Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ.

Đồng chí Phạm Bình An, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trực tiếp tham dự và chỉ đạo Đoàn kiểm sát.
 

Đ/c Nguyễn Chí Đại – Phó Viện trưởng công bố Quyết định
trực tiếp kiểm sát
 
Sau khi nghe báo cáo của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Qua kiểm sát nhận thấy, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ đã kịp thời tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ; lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách của các tin báo về tội phạm. Tuy nhiên, còn một số vi phạm, thiếu sót trong công tác này cụ thể như: Sau khi thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm nhưng Hạt Kiểm lâm huyện không thông báo cho Viện kiểm sát; chưa ban hành Quyết định phân công Kiểm lâm viên trực tiếp giải quyết tin báo…
 

Đ/c Phạm Bình An, Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Pơ phát biểu tại cuộc họp kết luận trực tiếp kiểm sát
 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ đã ban hành kết luận, kiến nghị, yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ khắc phục những vi phạm, thiếu sót và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 
 

Tác giả bài viết: Mạc Thị Thu Thủy