Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự thông qua công tác kiến nghị

Thứ hai - 27/12/2021 03:34 1.043 0
Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2021.
Thông qua kết quả công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tổng hợp những vi phạm trong công tác thi hành án hình sự xảy ra tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần được kiểm tra, chỉ đạo, có giải pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
- Thứ nhất, việc lập sổ theo dõi người chấp hành án: Ủy ban nhân dân xã không lập sổ theo dõi hoặc đã lập sổ theo dõi người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, sổ theo dõi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng không đúng mẫu sổ quy định tại Thông tư số: 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng.
- Thứ hai, việc thực hiện yêu cầu người chấp hành án cam kết và viết bản tự khai lý lịch: Trong hồ sơ quản lý, giám sát của Ủy ban nhân dân xã không có bản cam kết chấp hành án, không có lý lịch tự khai của người chấp hành án.

Trực tiếp kiểm sát Thi hành án hình sự tại UBND xã

- Thứ ba, việc yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình: Ủy ban nhân dân xã không yêu cầu bị án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, trong đó có nghĩa vụ nộp án phí.
- Thứ tư, việc thực hiện nhận xét, báo cáo trong quá trình chấp hành án:
+ Người nhận xét và ký xác nhận vào các bản tự nhận xét việc chấp hành án của bị án không phải là người được phân công trong quyết định phân công công an xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng là không đúng theo quy định pháp luật.
+ Bản tự nhận xét việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng của người chấp hành án và Bản nhận xét quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Ủy ban nhân dân xã lấy mốc thời gian không đúng với quy định của pháp luật.
+ Người chấp hành án chưa chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của mình nhưng trong các bản nhận xét việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Ủy ban nhân dân xã đều nhận xét quá trình chấp hành án của bị án là chấp hành tốt và đầy đủ nghĩa vụ là là không đúng quy định pháp luật.
Đối với những tồn tại, thiếu sót nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ nhận thấy có một phần trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Đak Pơ trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ trong công tác thi hành án hình sự đối với Ủy ban nhân dân và Công an các xã trên địa bàn huyện.
Để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Đak Pơ được thực hiện đúng quy định của pháp luật và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án hình sự trong năm 2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã ban hành văn bản kiến nghị số: 01/KN-VKS ngày 15/12/2021 yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự - Công an huyện Đak Pơ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với Ủy ban nhân dân và Công an các xã trên địa bàn huyện; Xây dựng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác này cho Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết