Kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát
Hưởng ứng giải  Búa Liềm Vàng

Viện KSND huyện Krông Pa Đơn vị làm tốt công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Thứ sáu - 27/12/2019 02:20 382 0
Tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa đã vinh dự được Huyện uỷ Krông Pa tặng Bằng khen và được chọn để phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa được thành lập năm 1979 với chức năng, nhiệm vụ là: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện. Đơn vị luôn xác định việc xây dựng và phát huy dân chủ là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để thực hiện có hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm tại địa phương; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
 

Viện trưởng VKSND huyện Krông Pa (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của Huyện ủy
 
Nhận thức rõ vấn đề đó nên ngay từ đầu năm, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở mà trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị “về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 02 năm 01 năm 2016 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hằng năm, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác bám sát yêu cầu của Ngành gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại đơn vị, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, hàng năm đều xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC tại đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngành cấp trên và đặc biệt là của cấp uỷ địa phương, của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện, trong năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra. Trách nhiệm công tố được thực hiện sớm ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và được tăng cường trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự, gắn công tố với điều tra. Làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Chất lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và giải quyết các vụ, việc dân sự được nâng cao; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến, cơ bản bảo đảm hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đơn vị đã trực tiếp kiểm sát 19 lượt tại các xã và các cơ quan liên quan, ban hành 35 bản kết luận, kiến nghị yêu cầu chính quyền các xã, các cơ quan liên quan khắc phục vi phạm và đều được chấp nhận. Trong đó nổi bật là đơn vị đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể có biện pháp giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua tại địa phương. Sau khi nhận được văn bản Kiến nghị nêu trên của Viện kiểm sát, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản số 1363/UBND –NC ngày 14/10/2019 trả lời chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát đồng thời chỉ đạo các Phòng, Ban trực thuộc, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát hiện, tố giác, lên án ngay các hành vi xâm hại trẻ em nhất là xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời tăng cường giám sát, phản biện việc thi hành pháp luật về bảo vệ trẻ em... Đây là một trong nhiều trường hợp điển hình những kiến nghị của Viện kiểm sát đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của Cấp uỷ, Chính quyền địa phương, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Trong năm 2019, đơn vị có 04 sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, được Hội đồng sáng kiến Viện KSND tỉnh Gia Lai công nhận. Bên cạnh đó, đã xác định và thực hiện tốt 02 công tác đột phá trong năm 2019, đó là: “Đổi mới công tác cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết; nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động” Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã chấp hành tốt những quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị bổ nhiệm, bố trí cán bộ công tác ở các lĩnh vực phù hợp với sở trường công tác nhằm phát huy tối đa mặt mạnh của từng cá nhân và tập thể, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao chất lượng cán bộ, đơn vị đã cử 01 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, cử 02 đồng chí đi tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh và tạo điều kiện để 02 đồng chí hoàn thành lớp Thạc sĩ Luật.

Công tác kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản của cá nhân có nghĩa vụ kê khai, công tác thanh quyết toán các khoản kinh phí và nguồn kinh phí được cấp hàng năm của cơ quan được thực hiện dân chủ, minh bạch, theo đúng quy định.
 

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được quan tâm

 
Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã đạt, vượt chỉ tiêu đề ra và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019. 100% cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 03 đồng chí được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% cán bộ, công chức được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 02 đồng chí được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 01 đồng chí được tặng Bằng khen vì có 02 năm liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể đơn vị và đồng chí Viện trưởng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen và 01 đồng chí Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; 01 Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
 

VKSND huyện Krông Pa sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các đoàn thể phát động gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đơn vị đã ký kết Giao ước thi đua theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Krông Pa (23/4/1979-23/4/2019) và tổng kết phong trào thi đua này, tập thể đơn vị được Giải ba và có 02 cá nhân được tặng Giấy khen. Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Ngành. Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tập thể đơn vị và 01 đồng chí Kiểm sát viên được Huyện uỷ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt” làm theo Bác. Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức, 01 đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị đạt giải, được khen thưởng, vinh danh.

Đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là thông qua việc xét xử các vụ án nghiêm trọng, được cấp ủy và dư luận xã hội quan tâm. Điều này không chỉ có tác dụng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mà còn có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa chung cho xã hội. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật cho Hội viên nông dân tại các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Thông qua các buổi tuyên truyền này, các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên của đơn vị đã phổ biến những quy định của pháp luật hiện hành về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình.. đến các Hội viên nông dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ nhân dân, chính quyền địa phương. Đơn vị cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022 với chức năng, nhiệm vụ của mình, đơn vị đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phối hợp chủ yếu là tuyên truyền pháp luật đến hội viên hội phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung những quy định pháp luật về lĩnh vực này.
           
Để đạt được kết quả đó, tập thể đơn vị đã thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, mà tập trung nhất là dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức các tổ chức có liên quan. Cụ thể: Lãnh đạo luôn cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi công dân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời; Công chức, người lao động luôn cố gắng giải quyết công việc của công dân, tổ chức đến liên hệ công tác sớm nhất có thể, không hách dịch, cửa quyền, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.
 

Viện trưởng VKSND huyện Krông Pa ký Quy chế phối hợp với các ngành hữu quan
 
Trong hoạt động phối hợp với các Cơ quan hữu quan: đơn vị đã có quan hệ phối hợp tốt với các Cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành, Viện kiểm sát đã làm tốt vai trò trung tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, khi cần thiết đơn vị chủ trì họp ba ngành (Công an - Viện kiểm sát - Tòa án) để xác định các vụ án điểm, án rút gọn, bàn giải quyết những vụ án phức tạp có nhiều vướng mắc, đảm bảo tội phạm xảy ra trên địa bàn đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; không để xảy ra trường hợp điều tra, truy tố, xét xử oan sai. Đơn vị luôn duy trì quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan Nhà nước trong địa bàn huyện. Định kỳ đơn vị báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát, công tác xây dựng ngành trước Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; kịp thời báo cáo giải trình các ý kiến đề nghị, kiến nghị, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân, của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và chính quyền địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm, đơn vị đã mời Thường trực UBMTTQ huyện tham gia kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 lần; tham gia kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm tại các xã 04 lần; tham gia kiểm sát án treo tại UBND 07 xã.

Trong mối quan hệ giữa đơn vị và công dân: Đơn vị đã bố trí nơi tiếp công dân, hàng tháng đều sắp xếp lịch tiếp công dân; trong đó Lãnh đạo đơn vị tiếp 04 lần trong một tháng và bố trí đầy đủ hòm thư góp ý, hòm thư tố giác tội phạm... Phân công cán bộ có chức danh tư pháp, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, ý kiến phản ánh của công dân. Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được nghiên cứu xử lý và giải quyết nhanh chóng theo qui định của pháp luật, còn những đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì được hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong năm, không có đơn khiếu kiện về bắt, giam giữ, xử lý oan sai hay khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên nào.

 Đơn vị đã thực hiện tốt dân chủ trong nội bộ, cụ thể: Đầu năm đơn vị đã  tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức để thông qua Kế hoạch công tác, Quy chế chi tiêu nội bộ và bàn thống nhất các biện pháp thực hiện. Tất cả Kế hoạch, Chương trình công tác, Quy chế đều được dự thảo, tổ chức góp ý, thảo luận để thống nhất thực hiện; có kiểm tra, đánh giá kết quả mức độ hoàn thành; từng cán bộ được tham gia bàn bạc về những biện pháp để thực hiện chương trình công tác cũng như từng công việc cụ thể. Coi trọng việc phân công sắp xếp cán bộ đảm nhiệm ở các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn, phát huy tối đa sở trường công tác của từng cán bộ, công chức, việc đề bạt bổ nhiệm, đề xuất khen thưởng công minh, khách quan nên đảm bảo đạt năng suất và hiệu quả cao trong công việc, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ tốt, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Chính vì vậy việc thực hiện QCDC đã tác động rất tích cực đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm đều được cơ quan triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao, không để xảy ra vi phạm, sai sót, cán bộ, công chức, người lao động đều đoàn kết thống nhất, đồng tình thực hiện.

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa đã vinh dự được Huyện uỷ Krông Pa tặng Bằng khen và được chọn để tham luận tại Hội nghị. Đây là những ghi nhận xứng đáng của Cấp uỷ địa phương đối với những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm qua, tạo động lực để tập thể đơn vị phấn đấu thực hiện Quy chế dân chủ tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo./.
 

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRUYỀN HÌNH KIỂM SÁT
Mail công vụ
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,975
  • Tháng hiện tại18,451
  • Tổng lượt truy cập170,578
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây