Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Gia Lai Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 30/09/2021 20:23 459 0
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương pháp, cách làm, gắn với việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành.
Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch chỉ đạo toàn Ngành thực hiện công tác PBGDPL năm 2021, gồm: Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 (Số 01/KH-VKS ngày 15/01/2021) chỉ đạo các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 17 VKSND cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời yêu cầu quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 của VKSND tối cao và của VKSND tỉnh (Kế hoạch số 83/KH-VKS ngày 01/02/2021). Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021).
 
1
Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu quán triệt, chỉ đạo Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Xác định đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị của Ngành, từ cấp ủy, ban lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ, Chi hội Luật gia... đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh. Coi công tác tuyên truyền, PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Do vậy, ngoài việc quán triệt đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thì công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nội dung trọng tâm của Ngành, nhất là việc học tập, quán triệt những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Điển hình như: 100% cán bộ, công chức và người lao động ký bản cam kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và bản cam kết, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thi đua thực hiện văn hóa công sở, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, của quần chúng nhân dân và phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng và phát triển 10 mô hình tuyên truyền, PBGDPL, cụ thể như:
(1). Mô hình xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống (với 30 Tủ sách pháp luật trên 2.000 đầu sách, báo, tạp chí…chuyên ngành Luật).
(2). Mô hình Tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Gia Lai (với hơn 80 đầu sách điện tử hệ thống hóa văn bản pháp luật theo chuyên ngành, theo nhóm lĩnh vực và theo chủ đề…).
(3). Mô hình tổ chức “Ngày học tập” 01 buổi/tháng tại tất cả các đơn vị thuộc Viện KSND hai cấp (quán triệt, cập nhật nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản nghiệp vụ của Ngành…).
(4). Tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ và Hội nghị học tập, quán triệt văn bản pháp luật mới (định kỳ hằng năm, tổ chức ít nhất 08 Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ và một số Hội nghị quán triệt, học tập).
(5). Mô hình “Thư viện điện tử” được xây dựng và phát triển trên 02 nền tảng: thứ nhất, trên Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh; thứ hai, trên Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ” (tạo một địa chỉ chung, đăng tải văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm của ngành để tất cả cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp cùng tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ).
(6). Lồng ghép công tác PBGDPL với việc “Sinh hoạt chuyên đề” hằng tháng, quý của Đảng bộ và các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh và các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi hội Luật gia, của Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công, Chi đoàn thanh niên. Kết hợp với việc tích cực tham gia nhiều Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật và các cuộc thi khác do cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức (đạt 01 giải Nhất và 02 giải Ba tại Kỳ thi thứ tư, cuộc thi tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước).
3
Đảng viên, công chức Viện KSND tỉnh Gia Lai tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1941 – 05/6/2021)”
(7). Mô hình PBGDPL qua Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh, với việc cung cấp thông tin, đăng tải tin, bài để tuyên truyền, PBGDPL và các hoạt động công tác của Viện KSND hai cấp. Trong đó, tạo lập, định hướng theo chuyên trang, chuyên mục, theo thời gian, thời điểm và theo các đợt cao điểm để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2021 đã mở thêm chuyên mục “Bản tin kiến nghị phòng ngừa tội phạm”. Nhằm phản ánh đến các cơ quan hữu quan, cơ quan có trách nhiệm có những giải pháp kịp thời khắc phục, phòng ngừa các loại tội phạm.
(8). Tăng cường thông báo phương pháp, cách làm hay, nhân rộng mô hình làm tốt của các tập thể, cá nhân trong công tác PBGDPL trong toàn Ngành để các đơn vị cùng nghiên cứu, học tập, tham khảo, vận dụng để nâng cao chất lượng công tác này.
(9). Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, PBGDPL; mở rộng việc PBGDPL trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Zalo, Youtube; đa dạng về hình thức, phương pháp tiếp cận để PBGDPL trong Nhân dân.
Đã xây dựng và tiếp tục duy trì fanpage Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trên mạng xã hội Facebook (www.facebook.com/vksgl) để tuyên truyền pháp luật; 17/17 Viện KSND cấp huyện đã xây dựng fanpage của đơn vị để tuyên truyền PBGDPL. Bên cạnh đó, đã xây dựng và thiết lập kênh youtube để lưu trữ trên 60 Video Clip các hoạt động của Viện kiểm sát nhân hai cấp tỉnh Gia Lai, đồng thời góp phần giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ngành tới đông đảo người dân.
(10). Xây dựng các chuyên trang trọng điểm như: “Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; “Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Trong đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã đăng tải gần 100 tin, bài và hơn 200 bức ảnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành trước, trong, sau bầu cử và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Với việc triển khai 10 mô hình tuyên truyền, PBGDPL nêu trên, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền và PBGDPL của VKSND tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất và hiệu quả. Viện KSND tỉnh đã tổ chức 01 Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI trong thời gian 01 ngày và 01 Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 02 ngày, với 05 chuyên đề được trình chiếu qua 04 Video do Trung ương phát hành (100% cán bộ, công chức, người lao động (73 đ/c) tham gia quán triệt, học tập tại 02 Hội nghị này). 100% cán bộ, công chức, người lao động của VKSND tỉnh được tham dự và nghe Lãnh đạo Viện KSND tỉnh quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản pháp luật mới. VKSND tỉnh đã tổ chức 09 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác và chỉ đạo thực hiện văn bản pháp luật của Ngành, Hội nghị tập huấn các khâu công tác và văn bản pháp luật mới (trên 200 lượt công chức tham dự). Sao gửi hàng trăm văn bản luật, dưới luật và văn bản có liên quan đến các đơn vị để kịp thời triển khai cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Ngoài ra, còn cung cấp, gửi tới các đơn vị trực thuộc nhiều văn bản pháp luật thông qua “Mạng nội bộ” của Viện kiểm sát tỉnh và thư điện tử.
4
Đảng viên, công chức VKSND tỉnh nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng qua màn hình công chiếu các Video do Trung ương phát hành
Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Luật PBGDPL cũng được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc PBGDPL cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật), PBGDPL cho người lao động trong các doanh nghiệp (Điều 18 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật), PBGDPL cho nạn nhân bạo lực gia đình (Điều 19 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật) được thực hiện thường xuyên thông qua công tác kiểm sát xét xử 1.153 vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đã trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 10.000 lượt người là những người có mặt tại phiên tòa, đồng thời là những nhóm đối tượng thuộc diện PBGDPL theo quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
5
Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Gia Lai thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án 106 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”
Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 30 lần tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam. Qua đó, đã phổ biến, giáo dục pháp luật cho 3.181 lượt người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù theo quy định tại Điều 21 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã trực tiếp kiểm sát tại 59 lượt xã, phường, thị trấn, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 636 lượt người bị phạt tù được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trong năm 2021, Viện KSND hai cấp đã phối hợp với các ngành Tòa án nhân dân, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Đoàn thanh niên, các Trường trung học phổ thông... để tổ chức 06 phiên tòa giả định xét xử các vụ án hình sự về cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trốn tránh nghĩa vụ quân sự, hủy hoại rừng, tác hại của ma túy... để tuyên truyền, PBGDPL cho trên 3.000 học sinh các Trường trung học phổ thông và người dân các thôn, làng tại các địa phương (Pleiku, Đak Đoa, Đăk Pơ, Ia Pa, Chư Păh) theo quy định tại Điều 23 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật . Đặc biệt, tại Đak Đoa đã ứng dụng công nghệ thông tin, quay 01 video clip về phiên tòa giả định để tuyên tuyền, PBGDPL tới nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.
6
Phiên tòa giả định tại 01 Trường THPT của huyện Đak Pơ
Bên cạnh đó, Ngành còn chú trọng lồng ghép công tác PBGDPL qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp trên 170 lượt người dân và nhiều lần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Đã trực tiếp giải thích, cung cấp thông tin, văn bản pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Qua đó hòa giải, tháo gỡ và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tranh chấp, khiếu kiện…
7
Kiểm sát viên trực tiếp trao đổi, hướng dẫn pháp luật cho người dân tại làng Ó, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông
Ngoài ra, Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố còn tăng cường tuyên truyền, PBGDPL thông qua công tác phụ trách thôn, làng trọng điểm: được cấp ủy địa phương giao phụ trách các thôn, làng trọng điểm, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; giúp địa phương xây dựng Tủ sách pháp luật; thường xuyên hỗ trợ, cung cấp bổ sung các văn bản pháp luật và các số báo của Ngành cho cán bộ và Nhân dân tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Với nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới nêu trên, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL được tăng cường, hiệu quả công tác PBGDPL được nâng lên, mở rộng về phạm vi và chuyên sâu hơn về nội dung, hình thức; phương pháp tổ chức, tiếp cận đa dạng và phong phú; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào việc biên tập, xây dựng chương trình, kế hoạch và các phần mềm phục vụ công tác PBGDPL. Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL của VKSND tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập440
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm438
  • Hôm nay32,669
  • Tháng hiện tại489,119
  • Tổng lượt truy cập9,022,075
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây