Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp.

Vừa qua Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã An Khê với sự giám sát của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê.

Nội dung tập trung kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác công tác thi hành án hình sự về tiếp nhận, lập và bàn giao hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng được hoãn, tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn.
 

Đồng chí Hoàng Thị Phượng - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát
thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát
 
Qua việc kiểm sát tuân theo pháp luật về cơ bản Cơ quan thi hành án hình sự thị xã An Khê đã thực hiện tốt những quy định của Luật thi hành án hình sự trong việc ghi chép sổ sách, tiếp nhận, tống đạt, lập và bàn giao hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, trong thời điểm kiểm sát vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: Không thông báo cho Tòa án nhân dân thị xã An Khê về việc quản lý người được hoãn thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Thi hành án hình sự; Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc Công an xã, phường trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường về chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt dẫn đến việc chuyển hồ sơ còn chậm trễ theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật thi hành án hình sự. Ngoài việc nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, đoàn kiểm sát còn trực tiếp làm việc với người chấp hành án để tìm hiểu về chính sách, nguyện vọng của người thi hành án…  
 

Thành viên đoàn kiểm sát trực tiếp gặp hỏi người chấp hành án treo

 
Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã tiếp thu, ghi nhận những tồn tại, hạn chế và sẽ chỉ đạo sớm khắc phục trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Duyên