Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Viện KSND huyện Kông Chro tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội

Thứ năm - 13/05/2021 04:13 52 0
Với phương châm bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro đã và đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án (Nghị quyết 96/2019/QH14) và Kiến nghị của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân tại kỳ họp Thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Kế hoạch số 239/KH-VKS ngày 14/4/2020 của Viện KSND tỉnh Gia Lai, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế địa phương.


Tập thể Viện KSND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Viện KSND huyện Kông Chro đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế năm 2019, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Cụ thể là: Trong lĩnh vực Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đơn vị đã Kiểm sát 100% tố giác, tin báo về tội phạm CQĐT đã thụ lý, giải quyết. Yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro thụ lý, giải quyết 02 tin báo, tố giác về tội phạm , yêu cầu chuyển 01 tố giác về tội phạm để giải quyết theo thẩm quyền ; Yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro thụ lý, giải quyết 01 tin báo về tội phạm. Ban hành 51 văn bản đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tin báo (đạt 100% chỉ tiêu). Đã trực tiếp kiểm sát công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Hạt kiểm lâm huyện 02 lần. Qua kiểm sát đã phát hiện một số sai sót, vi phạm trong công tác này. Đơn vị đã ban hành 02 Kết luận, kiến nghị (kiến nghị trong kết luận). Tất cả các Kết luận, Kiến nghị đều được cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm và có văn bản trả lời cho Viện kiểm sát. Tỷ lệ kiến nghị, yêu cầu được chấp nhận, tiếp thu đạt 100% (vượt 10% chỉ tiêu). Qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự đã Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; KSV nắm chắc quá trình điều tra, việc thu thập chứng cứ, tài liệu đã kịp thời đề ra yêu cầu điều tra giải quyết vụ án đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi tiến hành các hoạt động điều tra theo Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018 của Liên ngành Trung ương; nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn và ban hành các lệnh, quyết định thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, bảo đảm có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Án trước khi kết thúc điều tra được Điều tra viên và Kiểm sát viên kiểm tra, đánh giá về thủ tục tố tụng, chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, từ đó không có vụ án nào phải trả lại để điều tra bổ sung hoặc điều tra lại;  khi nhận bản kết luận điều tra đề nghị truy tố và hồ sơ vụ án đều khẩn trương tham mưu để ban hành quyết định truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt tỷ lệ trên 100%. Qua công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát đã ban hành 02 Kiến nghị yêu cầu CQĐT Công an huyện Kông Chro khắc phục vi phạm (Vượt 01 kiến nghị); Ban hành 02 Kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong xâm hại tình dục trẻ em . Kết quả Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm kiến nghị phòng ngừa của VKS. Tất cả kiến nghị đều được tiếp thu và đã có văn bản trả lời cho Viện kiểm sát. Ban hành 01 công văn yêu cầu CQĐT bổ sung chứng cứ, tài liệu để phê chuẩn ;  Ban hành 01 yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án, 02 yêu cầu khởi tố bị can. Hiện CQĐT đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo yêu cầu của VKS.

Trong công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự Lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 06 vụ/ 02 lãnh đạo (Vượt 02 vụ so với chỉ tiêu); Phối hợp với Tòa án tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm trong đó có 01 phiên tòa phối hợp Tòa án xét xử lưu động (Vượt 75% kế hoạch, chỉ tiêu 01 KSV  02 phiên tòa/01 năm), đã phối hợp tổ chức 18/18 phiên tòa áp dụng “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa ( đạt 100% chỉ tiêu đề ra).Trong năm, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không có vụ án nào bị hủy hoặc sửa án. Kiểm sát 100% án văn, bảo đảm việc gửi báo cáo kết quả xét xử, phiếu kiểm sát bản án đầy đủ, kịp thời ( đạt 100% chỉ tiêu) và kiểm sát 100% biên bản phiên tòa.

Trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện nghiêm túc quy chế của ngành trong việc kiểm sát thường kỳ và bất thường tại Nhà tạm giữ của công an huyện Kông Chro. Phối hợp tốt với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam 02 lần. Qua kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, Viện kiểm sát đã ban hành 02 Kết luận, trong đó có 02 kiến nghị riêng yêu cầu khắc phục vi phạm được Nhà tạm giữ chấp nhận khắc phục, sửa chữa (vượt 50% chỉ tiêu). Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm việc bắt tạm giữ, tạm giam có căn cứ. Năm 2020, không có trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam sau đó trả tự do vì không phạm tội, không có trường hợp nào Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, lệnh bắt tạm giam, lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra. Tỷ lệ bắt khẩn cấp chuyển khởi tố hình sự đạt 100% (vượt 03% chỉ tiêu). Tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Kông Chro 01 lần (đạt 100% chỉ tiêu) và kiểm sát trực tiếp công tác quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo tại UBND 04 xã / 07 xã có bị án, đạt 57% (vượt 27% chỉ tiêu); Tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát đối với 01 UBND  xã. Qua kiểm sát, ban hành 05 Kết luận, Kiến nghị (trong đó có 02 kiến nghị riêng ) yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện và UBND các xã khắc phục vi phạm, được chấp nhận sửa chữa và có văn bản trả lời.

Trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đơn vị đã phân công 01 Lãnh đạo viện chuyên trách kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; Ở khâu công tác này đơn vị đã đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, trả lại đơn khởi kiện, tạm đình chỉ, hoãn, tạm ngừng việc giải quyết, việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, kiểm sát biên bản phiên tòa, nội dung bản án, quyết định; kiên quyết thực hiện quyền, trách nhiệm kiến nghị đối với vi phạm pháp luật; Đặc biệt đơn vị yêu cầu KSV nâng cao chất lượng bài phát biểu của Viện kiểm sát tại phiên tòa, nhất là bài phát biểu về các vụ án hành chính, dân sự liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... Nhờ đó chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, đơn vị đã tiến hành kiểm sát việc giải quyết án dân sự thông qua “Sổ điện tử theo dõi, quản lý, kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình” do đơn vị thiết lập trên nền tảng Microsoft Excel. Kết quả, đã phát hiện nhiều bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp vi phạm về thời hạn chuyển hồ sơ vụ việc dân sự để VKS tham gia phiên tòa (2 vụ), vi phạm thời hạn gửi các văn bản tố tụng dân sự cho VKS (4 bản án, quyết định), vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử (9 vụ)… nhờ vậy, nâng cao chất lượng hiệu quả khâu công tác này. Kiểm sát 100% các bản án, quyết định của Tòa án; đơn vị thực hiện gửi bản án, quyết định và phiếu kiểm sát cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong thời hạn quy định. Quá trình nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị tham gia xét xử, VKS ban hành 01 yêu cầu đối với Tòa án về việc thu thập tài liệu, chứng cứ, được Tòa án chấp nhận toàn bộ và nghiêm túc thực hiện. Qua kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót của Tòa án, từ đó đã ban hành 02 kiến nghị  yêu cầu khắc phục, sửa chữa và được Chánh án Tòa án chấp nhận thực hiện và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát (vượt 100%). Ban hành 01 Kiến nghị phòng ngừa  vi phạm và tội phạm phát sinh trong hoạt động Tố tụng dân sự gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về trách nhiệm phối hợp trong cung cấp tài liệu, chứng cứ đang lưu giữ theo yêu cầu của Tòa án. Các kiến nghị của VKS đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận thực hiện nghiêm. Ngoài ra, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Toà án đã tổ chức được 03 phiên toà rút kinh nghiệm để Kiểm sát viên, cán bộ làm công tác nghiệp vụ tham dự học tập đánh giá, rút kinh nghiệm chung trong đơn vị. Sau khi xét xử, tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên và báo cáo kết quả lên Viện kiểm sát cấp trên theo quy định.

Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Tiến hành trực tiếp kiểm sát 01 đợt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện kông Chro. Qua kiểm sát, phát hiện một số vi phạm. Viện kiểm sát đã ban hành 01 bản Kết luận, 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án khắc phục vi phạm. Tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục THADS huyện. Qua kiểm sát thấy rằng Chi cục THADS huyện cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát. Ban hành 01 yêu cầu chi cục THADS huyện hoãn cưỡng chế kê biên tài sản để xác minh bổ sung tài liệu, chứng cứ. Viện kiểm sát trực tiếp xác minh 7/73 trường hợp chưa có điều kiện thi hành án. Qua kiểm sát phát hiện có 05 việc có điều kiện THA, đơn vị đã ban hành 01 kết luận và 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục THA và tổ chức THA theo quy định pháp luật.
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đơn vị đã trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (đạt 100% chỉ tiêu). Qua kiểm sát phát hiện 01 số vi phạm VKS đã ban hành kiến nghị trong kết luận ; kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Đạt 100% (Vượt 30%).

Phương pháp, cách làm, những sáng kiến mới, để tổ chức thực hiện

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như trên, Lãnh đạo đơn vị xác định việc phổ biến, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch VKS cấp trên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Vì vậy, Lãnh đạo đơn vị luôn linh hoạt trong việc áp dụng phương pháp, cách làm, những sáng kiến mới để Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch VKS cấp trên đi vào thực tiễn:

Một là, đổi mới công tác cán bộ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết; nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Bằng những biện pháp cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ theo hướng vừa “Chuyên sâu về nghiệp vụ”, vừa “mở rộng hiểu biết, kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực chuyên môn khác”, cụ thể như: Lãnh đạo đơn vị còn phân công thêm công việc như Kiểm sát viên làm hình sự phải làm cả công tác giải quyết án dân sự hay Kiểm sát viên làm dân sự phải làm cả án hình sự để qua đó các Kiểm sát viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, bổ trợ cho nhau để giải quyết tốt các khâu công tác của đơn vị
         
Hai là, ngoài các khâu đột phá mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, đơn vị còn xác định thêm khâu đột phá riêng của đơn vị “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố” phù hợp với thực tiễn địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ đó phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác.
         
Sáu là, ban hành kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Kiến nghị có tính thời sự cao, trúng và đúng về các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương (trong thời điểm báo cáo đơn vị đã ban hành 03 kiến nghị phòng ngừa, các kiến nghị này đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận và đánh giá cao).
         
Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm phục vụ công tác và chủ động thực hiện tốt việc “Số hóa hồ sơ vụ án”, tổ chức tập huấn việc số hóa hồ sơ vụ án cho Kiểm sát viên trong đơn vị.
         
Năm là, đơn vị đã vận dụng triệt để các quy chế phối hợp mà đơn vị đã ký kết làm cẩm nang cho việc tăng cường giải quyết các vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương . Nâng cao vị thế của Ngành kiểm sát đối với chính quyền địa phương và trong hệ thống chính trị của huyện.
Sáu là, tranh thủ kịp thời sự ủng hộ của Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, qua đó đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.
         
Bảy là, thực hiện Quy định nêu gương của Lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện công tác nghiệp vụ, điển hình như: Lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp bằng những việc làm cụ thể; trực tiếp tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường; lấy lời khai, xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự để Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị cùng học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (trong thời điểm báo cáo Lãnh đạo viện đã trực tiếp tham gia xét xử 07 vụ án hình sự, dân sự).
         
Tám là, tăng cường công tác kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị nhằm kịp thời khắc phục sai phạm, thiếu sót; Đây là biện pháp chủ động để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với bộ phận và cá nhân có nhiều hạn chế, yếu kém. Để từ đó Lãnh đạo viện có chỉ đạo kịp thời, tăng hiệu công tác kiểm sát, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ.
         
Chín là, từng Kiểm sát viên, công chức, người lao động xây dựng lộ trình, kế hoạch công tác của cá nhân với những việc làm cụ thể, theo lộ trình thời gian, có giải pháp thực hiện gắn với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, của cơ quan, đơn vị và phải được thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xem đây là cơ sở để đánh giá, phân loại công chức, người lao động dịp tổng kết cuối năm.
         
Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu số 139 của Ngành, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong đợi.

Tác giả bài viết: Lê Xuân Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,022
  • Tháng hiện tại18,498
  • Tổng lượt truy cập170,625
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây