Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Một số bài học kinh nghiệm về các giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố chống oai sai và bỏ lọt tội phạm

Thứ năm - 08/02/2018 01:48 1.603 0
Năm 2017, bám sát yêu cầu, mục tiêu cũng như các giải pháp trọng tâm đã được xác định tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là “Tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm”.

Đây được xem là nội dung quan trọng, là mục tiêu chính, xuyên suốt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; từ việc lựa chọn xác định công tác đột phá đến việc xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu và các giải pháp để tổ chức thực hiện đều được triển khai đồng bộ tại Viện kiểm sát tỉnh và 17 Viện kiểm sát cấp huyện. Qua đó, năm 2017, không có trường hợp nào phải đình chỉ do không phạm tội có lỗi chủ quan của Viện kiểm sát và không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Các trường hợp Viện kiểm sát truy tố đều được phúc cung 100%, bảo đảm quyết định truy tố của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng người, đúng tội. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện sớm hơn, mở rộng hơn cả về phạm vi và đối tượng; chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát được tăng cường theo hướng chuyên sâu “gắn công tố với hoạt động điều tra”, chú trọng thực hiện đầy đủ các quyền năng luật định của Viện kiểm sát để tăng cường trách nhiệm công tố; kiên quyết yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nhằm chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Năm 2017, Viện KSND hai cấp tỉnh Gia Lai đã yêu cầu CQĐT khởi tố 10 vụ án và 09 bị can; 15/17 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ giải quyết tin báo đạt trên 90% và 17/17 Viện kiểm sát cấp huyện có tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt trên 95% (trong đó có 11 huyện đạt 100%). Đã ban hành 618 văn bản (53 Kháng nghị, 191 Kiến nghị và 374 Kết luận) yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Tổng chỉ tiêu toàn ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra là 86,12% trên tổng số 77 nhóm chỉ tiêu theo Hệ thống chỉ tiêu của Ngành. Từ những kết quả đạt được nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai rút ra 10 bài học kinh nghiệm về các giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, như sau:   
         
1. Nắm vững và quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận và nghị quyết của Đảng; nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; các chỉ thị, kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hình thức, phương pháp quán triệt được đổi mới, đa dạng và phong phú; ngoài việc quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện trong Kế hoạch, Chương trình công tác hằng năm, đơn vị đã tổ chức nhiều Hội nghị học tập chuyên sâu, trong đó chú trọng quán triệt, nắm bắt, định hướng về nhận thức, tư tưởng qua việc đồng chí Viện trưởng tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đơn vị; thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ 01 lần/tháng, sơ kết, tổng kết; các hoạt động công tác đoàn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Nữ công, Chi hội Luật gia; đặc biệt trong năm 2017, đơn vị đã tổ chức 06 Hội nghị trực tuyến chuyên đề để quán triệt, triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp trong toàn Ngành. Các văn bản của Đảng, của Quốc hội có liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân (trừ văn bản mật) cũng như các Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC đều được gửi vào hộp thư điện tử của 100% cán bộ, công chức trong đơn vị để tự nghiên cứu, học tập, áp dụng trong công tác. Từ việc nắm, quán triệt, triển khai đến việc áp dụng, vận dụng trên thực tiễn luôn có sự tương tác hai chiều giữa Lãnh đạo Viện với cán bộ, công chức; giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, với tinh thần quyết tâm cao, tạo sự thống nhất, đồng thuận về mặt nhận thức, cũng như trong hành động để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Xác định công tác đột phá phải gắn với định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, đó là “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Từ đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt công tác đột phá, nhằm nâng cao chất lượng công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành ([1]).

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là đội ngũ lãnh đạo Viện KSND cấp huyện; chuẩn hoá, trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cho cấp phó phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động và nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ 01 tháng/01 lần và từng quý để rà soát, đánh giá, kiểm tra lại tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch của từng đơn vị cấp huyện, cấp phòng (trong năm đã tổ chức 17 Hội nghị trực tuyến đến cấp huyện). Qua đó, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh kịp thời chỉ đạo các đơn vị có giải pháp khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc ([2]); đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Sử dụng tốt Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến, Trang thông tin điện tử, Hệ thống mạng nội bộ và thư điện tử công vụ để tập huấn, trao đổi thông tin, chuyển và nhận văn bản trong Ngành, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và thực hành tiết kiệm.

5. Chủ động quán triệt và triển khai thực hiện các đạo luật mới về tư pháp được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp Thứ 2 và Thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018: Đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu trong toàn Ngành bằng hình thức trực tuyến (mời báo cáo viên của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện KSND tối cao truyền đạt); trong tháng 12 năm 2017 đơn vị đã hoàn thành việc tập huấn chuyên sâu vòng 3, với 05 chuyên đề ([3]) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bên cạnh đó, đã phát động phong trào học tập, nghiên cứu các luật và nghị quyết trong toàn Ngành; đưa việc học tập, quán triệt các đạo luật mới vào đầu giờ các buổi sáng từ nay cho đến hết năm 2018 và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo thực hiện tốt chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trong tình hình mới.

6. Tăng cường trách nhiệm công tố trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tiếp tục xác định đây là công tác đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai năm 2017; thực hiện kiểm sát sớm hơn, mở rộng hơn, chặt chẽ và hiệu quả hơn, đồng thời chú trọng thực hiện các biện pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Cụ thể như: Chỉ đạo đề ra chỉ tiêu cao hơn so với yêu cầu của Ngành và thêm một số chỉ tiêu mới gắn với thực tiễn địa phương để phấn đấu thực hiện ([4]). Ban hành kế hoạch riêng, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện; đồng thời xây dựng chuyên đề tổ chức tập huấn trực tuyến để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt công tác đột phá. Một số đơn vị đã chủ động phối hợp với CQĐT kết hợp trực tiếp kiểm sát để tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn vướng mắc về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng Công an cấp xã, nhằm hạn chế oan sai, chống bỏ lọt tội phạm hoặc hành chính hóa, dân sự hóa quan hệ pháp luật hình sự, nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.
         
7.
Tổng hợp, thông báo phương pháp, cách làm hay, có hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành để Viện kiểm sát hai cấp nghiên cứu, tham khảo, vận dụng. ([5]) Cách làm này, đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá là một trong những địa phương tích cực chủ động đề ra giải pháp thiết thực, có hiệu quả để thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng thời thông báo trong toàn quốc để tham khảo (Thông báo số 104/TB-VKSTC ngày 28/4/2017 của Viện KSND tối cao).
Điển hình như phương pháp, cách làm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa trong việc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã nhằm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Đơn vị đã nghiên cứu, xây dựng Quy trình nghiệp vụ gồm 4 bước: Bước 1: Xây dựng Kế hoạch, ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát (mời tham gia cùng với Đoàn kiểm sát có: Đại diện Lãnh đạo Đội điều tra Công an huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện Lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện). Bước 2: Tiến hành trực tiếp kiểm sát theo Kế hoạch. Bước 3: Ban hành Kết luận, chỉ rõ vi phạm, viện dẫn căn cứ pháp lý; nêu nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và kiến nghị yêu cầu Trưởng Công an xã khắc phục vi phạm. Đồng thời kiến nghị Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đối với Công an cấp xã (Chủ thể mà Viện kiểm sát kiến nghị trong Kết luận là Trưởng Công an cấp xã và Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện). Bước 4: Tổng hợp vi phạm, ban hành Kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó chỉ rõ vi phạm của Công an cấp xã, viện dẫn căn cứ pháp lý, nguyên nhân và kiến nghị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chấm dứt, khắc phục ngay vi phạm (Chủ thể mà Viện kiểm sát kiến nghị bằng văn bản riêng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã). Văn bản Kiến nghị được Viện KSND huyện Krông Pa gửi tới: Viện KSND tỉnh (Phòng 2 và Văn phòng); Thường trực Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ủy ban nhân dân huyện; Cơ quan CSĐT Công an huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Cách làm trên đã trực tiếp kiến nghị, tác động đến 02 Chủ thể có thẩm quyền đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Công an cấp xã trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp xã đối với việc tiếp nhận, xử lý ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ sở. Đồng thời văn bản Kết luận và Kiến nghị cũng đã được gửi đến Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Cơ quan CSĐT Công an huyện để biết, nắm tình hình và chỉ đạo.
Như vậy, về phạm vi, hiệu lực và hiệu quả của Kiến nghị có sức lan tỏa rộng tới cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị của huyện và cấp xã, góp phần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm tại ngay từ cấp cơ sở và ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự; khẳng định được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.
         
8. Chú trọng tăng cường các giải pháp tự đào tạo về nghiệp vụ, cụ thể như:
          - Xây dựng chuyên đề nghiệp vụ, tổ chức Hội nghị trực tuyến để tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên 17 Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh ([6]) .
          - Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tranh tụng, kỹ năng đối đáp, phát biểu ý kiến trong các phiên tòa giải quyết án dân sự, hành chính; đã tổ chức 98 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự/42 Kiểm sát viên làm án hình sự (tăng 32 phiên tòa so với năm 2016) và 59 phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự, hành chính/23 Kiểm sát viên làm án dân sự, hành chính (tăng 30 phiên tòa so với năm 2016).
          - Nâng cao số lượng, chất lượng thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn và trả lời thỉnh thị về nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện (đã ban hành 66 thông báo rút kinh nghiệm và 23 văn bản trả lời thỉnh thị, qua đó kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Viện kiểm sát cấp huyện)

9. Tích cực tổng kết công tác thực tiễn, nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng tình hình tội phạm và vi phạm, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế, xã hội, ban hành 21 Kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan về các giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm (tăng 08 kiến nghị). ([7])  
         
10. Ngoài các chỉ tiêu chung của Ngành, đã chủ động đề ra chỉ tiêu riêng đối với ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, để nâng cao chất lượng công tác, như: Thực hiện phúc cung để kiểm tra, củng cố chứng cứ 100% các vụ án hình sự trước khi quyết định truy tố và tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định của pháp luật. Kết quả: Đã trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để củng cố chứng cứ trước khi quyết định việc truy tố (phúc cung bị can): 937 lượt/832 vụ đã truy tố (Đạt 100% kế hoạch đề ra); tham gia 485 phiên tòa, phiên họp – Đạt 100% số phiên tòa, phiên họp Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định của pháp luật.   
Qua việc chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, hoàn thành đạt và vượt 86,12% chỉ tiêu đề ra; làm tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không có tội hoặc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội. Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.


([1]) Đã ban hành 09 Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, gồm: Kế hoạch công tác năm 2017; Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; 02 Kế hoạch để tổ chức thực hiện 02 công tác đột phá năm 2017; 05 kế hoạch thực hiện các công tác theo chuyên đề và 10 văn bản hướng dẫn Viện KSND cấp huyện thực hiện các khâu công tác nghiệp vụ cụ thể theo đúng Chỉ thị số 01 và Kế hoạch công tác năm 2017….Phân công Phòng 2 và Phòng 9 chủ trì, hướng dẫn VKS hai cấp tổ chức thực hiện tốt 2 công tác đột phá; phân công Văn phòng xây dựng Hệ thống phụ lục để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và quản lý chặt chẽ các vụ án phức tạp, du luận xã hội quan tâm, các vụ án có dấu hiệu oan sai, bỏ lọt tội phạm để kịp thời chỉ đạo. Xây dựng Sổ điện tử theo dõi việc cơ quan chức năng thực hiện Kiến nghị, Kết luận của Viện kiểm sát để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Quyền yêu cầu, Kiến nghị; chủ động ban hành nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan hữu quan tích cực giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Nhiều đơn vị cấp huyện (như Mang Yang, Krông Pa, Kbang, Kông Chro, Ia Grai...) chủ động phối hợp với CQĐT, kết hợp trực tiếp kiểm sát để tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp khó khăn vướng mắc về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm cho lực lượng Công an cấp xã, nhằm hạn chế oan sai, chống bỏ lọt tội phạm hoặc hành chính hóa, dân sự hóa quan hệ pháp luật hình sự, nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự.
 
([2]) Đã khắc phục và nâng cao nhiều mặt còn hạn chế của năm 2016 như: Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát được khống chế giảm sâu, chỉ chiếm 0,69% (năm 2016, tỷ lệ này là 1,73%); chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự tăng mạnh, đạt 94,44% (tăng 24,44% so với năm 2016); số văn bản đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh, giải quyết tin báo và Đề ra yêu cầu điều tra đạt 100%; số lượng, chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm được nâng lên (tăng 32 phiên tòa so với năm 2016)....
([3]) Chuyên đề những điểm mới của Bộ luật hình sự phần chung (Phòng 7 thực hiện); Chuyên đề những điểm mới của Bộ luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy và một số tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ (Phòng 1 thực hiện); Chuyên đề điểm mới của BLHS phần tội phạm xâm phạm kinh tế và sở hữu, tham nhũng, chức vụ (Phòng 3 thực hiện); Chuyên đề điểm mới và vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Phòng 7 thực hiện); Chuyên đề về điểm mới, kỹ năng nghiệp vụ của KSV theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (Phòng 8 thực hiện).
([4]) Đề ra chỉ tiêu năm 2017 phải trực tiếp kiểm sát 100% Cơ quan điều tra hai cấp, Viện kiểm sát tỉnh trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 CQĐT Công an cấp huyện; tăng cường trực tiếp kiểm sát tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và phối hợp với CQĐT trực tiếp kiểm sát 50% Công an cấp xã trên địa bàn; tổng hợp vi phạm ban hành ít nhất 18 Kiến nghị bằng văn bản riêng yêu cầu khắc phục vi phạm.
([5]Phương pháp, cách làm hay, đạt hiệu quả cao của Viện KSND huyện Krông Pa trong công tác trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã (Công văn số 172/VKS-VP ngày 07/3/2017) và Phương pháp, cách làm hay của Viện KSND thị xã An Khê trong công tác đề xuất, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn cho 100% Ủy ban nhân dân các xã, phường về nghiệp vụ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ (Công văn số 354/VKS-VP ngày 09/5/2017).
([6]Tập huấn 06 chuyên đề gồm: (1). Kỹ năng THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; (2). Kỹ năng THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự về kinh tế, sở hữu, tham nhũng, chức vụ; (3). Kỹ năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; (4). Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ, việc dân sự, KDTM, LĐ, vụ án hành chính; (5). Kỹ năng nhận diện, phát hiện vi phạm, thực hiện quyền Kháng nghị, Kiến nghị, Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự và chuyên đề kỹ năng kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự (lĩnh vực THADS tập huấn 02 lần/02 chuyên đề).
([7]Viện kiểm sát kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và các nhóm tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản và đánh bạc; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến bạo lực gia đình; các biện pháp phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong việc thực hiện các chính sách đối với sự nghiệp giáo dục; các giải pháp tăng cường trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông...

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay2,348
  • Tháng hiện tại11,626
  • Tổng lượt truy cập163,753
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây