Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Đăk Pơ: Sáng kiến, cách làm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án hình sự

Thứ năm - 24/02/2022 23:28 1.070 0
Xác định công tác Thi hành án hình sự là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Trong những năm qua, khâu công tác này luôn được Lãnh đạo Ngành, Lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo, từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, gắn với các chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện nên chất lượng công tác này mỗi ngày một nâng cao, góp phần vào kết quả công tác chung của toàn ngành. Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đak Pơ nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung, Viện KSND huyện Đak Pơ đã xây dựng và thực hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay, điển hình như “Xây dựng chuyên đề tổng hợp những tồn tại, thiếu sót của UBND các xã qua các đợt kiểm sát của Viện kiểm sát để tổ chức tập huấn cho UBND và Công an cấp xã”.

Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án hình sự tại huyện Đak Pơ

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý
1.1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Thông tư liên tịch số: 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; số: 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng; số: 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về giải quyết trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Số 03 và 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021; Hướng dẫn số: 03/HD-CQQLTHAHS ngày 05/4/2019...
1.2 Sự cần thiết đối với ngành Kiểm sát
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện xây dựng kế hoạch, chương trình tập huấn những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc biệt là chuyên đề tổng hợp những tồn tại, thiếu sót điển hình, thường xuyên lặp đi lặp lại trong quá trình Viện KSND huyện Đak Pơ tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện để xây dựng chuyên đề tập huấn đối với Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an và cán bộ công an xã được phân công trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Đak Pơ mang lại hiệu quả trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, công tác kháng nghị, kiến nghị của viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.
1.3. Sự cần thiết đối với Cơ quan THAHS – Công an huyện
Việc phối hợp tập huấn những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc biệt là chuyên đề tổng hợp những tồn tại, thiếu sót điển hình, thường xuyên lặp đi lặp lại góp phần giúp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện thực hiện việc quán triệt triển khai các văn bản mới về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện việc trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ công an xã trực tiếp đảm nhận việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong công tác thi hành án hình sự để công tác này được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.
1.4. Sự cần thiết đối với UBND và Công an cấp xã
Thông qua việc tập huấn những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc biệt là chuyên đề tổng hợp những tồn tại, thiếu sót điển hình, thường xuyên lặp đi lặp lại của các đơn vị UBND cấp xã hàng năm giúp UBND xã và Công an xã kịp thời tiếp cận và nắm bắt những quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Bên cạnh đó, thông qua công tác tập huấn, đại diện UBND và Công an xã thấy được một số tồn tại, thiếu sót điển hình mà các xã thường gặp phải trong việc thi hành án hình sự để kịp thời khắc phục; được trực tiếp trao đổi với cán bộ Cơ quan Thi hành án hình sự và Viện kiểm sát về những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong việc thi hành án hình sự tại cộng đồng, qua đó cán bộ trực tiếp đảm nhận thực hiện công tác thi hành án hình sự tại các xã được giải đáp kịp thời, đầy đủ để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng có hiệu quả các quy định của pháp luật trong việc thi hành án hình sự.
II. Thực tiễn triển khai thực hiện tại huyện Đak Pơ
2.1. Đối với Viện KSND huyện Đak Pơ
- Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát: Hàng năm, đơn vị đề ra chỉ tiêu tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện ít nhất 02 cuộc; Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự trên 80% số lượng các Ủy ban nhân dân xã có bị án trên địa bàn huyện...
- Cử cán bộ thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các văn bản mới quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng để nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn công tác.
- Hàng quý, 6 tháng và 01 năm tiến hành tổng hợp các tồn tại, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự trong các cuộc trực tiếp kiểm sát để xây dựng chuyên đề tập huấn, tài liệu để hướng dẫn thực hiện công tác thi hành án hình sự.
- Phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện tổ chức 01 năm 01 lần Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự, các điểm mới của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn; Trao đổi, hướng dẫn đối với Công an cấp xã về những tồn tại, thiếu sót còn gặp phải trong năm.
Chuyên đề tập huấn công tác thi hành án hình sự được tổng hợp từ các điểm mới Luật và các văn bản hướng dẫn công tác Thi hành án hình sự tại cộng đồng; Tổng hợp những tồn tại, thiếu sót của Ủy ban nhân dân xã  thông qua công tác kiểm sát.
2.2. Đối với Cơ quan THAHS – Công an huyện
- Định kỳ tại các cuộc trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự đều cử Lãnh đạo, cán bộ tham gia cùng đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát để kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo cho lực lượng Công an cấp xã trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.
- Định kỳ hàng quý, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tổng hợp các văn bản mới quy định về công tác thi hành án hình sự để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi để vận dụng có hiệu quả các quy định trên thực tiễn.
- Định kỳ hàng năm phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự.
III. Hiệu quả từ việc thực hiện
Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đak Pơ xây dựng chuyên đề và tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công an cấp xã về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, các điểm mới của Luật Thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc biệt là trao đổi, hướng dẫn về những tồn tại, thiếu sót mà Ủy ban nhân dân các xã còn gặp phải trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng mang lại hiệu quả cao. Nội dung chuyên đề tập huấn và việc tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi về công tác thi hành án hình sự được Cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đak Pơ hết sức quan tâm và đánh giá cao; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã và lực lượng công an trực tiếp tham mưu thực hiện công tác thi hành án hình sự đồng tình, ủng hộ và mang lại thực chất, hiệu quả, góp phần hỗ trợ, trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ công tác kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.
IV. Kiến nghị, đề xuất
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án hình sự cần chú trọng công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Thi hành án hình sự. Tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan để phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Định kỳ hàng năm, phối hợp tổng hợp nội dung và xây dựng chuyên đề tập huấn công tác thi hành án hình sự cho Ủy ban nhân dân và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm kịp thời trao đổi, hướng dẫn việc áp dụng thực hiện các quy định mới về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng./.

Tác giả bài viết: Phạm Bình An

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng
Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay3,052
  • Tháng hiện tại180,543
  • Tổng lượt truy cập10,952,403
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây