Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ tăng cường công tác kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác

Vừa qua, Viện kiểm sát Đức Cơ đã ban hành 03 Kiến nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và Công tác thi hành án hình sự đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã Ia Dom.

Về giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp Công an huyện Đức Cơ vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự và thụ lý giải quyết đơn không đúng đối tượng quy định tại Điều 12 Luật khiếu nại và Điều 472 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát huyện Đức Cơ tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan điều tra cùng cấp

Về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm: Cơ quan Cảnh sát điều tra chậm ra quyết định phân công Điều tra viên và không thông báo việc tiếp nhận nguồn tin đến Viện kiểm sát là trái với quy định tại khoản 5 Điều 146 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017. Tiến hành lấy lời khai Điều tra viên không ghi tư cách người tham gia tố tụng và không phổ biến quyền nghĩa vụ của họ. Công an cấp xã vi phạm khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Về thi hành án treo và cải tạo không giam giữ  Ủy ban nhân dân xã vi phạm về công tác quản lý, giám sát, giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 63 Luật Thi hành án hình sự.

Sau khi nhận được các Kiến nghị của Viện kiểm sát: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ và Ủy ban nhân dân xã Ia Dom đã tiếp thu, triển khai thực hiện; tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, không để vi phạm tái diễn;

Tác giả bài viết: Nhuận Cầm