Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Thực hiện những sáng kiến, cách làm hay để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác

Thứ tư - 09/12/2020 04:47 1.273 0
Thực hiện nghiêm chỉ thị của ngành, chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, chỉ tiêu cơ bản công tác Kiểm sát và phương châm công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân đề ra là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, ngày từ những tháng đầu tiên của năm 2020
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động Tư pháp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai trong năm 2020.

Từ đầu năm 2020 Lãnh đạo Viện KSND huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã có những biện pháp, cách làm cụ thể nhằm đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động Tư pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ.
 
Viện KSND huyện Đak Pơ triển khai Kế hoạch công tác
 
* Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/9/2020, đơn vị đã kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tổng số: 54 tin báo; đã kiểm sát giải quyết: 54 tin; Hiện còn: 00 tin.
Đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 07 đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (Cơ quan điều tra: 01; Hạt Kiểm lâm huyện: 01; Công an xã: 05) đã ban hành: 02 kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm (Công an xã Phú An và Hạt Kiểm lâm huyện); Tiến hành rà soát các vụ việc nổi trội, thường xuyên xảy ra trên địa bàn, ban hành 02 kiến nghị chủ tịch UBND huyện Đak Pơ trong việc phòng ngừa tội trộm cắp tài sản và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện. Các bản kiến nghị đã được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục vi phạm.
 
* Kiếm sát điều tra, truy tố, xét xử:
+ Kiểm sát điều tra: Tổng số: 25 vụ/ 32 bị can; Đã giải quyết: 22 vụ/ 28 bị can; Hiện còn: 03 vụ/ 04 bị can.
Qua công tác kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Đak Pơ, đơn vị đã ban hành 01 bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm pháp luật. Bản kiến nghị đã được Cơ quan điều tra chấp nhận khắc phục vi phạm.
+ Truy tố: Tổng số: 17 vụ/ 26 bị can; Đã giải quyết: 16 vụ/ 25 bị can; Hiện còn: 01 vụ/ 01 can.
+ Kiểm sát xét xử: Tổng số: 17 vụ/ 26 bị can; Đã giải quyết: 17 vụ/ 26 bị can; Hiện còn: 00 vụ/ 00 bị can. Đơn vị đã ban hành 02 bản kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác xét xử án hình sự, đã được Tòa án chấp nhận khắc phục vi phạm.
Hàng tháng đơn vị chủ trì họp ba ngành, đã xác định được 04 vụ án điểm; tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm, 06 phiên tòa thực hiện số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Lãnh đạo Viện đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 03 phiên tòa.
 

Chủ trì họp ba ngành giải quyết án và xác định án điểm
 
* Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam: Đơn vị đã kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đã tiến hành kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đak Pơ (03 cuộc); đã ban hành 03 bản kiến nghị riêng, yêu cầu Nhà tạm giữ khắc phục vi phạm  trong công tác tạm giữ, tạm giam. Các bản kiến nghị đã được Nhà tạm giữ chấp nhận khắc phục vi phạm.
* Công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự: Đơn vị đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ 100% các Quyết định thi hành án hình sự; Tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự: 01 cuộc; UBND xã; 05 cuộc, ban hành 01 bản kháng nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ hủy quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù trái pháp luật, 06 bản kiến nghị riêng, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự (Cơ quan THAHS huyện: 02; Tòa án: 01; UBND xã Tân An, Cư An và Phú An: mỗi nơi 01).
 
* Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mai, lao động, hành chính và các việc khác…
Đơn vị đã tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành 02 bản kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm trong việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mai, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật, 01 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, các bản kiến nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục vi phạm.
 
* Công tác kiếm sát việc thi hành án dân sự:
- Đơn vị đã tham gia cùng Đoàn kiểm sát của Viện KSND tỉnh Gia Lai (Phòng 8) tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án hình sự tại Chi cục Thi hành án hình sự huyện Đak Pơ, tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Ban hành 02 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, các bản kiến nghị đã được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục.
 
* Công tác tuyên truyền: Trong năm 2020 với việc kỷ niệm nhiều ngày Lễ lớn của Đất nước, của Ngành. Lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm tới công tác tuyên tuyền của đơn vị, khuyến khích cán bộ, kiểm sát viên, công chức trong đơn vị thường xuyên đưa tin về các hoạt động của đơn vị, thực hiện xây dựng những bài viết nghiên cứu, trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ có chất lượng được Trang thông tin Viện KSND tỉnh Gia Lai, Báo BVPL, Tạp chí Kiểm sát và các Cơ quan báo chí khác đăng tải. Đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các làng, xã trên địa bàn huyện (Đã thực hiện 02 buổi tuyên truyền pháp luật). Đơn vị tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm thành lập Ngành kiểm sát nhân dân” với 01 bài dự thi tập thể, 08 bài thi cá nhân, 04 bài thi viết “chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”. Tham gia viết bài giải báo chí toàn quốc và xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 trong Ngành Kiểm sát nhân dân với 09 bài viết.
Đơn vị đang tiến hành phối hợp xây dựng phiên tòa giả định về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” để thực hiện tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trên địa bàn huyện chấp hành việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự kiến thực hiện trong tháng 11 năm 2020.

* Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19: Nhận thức được mức độ nguy hiểm và tầm quan trọng của dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Ngành, các cấp về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở đơn vị, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được những kết quả trên, Tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ, công chức và người lao động Viện KSND huyện Đak Pơ đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả những sáng kiến, cách làm hay như sau:

Một là, Ngay từ đầu năm đơn vị tiến hành xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị, Kế hoạch của từng khâu công tác. Mỗi cán bộ làm nghiệp vụ xây dựng kế hoạch công tác của từng cá nhân để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chủ động đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác.

Hai là, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị. Lãnh đạo đã sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Thực hiện phân công thêm công việc như Kiểm sát viên làm hình sự phải làm cả công tác giải quyết án dân sự hay Kiểm sát viên làm dân sự phải làm cả án hình sự để qua đó các Kiểm sát viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, bổ trợ cho nhau để giải quyết tốt các khâu công tác của đơn vị.

Ba là, Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc hủy án, sửa án có trách nhiệm của Viện kiểm sát… Ngày từ đầu năm đề ra các chỉ tiêu của đơn vị cao hơn so với chỉ tiêu của Ngành để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và tiến hành tăng vể cả số lượng, chất lượng các cuộc kiểm sát.     

Bốn là, Ngay từ đầu năm lãnh đạo đơn vị đã cấp sổ tay cá nhân cho lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ làm công tác nghiệp vụ để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nếu phát hiện đơn vị hữu quan như: Hạt kiểm lâm, Cơ quan CSĐT, Điều tra viên, cán bộ điều tra, công an cấp xã, Thẩm phán, Chấp hành viên... có những vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì ghi chép cụ thể và photo tài liệu, chứng cứ kẹp trong sổ tay cá nhân. Hàng tháng Viện trưởng kiểm tra sổ tay cá nhân của từng lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ để tổng hợp các vi phạm. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ ban hành kháng nghị, kiến nghị kịp thời, nếu vi phạm vừa phải sẽ tổng hợp để ban hành kiến nghị chung, các bản kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan hữu quan tiếp thu rút kinh nghiệm và được cấp ủy địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Cách làm trên đã giúp cho đơn vị tổng hợp đầy đủ các vi phạm của cơ quan hữu quan để ban hành kiến nghị theo kế hoạch, mặt khác giúp Viện trưởng đánh giá cán bộ trong việc xâm nhập hồ sơ và kiểm sát chặt chẽ hoạt động Tư pháp.

Năm là, Thường xuyên đổi mới và tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ, thay đổi hình thức đào tạo phong phú, phù hợp. Thông qua từng vụ án cụ thể, Lãnh đạo đơn trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án để cán bộ làm nghiệp vụ học tập, trau dồi thêm kinh nghiệm. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chuyên sâu về thi hành các Bộ luật, Luật và các văn bản hướng dẫn mới được ban hành, theo đó các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thực hiện việc tự xây dựng và báo cáo chuyên đề tại các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ cuộc đơn vị. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên tiếp cận và nắm vững, đầy đủ hơn về những quy định mới của Luật, thuận lợi trong quá trình vận dụng để giải quyết công việc chuyên môn. Nâng cao ý thức chủ động tự nghiên cứu, học tập, kỹ năng trình bày, thuyết trình của đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng xét hỏi, trang tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Sáu là, Nâng cao chất lượng, đổi mới khâu công tác tổ chức cán bộ: Trong năm 2020 đơn vị thực hiện phân công mỗi đồng chí Lãnh đạo (01 đồng chí Viện trưởng và 02 đồng chí Phó Viện trưởng) tổ chức ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự hoặc dân sự để cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tham dự, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ trong quá trình công tác. Đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra chéo định kỳ 02 lần/ năm vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm giữa các bộ phận trong đơn vị nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quá trình lập hồ sơ kiểm sát và biểu dương những cá nhân thực hiện tốt việc việc lập hồ sơ, sổ sách. Thực hiện thi đua thực hiện văn hóa công sở và kỷ luật nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đơn vị đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổ Thanh tra kỷ luật công vụ trên cơ sở  Ban thanh tra của Công đoàn của đơn vị. Nhiệm vụ của Tổ thanh tra kỷ luật công vụ là giúp lãnh đạo Viện quản lý cán bộ công chức trong việc sử dụng trang phục, sử dụng thời gian, giờ giấc, kiểm tra nghiệp vụ các khâu công tác theo chỉ đạo của Viện trưởng và hàng tuần trong cuộc họp cơ quan Tổ trưởng tổ thanh tra sẽ báo cáo trước đơn vị việc chấp hành kỷ luật công vụ từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức trong đơn vị. Kết quả việc chấp hành kỷ luật công vụ của đơn vị được thực hiện rất nghiêm túc.

Bảy là, Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành: Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hiện trong đơn vị để phân loại trình độ năng lực của từng đồng chí, từ đó phân công đảm nhận nhiệm vụ phù hợp. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan ký  kết các Quy chế phối hợp liên ngành: Phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về các tội vi phạm quy định về tham gia giao thông; Phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự… Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo tới từng cán bộ kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động xây dựng kế hoạch công tác của từng cá nhân theo mốc thời gian tuần, tháng, quý để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác của đơn vị. Trong từng tháng, Lãnh đạo đơn vị yêu cầu các khâu nghiệp vụ tự kiểm tra, theo dõi và báo cáo tiến độ giải quyết công việc của từng cán bộ trong đơn vị để lãnh đạo đơn vị kịp thời chỉ đạo, đốc thúc tiến độ giải quyết công việc.

Tám là, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị
Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực chủ động và nghiên cứu việc áp dụng Công nghệ thông tin vào công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, giải quyết các vụ án, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và các công tác khác. Chủ động xây dựng và cập nhật kịp thời các phần mềm ứng dụng trong Ngành kiểm sát. Thực hiện Số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự.

Chín là, Tăng cường vai trò của công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về hoạt động tư pháp
Lãnh đạo đơn vị đã thực sự quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xem đây là công tác trọng tâm, tổ chức quán triệt cho từng cán bộ, Kiểm sát viên  nhận thức được  tầm quan trọng của công tác tuyên truyền; xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngoài ra còn là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng cá nhân trong đơn vị, vì vậy phải nhận thức rằng: thông qua công tác tuyên truyền sẽ làm nổi bật nên mọi hoạt động của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ có năng lực và khả năng viết tin, bài cho trang báo của Ngành... Ngoài việc phải kịp thời đưa tin, còn phải tích cực nghiên cứu để viết bài trao đổi pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ nói chung, vì xuất phát từ công việc thực tiễn, những khó khăn bất cập hàng ngày trong việc nhận thức pháp luật đang áp dụng vào thực tiễn còn khó khăn bất cập, nhận thức khác nhau... thì chỉ có các đồng chí làm công tác thực tiễn mới tổng hợp để từ đó viết bài trao đổi, mới có độ sâu, thu hút bạn đọc. Thực hiện việc giao chỉ tiêu tuyên truyền cho các đồng chí lãnh đạo, các Kiểm sát viên, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị (Ít nhất mỗi người: 03 tin, bài/ năm) nhằm tăng cường trách nhiệm, tạo không khí sôi nổi trong trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phát huy kết quả đã đạt được, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các khâu công tác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động Tư pháp, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Công khai ngân sách
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay5,360
  • Tháng hiện tại38,444
  • Tổng lượt truy cập4,156,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây