Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Nâng cao vị thế, vai trò của Ngành Kiểm sát trong tình hình mới

Thứ tư - 19/05/2021 20:33 209 0
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành KSND tỉnh Gia Lai nói chung và Viện KSND huyện Đak Pơ nói riêng đã vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các quyền dân chủ của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai, Viện KSND huyện Đak Pơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, công chức, người lao động vững vàng về lập trường chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện KSND huyện Đak Pơ đã có những đóng góp tích cực, nổi bật vào kết quả chung của Hội đồng nhân dân. Đơn vị đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống oan, sai; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án phức tạp, án điểm nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

Trên cơ sở đó, Viện KSND huyện Đak Pơ đã tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự luôn được chú trọng, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, không để xảy ra oan, sai, vi phạm tố tụng; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội và tranh tụng trong xét xử. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong quá trình xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại nhằm bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị Liên ngành cấp trên hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự...; qua đó, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.
                        

Đ/c Phạm Bình An – Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ báo cáo 
kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021

* Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ

- Thứ nhất, Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự:
- Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện KSND huyện Đak Pơ đã tiến hành 37 cuộc trực tiếp kiểm sát trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm; Ban hành 16 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm. Các bản kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, thông qua công tác kiểm sát, đơn vị phát hiện trên địa bàn huyện còn thường xuyên xảy ra một số loại tội phạm như: Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ...nên đơn vị đã kịp thời ban hành các bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm, yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp nhằm làm giảm số lượng các vụ án liên quan tới một số loại tội phạm này. Việc đơn vị kịp thời ban hành các bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm đã góp phần giảm thiểu số lượng loại tội phạm này qua các năm, được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.
Đơn vị kiểm sát chặt chẽ các trường hợp khởi tố và không khởi tố; Phối hợp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra giải quyết các vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra việc làm oan người vô tội.
Qua công tác kiểm sát đơn vị đã ban hành 07 bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được chấp nhận. Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát luôn luôn đạt tỷ lệ 100%. Không có vụ án nào quá hạn luật định, số bị can truy tố đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã xác định được 24 vụ án điểm. Qua công tác kiểm sát hoạt động xét xử, đơn vị đã ban hành 06 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được chấp nhận. Đơn vị đã phối hợp với Tòa án tổ chức tổng cộng 32 phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó có 11 phiên tòa xét xử được thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ, hình ảnh tại phiên tòa; 26 phiên tòa xét xử lưu động.
- Trong nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ tổng cộng 20 cuộc. Ban hành 06 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được chấp nhận. Trong quá trình kiểm sát trực tiếp đơn vị đều mời đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tham gia giám sát theo quy chế phối hợp.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tất cả các bản án của Tòa án có hiệu lực đều được đưa ra thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự 27 cuộc, đã ban hành 16 bản kiến nghị, 01 bản Kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các bản kháng nghị, kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục.

- Thứ hai, Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự : Đơn vị đã chủ động thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; kiểm sát 100% thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp, tham gia 100% các phiên Tòa thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định, tham gia 100% các phiên họp giải quyết vụ việc.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã phối hợp tổ chức 11 phiên tòa rút kinh nghiệm; Ban hành 07 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động. Các bản kiến nghị được chấp nhận khắc phục.
Thông qua công tác kiểm sát, hàng năm đơn vị kịp thời phát hiện và ban hành các bản kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và tích cực hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết các vụ án được đảm bảo theo quy định. Các Kiến nghị phòng ngừa của đơn vị góp phần làm cho quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại...trên địa bàn huyện được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người dân và đảm bảo thời hạn giải quyết vụ, việc theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Viện kiểm sát đã kiểm sát 100% các quyết định về thi hành án dân sự nhằm bảo đảm các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành kịp thời, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, cơ quan Nhà nước, bảo đảm sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 06 cuộc, ban hành 07 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các bản kiến nghị được chấp nhận.

- Thứ ba, Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp: Trong nhiệm kỳ 2016-2021 nhờ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành kiểm sát, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương nên không có trường hợp nào khiếu kiện đông người. Đơn vị đã trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp và ban hành các bản Yêu cầu tự kiểm tra việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

* Bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương như:
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cơ sở thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác tham mưa cho cấp ủy đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Bộ luật hình sự năm 2015; Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật dân sự năm 2015; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vừa tạo không khí sôi nổi trong nghiên cứu, học tập các đạo luật mới đến toàn thể cán bộ, người lao động của đơn vị để qua đó triển khai áp dụng Luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao và qua đó cũng nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Qua đó nhằm nâng cao vị thế của Ngành tư pháp trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Tuyên truyền Hiến pháp và các đạo luật mới tại xã, thị trấn

 
Ngoài ra đơn vị thường xuyên phối hợp tiến hành tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện về các quy định của pháp luật về Luật giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện giải đáp thắc mắc của người dân góp phần nâng cao nhận thức và việc chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện. Riêng đối với ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (ngày 23/5/2021) đạt kết quả, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm vững Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để nâng cao sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm tự giác của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong thực hiện công tác bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của Nhân dân ta.


Tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 
Phối hợp với các cơ quan liên quan cùng thực hiện các giải pháp để giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nâng cao chất lượng đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo. Hàng năm đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ hưu trí hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua Viện KSND huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế, ngăn ngừa thấp nhất tình trạng bệnh dịch lây lan. Kịp thời quán triệt các văn bản mới về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid 19 tại công sở

 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp: Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, xét xử được tăng cường; chú trọng thực hiện các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn, tiến hành số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ...Qua đó, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên.
Để đạt được những thành tích đó, Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị phải thực hiện có hiệu quả những nội dung:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
- Mỗi cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.
- Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định để thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
- Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và năm đức tính của người cán bộ kiểm sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những việc làm đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, lợi ích của nhân dân.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước, những đóng góp quan trọng của ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói riêng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, Viện KSND huyện Đak Pơ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp. Tập trung công tác xây dựng, tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện KSND huyện Đak Pơ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Phạm Bình An

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,800
  • Tháng hiện tại18,276
  • Tổng lượt truy cập170,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây