Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Hiệu quả từ 6 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ ba - 21/03/2023 04:17 203 0
Trong những năm qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai đã quan tâm, sát sao trong việc chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác và Hướng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để triển khai trong toàn ngành Kiểm sát Gia Lai.
Nội dung đã bám sát yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và các Kế hoạch, Chương trình; Hướng dẫn công tác về ứng dụng công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin VKSND tối cao, trọng tâm là:

(1) VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-VKS về công tác kiểm sát năm 2022, trong đó xác định một trong những công tác trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ truyền hình để xây dựng video clip báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo tại các Hội nghị do Viện KSND tỉnh Gia Lai chủ trì. Tiếp tục nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thống kê; cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu, bảo đảm kết nối liên thông, minh bạch trong quản lý hoạt động của toàn Ngành.

 (2) Ban hành nhiều văn bản đôn đốc và triển khai đầy đủ các thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác, đáp ứng yêu cầu bảo mật.

1
Phiên tòa hình sự áp dụng số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh

(3) Tiếp tục triển khai các thông báo về phương pháp, cách làm hay trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện “Số hóa hồ sơ” vụ án hình sự; phối hợp với Tòa án thực hiện “Số hóa hồ sơ”, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; thực hiện khâu đột phá “Nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”.

2
Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm sát viên VKSND tỉnh Gia Lai

Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nêu trên, trong năm 2022, việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số của ngành Kiểm sát Gia Lai đã có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành, cụ thể như:

 (1) Ứng dụng “Thư viện điện tử” và “Tủ sách pháp luật điện tử” trên Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
Ứng dụng này được đưa vào sử dụng từ ngày 01/02/2016, thường xuyên cập nhật thêm sách điện tử mới hằng năm, đến nay đã hệ thống và xuất bản được trên 90 đầu sách điện tử hệ thống văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm của Viện KSND cấp cao, Viện KSND tối cao. Các sách điện tử được thiết kế định dạng “CHM” và “PDF”, có tạo bookmarks - mục lục - rất thuận tiện cho việc đọc và tra cứu.
Về ưu điểm: khắc phục được những hạn chế của Tủ sách pháp luật truyền thống, đáp ứng được tối đa về sự thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, Kiểm sát viên; phục vụ có hiệu quả cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành, nhất là tại các phiên tòa số hóa hồ sơ và phiên tòa xét xử trực tuyến; tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu và tiết kiệm chi phí mua sách in và văn bản pháp luật được bán dưới dạng sách in (thống kê ước lượng mỗi năm sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu tiền mua sách in cho toàn ngành Kiểm sát Gia Lai).
Trang thiết bị cần thiết: máy tính kết nối internet , phần mềm ứng dụng của Microsoft Office 2013, Foxit Reader, PDF Candy Desktop, Power CHM.

3
Hình ảnh 01 sách điện tử định dạng PDF trong Tủ sách pháp luật điện tử của Viện KSND tỉnh Gia Lai
 
4
Hình ảnh 01 sách điện tử định dạng PDF trong Tủ sách pháp luật điện tử 
của Viện KSND tỉnh Gia Lai
 
Nội dung cụ thể của Tủ sách pháp luật điện tử: xuất phát từ thực tiễn công tác pháp luật của các cơ quan tư pháp nói chung, thực tiễn công tác của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng và nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật của mọi người dân trên tinh thần “quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân” theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời để thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng, thực thi pháp luật của cán bộ, công chức tại các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ pháp luật (Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Thi hành án, Thanh tra…) và nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề, lĩnh vực…, để bất kỳ ai có nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về pháp luật cũng có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng để cập nhật kiến thức pháp luật cho bản thân và gia đình.
Các đầu sách điện tử hệ thống văn bản pháp luật điển hình có trong tủ sách pháp luật gồm Hiến pháp; các bộ luật về Hình sự, Dân sự, Hành chính, Hôn nhân và Gia đình; Luật Đất đai ….và đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành (gần 800 văn bản các loại gồm Nghị định, Thông tư liên tịch; Quy chế, Quy định, Chỉ thị chuyên đề nghiệp vụ của Viện trưởng Viện KSND tối cao; tuyển tập Án lệ và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…, có văn bản từ năm 1945 đến nay); Sách điện tử được phân theo theo chủ đề các luật đều kèm theo văn bản hướng dẫn thi hành từng lĩnh vực.
Các văn bản định dạng file PDF và file Word được lấy từ nguồn tài liệu điện tử trên các cổng thông tin của Nhà nước, các Bộ, Ngành, Trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các trang uy tín như: Thư viện pháp luật, Luật Việt Nam, trang Web của Ngành…

(2) Mô hình “Số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa”: mô hình này đã được VKSND hai cấp đã thực hiện từ năm 2020. Đến nay việc số hóa hồ sơ vụ án đã được thực hiện tại 100% đơn vị Viện kiêm sát hai cấp (17/17 đơn vị cấp huyện và các phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát tỉnh). Tại nhiều đơn vị, 100% hồ sơ nghiệp vụ hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại – lao động... đã được số hóa. Năm 2022, VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Tòa án tổ chức 172 phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh (hình sự: 129; dân sự: 43).
 
5
Phiên tòa hình sự áp dụng số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
 
Viện KSND tỉnh Gia Lai sử dụng các ứng dụng phần mềm văn phòng của Microsoft như Word, Excel, Power Point để lập “Hồ sơ điện tử”, tạo mục lục, đường dẫn, liên kết đến tài liệu, chứng cớ đã sao chụp – Hyperlink.
Tại giai đoạn điều tra: thực hiện số hóa hồ sơ các tài liệu, chứng cứ (scan, sao chụp văn bản tố tụng, tài liệu, chứng cứ...theo định dạng PDF hoặc các định dạng ảnh, file video, file âm thanh theo trình tự. Tiếp đó, tiến hành số hóa những văn bản tố tụng, chứng cứ do Viện kiểm sát ban hành và thu thập.
Tại giai đoạn truy tố: Số hóa các Quyết định, Lệnh, Cáo trạng, các văn bản giao nhận các văn bản tố tụng của Viện kiểm sát
Lập hồ sơ điện tử trên ứng dụng Word hoặc Excel hoặc Power Point theo trình tự Bản trích cứu, tài liệu số hóa tại các bước trên và có sự bổ sung, biên tập (cắt, nối, chỉnh sửa file) phù hợp với Đề cương xét hỏi, Bản dự kiến tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa khi xét hỏi, tranh luận. Sau đó, tạo mục lục hoặc Đề cương Hồ sơ điện tử, đường dẫn và thực hiện việc liên kết (hyperlink) giữa mục lục hoặc đề cương đến dữ liệu đã số hóa, đã biên tập và đã chuẩn bị hoặc đã đưa vào dự kiến để trình chiếu, công bố.
 
6
Phiên tòa dân sự áp dụng số hóa hồ sơ, phối hợp với Tòa án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh
 
Việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa của Kiểm sát viên được thực hiện thời điểm nào, trường hợp nào, tùy thuộc vào từng vụ án, từng tình huống phát sinh trong quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và hoạt động này được Kiểm sát viên thực hiện ở phần “Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa” quy định tại Mục V của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên mục đích cuối cùng là để xác định sự thật của vụ án (Điều 15 BLTTHS); trình bày, tranh luận, làm rõ chứng cứ, các tình tiết, nội dung vụ án tại phiên tòa (Điều 26 BLTTHS); để đối đáp đến cùng từng ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa (Khoản 2 Điều 322 BLTTHS)

 (3) Mô hình “Cuộc họp 3 ngành không giấy”: Cuộc họp 3 ngành không giấy bản chất là một cuộc họp 3 ngành như bình thường nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết những vụ án phức tạp, dấu hiệu cấu thành không rõ ràng, dễ tranh chấp tội danh. Nhưng điểm khác biệt cơ bản với cuộc họp 3 ngành như bình thường là việc Kiểm sát viên trình chiếu các sơ đồ hóa nội dung vụ án thông qua sơ đồ tư duy trên nền tảng Microsoft Excel thể hiện nội dung vụ việc đồng thời có tạo siêu liên kết (hyperlink) các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập trong các giai đoạn tố tụng đã được số hóa (việc trình chiếu tương tự như trình chiếu tài liệu chứng cứ đã được số hóa tại phiên tòa hình sự), ….
 
7
Hình ảnh 01 cuộc họp 3 ngành không giấy của VKSND huyện Kông Chro
 
Các tài liệu phục vụ cuộc họp được truy xuất, đưa ra xem xét một cách nhanh chóng không cần phải tìm tài liệu trong hồ sơ giấy như cách thông thường, phục vụ kịp thời việc nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá các nội dung cần bàn tại cuộc họp. Việc trình chiếu tài liệu bằng hình ảnh sẽ phản ánh đầy đủ diễn biến vụ án, vụ việc; phản án đầy đủ động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội trong vụ án hình sự, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ… giúp cho lãnh đạo 3 ngành (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc chung, thống nhất chủ trương, chỉ đạo đối với cán bộ của đơn mình trong phối hợp giải quyết vụ án, vụ việc giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

 (4) Một số ứng dụng khác đơn vị tự xây dựng trên nền tảng Microsoft Excel, như: “Phần mềm quản lý giải quyết tin báo về tội phạm”; “Phần mềm quản lý án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra”; “Phần mềm quản lý án hình sự, dân sự”; “Phần mềm quản lý việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ”; “Phần mềm quản lý hồ sơ số hóa”; “Quy trình thực hiện số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tài phiên tòa”; “Phần mềm trích cứu hồ sơ”...
Tất cả các phần mềm trên được tạo ra dựa trên nền tảng Microsoft Excel định dạng sẵn các hàm tính toán (như hàm “COUNTIF” để đếm và lấy dữ liệu cần thiết trong vùng dữ liệu), trích lọc dữ liệu, …Các phần mềm trên mang lại 05 hiệu quả thiết thực như:
Một là, giúp kiểm sát việc giải quyết các tin báo, các vụ án hình sự, dân sự và kiểm sát các yêu cầu của VKS đã ban hành đối với các cơ quan hữu quan đã thực hiện hay chưa, có quá hạn hay không để đôn đốc giải quyết kịp thời.
Hai là, tạo hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất trong việc tổng hợp báo cáo số liệu của đơn vị về các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tổng hợp những vi phạm, thiếu sót trong các lĩnh vực đã kiểm sát đối với từng vụ, việc cụ thể nhằm tham mưu lãnh đạo viện ban hành các kiến nghị, kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan.
Ba là, giúp Kiểm sát viên nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn khi thực hành quyền công tố trong quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đến giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, ví dụ như: kiểm sát viên có thể báo cáo án thông qua sơ đồ tư duy, trích cứu vụ án nhanh chóng, xây dựng đề cương xét hỏi một cách logic nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự bảo đảm khách quan, chính xác và thuyết phục cao hoàn toàn tự chủ mà không dựa vào hồ sơ giấy.
Bốn là, các đồng chí lãnh đạo Viện thuận lợi khi nghe báo cáo án, kịp thời có chủ trương, chỉ đạo với Kiểm sát viên. Đồng thời, dễ dàng quản lý về chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành; xây dựng lề lối làm việc khoa học.
Năm là, đối với công tác lưu trữ, khai thác hồ sơ số hóa có thể thay thế hoàn toàn phương pháp lưu trữ, khai thác truyền thống do không gian lưu trữ được phân loại, sắp xếp một cách có khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu, theo dõi, tính toán và truy xuất dữ liệu của bảng tính một cách nhanh chóng khi cần thiết, thời gian tồn tại lâu dài.

(5) Phần mềm Quản lý án hình sự do đơn vị tự xây dựng trên nền Microsoft Access:
Phần mềm Quản lý án hình sự được VKSND tỉnh Gia Lai xây dựng trên nền tảng phần mềm và ứng dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access và đưa vào sử dụng từ năm 2013. Mục đích của ứng dụng này là để phục vụ công tác quản lý án hình sự do các đơn vị cấp phòng, cấp huyện thụ lý và soạn thảo các lệnh, quyết định tố tụng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân. Phần mềm Quản lý án hình sự gồm 03 nội dung chủ yếu: Một là, Table (bảng) sẽ bao gồm các bảng nhỏ nội dung liên quan đển tin báo, vụ án gồm: nội dung vụ án, lý lịch bị can, các quyết định tố tụng; hai là, Queries (truy vấn) dùng để tạo mối liên kết giữa các bảng trong Table để soạn thảo các quyết định tố tụng, lệnh thông qua chức năng Mailings của Word; ba là, Reports (báo cáo) dùng để phục vụ công tác báo cáo.

(6) Ứng dụng làm Video Clip sơ kết, tổng kết, liên ngành
Xuất phát từ yêu cầu công tác của Ngành và cải cách, đổi mới việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo qua việc báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề bằng video clip, từ năm 2021, VKSND tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng nghiên cứu, sử dụng các nền tảng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và các ứng dụng của công nghệ truyền hình để biên tập, xây dựng các video clip báo cáo sơ kết, tổng kết của Ngành, báo cáo tổng kết liên ngành tư pháp của tỉnh và một số video clip tuyên truyền, giới thiệu về phương pháp, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt...
Công cụ sử dụng để ứng dụng biên tập video bao gồm các phần mềm như: Wondershare Filmora 9.0.7.2; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để đọc lời bình cho video: DragonSpeak3.0.1. Về hiệu quả: VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng 07 Video Clip để phục vụ Hội nghị sơ kết, tổng kết và đưa tin, giới thiệu về các đơn vị, hoạt động của VKSND hai cấp. Tạp chí Kiểm sát (kiemsat online) đã đăng 02 video Clip của Gia Lai trên trang Kiemsat online [1].
Những kết quả đạt được từ 06 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số của VKSND tỉnh Gia Lai đã bước đầu đã đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp và yêu cầu nghiệp vụ tại các đơn vị, đặc biệt là chưa phải đầu tư nhiều kinh phí; các ứng dụng này dễ dàng sử dụng, tùy chỉnh theo người sử dụng, chưa yêu cầu máy tính cấu hình cao, sử dụng trên mạng LAN, không hạn chế số lượng người sử dụng; phục vụ đắc lực cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Kết quả này đã được Cục Công nghệ thông tin VKSND tối cao khảo sát, đánh giá và kết luận tại văn bản số 243/TB-VKSTC ngày 18/11/2022 của VKSND tối cao thông báo về kết quả khảo sát về ứng dụng công nghệ thông tin tại VKSND tỉnh Gia Lai. Đây là tiền đề để ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trên mọi lĩnh vực công tác trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Duy - Phạm Hoàng Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay7,487
  • Tháng hiện tại23,404
  • Tổng lượt truy cập12,777,369
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây