ thi hành án chủ động số 1636 ngày 15/7/2020 đối với ông Phan Thành H, phải thi hành án phí HSST 200.000 đồng, án phí DSST 3.500.000 đồng.
Tại hồ sơ thể hiện: Ngày 14/8/2020, Trại giam Gia Trung, Bộ Công an có thông báo về việc tiếp nhận người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án, nhưng CHV không có văn bản nào thể hiện việc thông báo nghĩa vụ thi hành án cho người phải thi hành án. Sau đó, CHV căn cứ kết quả xác minh tại địa phương thể hiện người phải thi hành án không có tài sản gì, để ban hành QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án số 55 ngày 21/01/2021, là chưa đảm bảo căn cứ pháp luật.
- QĐ thi hành án số 1371 ngày 04/6/2018 đối với bà Phạm Thị Y, phải thi hành khoản tiền 24.000.000 đồng cho bà Võ Thị Xuân H.
Tại hồ sơ thể hiện: Ngày 09/9/2019, CHV xác minh điều kiện thi hành án tại địa chỉ của bà Y (theo hồ sơ), thì địa phương cung cấp không có ai tên là Phạm Thị Y và bà Y không có bất cứ tài sản gì ở địa phương. Ngày 10/9/2019, Chi cục Thi hành án áp dụng điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 để ra QĐ về việc chưa có điều kiện thi hành án, là không đúng quy định. Trong trường hợp này, cần phải áp dụng điểm c khoản 1 Điều 44a: “Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án…”, mới chính xác.

5. Vi phạm về việc thanh toán tiền, tài sản thi hành án theo quy định tại  Điều 47 Luật THADS.
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 206 ngày 12/10/2020 đối với ông Trần Minh H và bà Lưu Thị Hoài A, phải trả số tiền nợ gốc và lãi phát sinh là 3.304.516.488 đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.
Quá trình tổ chức thi hành án, CHV đã tiến hành kê biên và bán đấu giá thành tài sản của người phải thi hành với số tiền 2.501.000.000 đồng; sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền còn lại là 2.355.540.835 đồng sẽ được trả cho Ngân hàng. Ngày 20/5/2021, CHV ban hành QĐ thu phí thi hành án số 50 với nội dung:  Thu phí 3% trên số tiền 2.355.540.835 đồng, tương đương với số tiền phí là 70.666.225. Như vậy, sau khi trừ phí thì số tiền mà Chi cục Thi hành án chuyển cho Ngân hàng là 2.284.874.609 đồng. Ngày 25/5/2021, CHV lập phiếu thu để thu phí riêng đối với ông Trương Đình C (đại diện Ngân hàng); ngày 27/5/2021, Chi cục Thi hành án vẫn chuyển đủ số tiền 2.355.540.835 đồng cho Ngân hàng, là không đúng quy trình thủ tục về thi hành án.   
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 65 ngày 02/10/2019 đối với ông Nguyễn Văn H và bà Phan Thị Nhật L, phải thi hành số tiền 2.092.191.781 đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.
Quá trình tổ chức thi hành án, CHV đã tiến hành kê biên và bán đấu giá thành tài sản của người phải thi hành án với số tiền 2.158.918.098 đồng; sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền còn lại là 2.039.006.880 đồng sẽ trả cho Ngân hàng. Ngày 05/5/2020, CHV ban hành QĐ thu phí thi hành án số 52 với nội dung: Thu phí 3% trên số tiền 2.039.006.880 đồng, tương đương với số tiền phí là 61.170.206 đồng. Như vậy, sau khi trừ phí thì số tiền mà Chi cục Thi hành án chuyển cho Ngân hàng là 1.977.836.673 đồng. Cùng ngày 05/5/2020, CHV lập phiếu thu để thu phí riêng đối với ông Cao Đức A (đại diện Ngân hàng); ngày 11/5/2020, Chi cục Thi hành án vẫn chuyển đủ số tiền 2.039.006.880 đồng cho Ngân hàng, là không đúng quy trình thủ tục về thi hành án.   

6. Vi phạm về biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định tại các Điều 66 và 69 Luật THADS.
- QĐ thi hành án số 1179 ngày 22/4/2020 đối với ông Lê Phi L, phải thi hành khoản tiền 86.795.911 đồng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Tại hồ sơ thể hiện: Ngày 23/7/2020, CHV xác minh điều kiện thi hành án của ông L, xác định ông L có nhà và đất tại phường Thống Nhất, TP.Pleiku. Ngày 12/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Pleiku có văn bản trả lời là ông L có tài sản đứng tên ông L. Tuy nhiên cho đến nay CHV chưa áp dụng bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn việc người phải thi hành án chuyển quyền sử dụng đất cũng như tổ chức thi hành án, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án.
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 1131 ngày 15/4/2021 đối với bà Trần Thị H, phải trả số tiền 192.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án cho bà Nguyễn Thị Thanh H.
Tại hồ sơ thể hiện: Ngày 05/5/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Pleiku cung cấp thông tin về tài sản của bà Trần Thị H là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN122815, tại Tổ 04, phường Tây Sơn, TP.Pleiku. Tuy nhiên đến nay CHV chưa tiến hành bất cứ hoạt động tác nghiệp nào để tiến hành biện pháp xử lý tài sản để thi hành cho người được thi hành án.
- QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 1810 ngày 07/7/2021 đối với bà Đặng Thị T, phải trả số tiền 500.000.000 đồng cho bà Lê Thị Th.
 Tại hồ sơ thể hiện: Theo cung cấp của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thì bà T có tài sản tại phường Thống Nhất, TP.Pleiku. Tại biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 15/7/2021, bà T đề nghị kê biên tài sản trên để thi hành án. Tuy nhiên đến nay CHV vẫn chưa tiến hành xử lý tài sản để đảm bảo thi hành cho người được thi hành án.
- QĐ thi hành án chủ động số 955 ngày 04/3/2021 đối với bà Hồ Thị Kim C, phải nộp số tiền Án phí dân sự sơ thẩm số tiền 10.873.000 đồng; QĐ thi hành án theo đơn yêu cầu số 960 ngày 04/3/2021 đối với bà Hồ Thị Kim C, phải thi hành số tiền 217.467.000 đồng cho bà Đỗ Thị Kim D.
Tại hồ sơ thể hiện: CHV đã tiến hành xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và xác định bà C có 02 tài sản (nhà, đất) tại TP.Pleiku; trong đó tài sản tại phường Hội Thương đang được thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, chính nhánh Phố Núi. Ngày 24/5/2021, CHV ban hành QĐ số 58 về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà C tại phường Hội Thương, TP.Pleiku, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành xác minh tại địa phương và làm việc với bên nhận thế chấp để xử lý tài sản.
Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân TP.Pleiku nhận thấy các vi phạm nêu trên của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Pleiku cần phải được chấm dứt, nhằm đảm bảo việc thi hành án đúng quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo vệ quyền lợi cho các đương sự theo Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Viện KSND thành phố Pleiku đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku có biện pháp khắc phục, chấm dứt các vi phạm nêu trên, bảo đảm cho công tác thi hành án được kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

 

Tác giả bài viết: Đinh Thị Hoài Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyển đổi số
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay3,067
  • Tháng hiện tại75,051
  • Tổng lượt truy cập17,700,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây